Jongste aktiwiteit:

April 2021 – Oordenkingsprojek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan hierdie 12 lede!

WENNERS
GEDIGTE
GOUD:
1STE: No 2 Anzé Bezuidenhout met Asemlose denke
2DE: No 17 Caren Kearly met Wie sal my kan red?
3DE: No 3 Anzé Bezuidenhout met Bepeinsing

SILWER:
1STE : No 11 Elmarie Nienaber van Kampen met Die reuk van mis
2DE: No 10 Andries Fourie (Seirdna) met Vlugteling
3DE: No 6 Andries Fourie (Seirdna) met Heldebeelde

BRONS:
1STE: No 9 Francois Meyer met koekoekbeleid
2DE: No 5 Bonita van der Berg met Verpelgrimde Eksodikus
3DE: No 8 Carmen Edwards (Iron Lady) met Begrip

GORREL:
1STE: No 2 Amanda De Meillon met Paasfees oordenkinge – haas VS Paas
2DE: No 6 Ano met Covid-oordenking – ‘n Blessing in disguise
3DE: No 4 Marlene Erasmus met Paashaas se geboorte

RUBRIEK:
1STE: No 1 Driekie Grobler met Oordenkingsaadjies
2DE: No 3 Ano met Meditasie as medikasie
3DE: Geen

ARTIKEL:
1STE: No 1 Ano met Om te eier of nie te eier nie
2DE: Geen
3DE: Geen

VERHALE:
1STE: No 2 Riaan Palmer met Die soeke
2DE: Geen
3DE: Geen

KOMMENTAAR
GEDIGTE:
BRONS:

5. Verpelgrimde Eksodikus
Dit is vir jou `n baie interessante titel,en maak ook verder deel uit van jou vers. Ek wonder tog of die voor- en agtervoegsels die woorde genoegsaam verander om jou beskrywing van die neologismes te ondersteun? Eerstens, `n pelgrim is `n seloot of bekeerling. Jou nuutskepping, in hierdie geval maak sin, want bekeering kan deur introspeksie gebeur. Wat Eksodikus betref, soos in die geval van “medikus”, beskryf dit die “titel” of “roeping” van die persoon. Ek dink daarom dat beide jou neologismes uiters geslaagd is. “Verpelgrimde” lees moeilik totdat die leser die klem op die regte lettergreep moet plaas. Ek persoonlik hou nie van die “telegram” aanbieding nie, en sou koppel- en voegwoorde gebruik het. Dit is egter semantiese waarnemings en persoonlike voorkeur.
Indien jy jou vers met `n Ellips sluit, skep jy spasie vir die leser om verder te interpreteer; `n oop gedagte, as jy wil. Die skrywer moet besluit of dit is wat jy wil hê. Indien nie, sluit eerder met `n punt. Ek hou van jou vers ten spyte van my voorbehoud. Goeie werk.
8. Begrip
Die twee nuutskeppinge is interessant.
Gebruik asseblief die asterisk in die toekoms om die inligting in jou vers aan te toon wat in die voetnota bespreek gaan word. Die (a) en (b) wat jy hier gebruik het is verwarrend.
Die inhoud van jou vers is keurig en verstaanbaar. Ek sou voorstel jy gebruik nié die ellips in jou laaste sin nie. Mooi geskryf.
9. Koekoekbeleid
Vir iemand in my posisie, wat (as jy wil) lees vir `n lewe, en kritiek gorrel omdat ek moet, kom daar soms oomblikke wat selfs ék, vir `n wyle ten minste, woordeloos sit en “drink” en “verteer” aan `n woordkunswerk. Met “koekoekbeleid” bevind ek myself pens-en-poot weer in so `n oomblik van ongelooflike stom ekstase. Vir ‘n “bronsie” het jy my totaal beïndruk. Die vers lees asof jy al jare skryf; asof jy weet waar en hoe woorde die leser moet boei. Ek is oorbluf deur die keurige nuutskeppinge, en veral “haasstarrige” en “gunspolitoer”. Jy maak gebruik van lieflike alliterasie én assonansie om selfs `n beter ritme te bewerk. Jy demonstreer `n goeie kennis van hoe metrum aangewend word om suksesvolle en geslaagde poësie te skep. Ek was baie lanklaas só totaal geïmponeer deur `n deelnemer in die brons kategorie. Welgedaan.
15. kruiskyk
“Peukelgenade” is `n lieflike nuutskepping maar, daar bestaan nie in Afrikaans `n woord “peukel” nie. Indien jy na inlê of inmaak verwys is dit “pekel”. Nederlands beskik oor “peukel” maar dit verwys na `n “puisie” of “knoppie” op die vel. Jou beskrywing van jou neologisme verwys na bewaring en daarom neem ek aan jy moes “pekel” in gedagte gehad het.
Jou vers is nie geheel sonder punktuasie nie; jy gebruik `n vraagteken én `n aksent, daarom sal `n komma nie onvanpas wees tussen tyd en tyd nie nl. (koeplet: “tyd, tyd, daar is nog tyd).
Verder, (2de sin, eerste strofe) “aandadig aan” en nie “in” nie. Dit is net beter Afrikaans.
Beelde soos: “kerf `n leivoor in my siel”, “sissende ontnugtering in die vuur” is werklik treffend. Jou vers is goed ontwikkel; die ritme en rym is suiwer en die aanbieding is aangenaam. Goeie vers.
18. Genade druppelreën
Die gedig is keurig. Ek wonder tog oor woordorde en -keuse in sekere sinne. Ek noem twee voorbeelde:
1. “…teen die berg van my hede…”
2. “…in die stiltes van vergeet…”
Ek weet daar is werklik niks nuut onder die son nie, end at ontelbare skrywers voor ons gekom het, en as ons eendag stof word, daar nog vele meer sal kom. Dit is daarom moeilik om beelde en metafore te skep wat nog nooit voorheen behandel en omskryf is nie. Ons moet egter tog poog om ‘n varsheid te skep. Hierdie sinne van jou is nie noodwendig geyk nie, maar die wyse waarop jy dit aanbied het ‘n argaïese toon. Probeer om sinonieme te soek vir die algemene uitdrukkings. Ek penaliseer jou geensins vir dit nie, maar voel tog ons is hier om te leer en daarom wil ek net jou aandag daarop vestig. Jy kan gerus met my gesels op inkmoderator@gmail.com indien jy wil. Dankie vir jou deelname.

SILWER:

1. Son-kus
Jou vers is beeld- en emosieryk. Ek sou nie graag hieraan wil karring nie, maar verstout myself tóg om `n voorstel of twee te maak.
a. “Dankbaar” in jou tweede strofe voel uit plek totdat die leser die inhoud van die koeplet met dié strofe balanseer. Dit is egter vir my anders met “hartseer”. Sou “gebreekte” nie `n sterker alternatief wees nie?
b. Die laaste sin sou mooier lees met die gebruik van [`n], en dan om die ritme te herstel kan die meervoud van “oordenkingsboodskappe” gebruik word. Nl. “uit oordenkingsboodskappe van `n kosmosblom”
Die vers is egter `n mooie hoorbeeld van die hart. Jou nuutskeppinge is smaaklik. Welgedaan.
4. Liedestring
Die neologismes wat jy geskep het is lieflik. “Instringtye” is veral `n besonderse skepping. Die gedig is mooi ontwikkel waar `n duidelike volta in die koeplet gesien kan word.
Toe ek die vers die eerste keer lees wou dit amper klink asof jy inversie gebruik het in die laaste sin, maar tog nie. Die leser behoort die klem te skuif dan lees die sin korrek. Die skrywer kan nie help deur punktuasie nie want dit sal bloot nie funksioneel wees nie. Jou gedig is besonder en voldoen aan al die voorskrifte vir hierdie projek. Welgedaan.
6. Heldebeelde
Dit is een van die beste verse, en veral die eerste strofe, wat ek in `n baie lang tyd gelees het.
Alhoewel die sinne baie lank is, is dit ritmies en lees dit heerlik.
Die woordkeuses, die orde, die ritme en die rympatroon van die vers is meesterlik. Jou vers is een wat maklik volpunte kon behaal het, as die tweede sin in die tweede strofe my nie verwar het nie.
Ek moet net herhaal: genade, ek is beïndruk met jou bydrae. Dit is werklik `n besonderse Afrikaanse skat.
7. Paasfees nabetragting
Die vers se ontwikkeling en progressie is mooi. Die rympatroon is geslaagd sonder enige dwang. Jou vers is `n eerlike getuienis van jou skaamtelose geloof in die Paasverhaal. Jy het jouself goed gekwyt van jou taak. Lieflike ritmiese, eerlike en afgeronde vers. Welgedaan.

10. Vlugteling
“Skendeling” is `n besonderse nuutskepping. Bravo! Jou vers is werklik mooi ontwikkel en die volta wat oorspoel in jou koeplet is onoortroffe. Die ritme en rympatroon is lieflik en elke woord het `n doel in jou vers. Baie goeie werk.
11. die reuk van mis
Dit is `n aangrypende gedig. Die ritme is spyker op die kop, die konstruksie is pragtig en die rympatroon ongeforseerd en lieflik. Ek is gaande oor die metafoor dat die wie ons onthou saam die reuk van mis aan ons klou. Dit is `n besonderse beeld. Jou vers is `n triomf. Welgedaan.
12. Vir liefde en meer
Ek hou van die boom metafoor wat jy gebruik wat die dood en dan weer lewe moet voorstel. Jou vers is keurig. Dankie vir jou deelname.
13. Die vuur van ‘n ligtekooi
“Spieēlbeeld” met `n umlaut asseblief. Sulke klein dingetjies maak saak. Jou vers is sterk en keurig maar die klein jakkalsie hou jou van die podium af.
14. Skadu oor die kruis
Goeie vers. “Kreukelloos”, “Hemeltrane” en “skadukruis” kan funksioneel sonder die afkappingsteken geskryf word. Jou rympatroon in interessant en die ritme is geslaagd. Mooi gedoen.
16. Sabbatsreis vir my siel
Goeie paasvers. Die konstruksie is skoon en die rympatroon geslaagd. Jy het voldoen aan al die voorskrifte.
17. Hoekom Pase
Die gedig is getrou aan die opdrag. Ek vra myself of die langer sinne afbreek maak aan die ritme, en lees dit weer. Die gevolgtrekking is, nee. Vanuit die perspektief van ‘n Christen is jou vers raak beskrywend waaroor hierdie seisoen op die geestelike kalender is. Vir iemand wat buite hierdie verwysing staan, sou dit dalk nie emosioneel treffend wees nie, maar dan, ‘n digter kies nie sy lesers nie, dis is andersom. Keurig. Dankie vir jou deelname.

GOUD:
2. Asemlose denke
Is “donker dieptes besit ‘n ander koel” werklik die mooiste manier waarin jy hierdie sin kan formuleer? Dit hang natuurlik af wat jy werklik daarmee wil sê. Jy probeer antitese bewerk, maar “koel” is bloot slordig om met “doel” te rym. Die res van die vers het geen rympatroon nie en daarom kan jy gerus `n beter woordkeuse maak. Wat jou nuutskeppinge betref het ek ook voorbehoud:
a. Braaksel is `n negatiewe, amper afstootlike begrip. Ek kan nie dink dat enige kunstenaar die eerstelig as dít sou beskryf nie. Dit is mos `n wonderlike gesig, en as woordsmit behoort jy `n mooier term daarvoor te skep.
b. Dwarshoutpaaie, waar “hout” geheel niks met die woordkonsep te doen het nie. Selfs in jou eie uiteensetting laat jy “hout” agterweë. Wat van “oordwarspaaie”?
Jou vers begin met die mooiste beeldspraak nl. “In afwagting se bleek lê die kim asemloos…” en vleg jy die leser se aandag selfs stywer vas, tot waar die vers ontsluit in `n triomfantelike “uitkring” klimaks. Juis dáárom is detail so belangrik, en maak elke woord, op die regte plek saak. Jou vers is besonders en hoop jy sal die klein jakkalsies wat ek uitgewys het, redigeer. Goeie werk.
3. Bepeinsing
Dit is ‘n besonders beeldryke vers. Oordenking as tema kom sterk deur in jou vers. Ek hou baie hiervan behalwe die geykte beeld van: “…draf my onthou dan…”. Daar moet, en veral in die woordeskat van ‘n goue kategorie deelnemer, ‘n behoorlike sinoniem vir so ‘n gedagte wees. Pragtige vers, desnieteenstaande.
17. Wie sal my kan red
Die vers is swaar, maar dit is juis waarom ek dit so aanloklik vind. Oordenking is nie altyd `n maklike en eenvoudige ding nie, en jy het die emosie daarvan duidelik in jou vers ontsluit. Ek het twee (klein) voorstelle:
1. (Laaste sin, eerste strofe)
“terwyl ek sleepvoet stap op `n eie Golgota pad”
As jy die woord “my” gebruik dan is dit of jy die plek eien as jou eie eerder as om `n vergelyking te tref tussen jou gebruik en andere s’n van dieselfde pad.
2. (Laaste sin, koeplet)
“en voor die duisterniskoning buig”
Ter wille van ritme nié “neerbuig” nie. Ietsie prakties. Om die metrum in die laaste sin van `n vers te bewerk vind ek persoonlik dat die laaste woord `n ongelyke hoeveelheid lettergrepe moet hê, dus 1,3,5 ens. Toets dit in die toekoms en kyk of die brokkie raad kan help.
Dan, die opdrag was ten minste 2 neologismes. Jy het wel “duisterniskoning” gebruik maar nie omskryf in jou voetnota nie. Ek neem aan dit was net `n per abuise weglating?

GORREL:
1. Liefdesdiens
Spelling en konstruksie kort aandag.
Familielid, gebore…
Slordig.

2. Paasfees oordenkinge – haas vs Paas
My werk is om die inhoud van jou skryfsel te beoordeel, maar ek wil myself verstout en gou aan die feite torring. Die ontstaan van die “haas” wat jy so “haat” is nie noodwendig `n “onheilige” gebruik nie. Daar is wel verwysings dat die Godin van fertiliteit (wat die eier so voorstel) iets met die “gebruik te doen het, maar ten spyte daarvan is daar ook die Duitse immigrante na die Amerikas in die 1700’s. Verder, in meer moderne verwysing is “Lent” (jammer ek ken nie die Afrikaanse begrip daarvoor nie) wat na die 40 dae vas van Jesus in die woestyn verwys. Omdat daar nie eiers geëet word tydens die vastydperk nie, het die gebruik ontstaan dat Christene eiers helder sou verf en dan eet om die opstanding ná die vas te herdenk. Dit is dus nie werklik `n bose praktyk nie.
Jou skryfsel is egter goed versorg en dit is hoekom `n skrywer skryf; om `n eie standpunt te verkoop en emosioneel betrokke te wees in sy/haar werk. Ek het jou standpunt verstaan en daarom is jy skryfsel geslaagd.
3. Die boodskap
Let op ‘n netjiese aanbieding. Komma’s en spasies is op sommige plekke slordig. “Als” sal sonder ‘n afkappingsteken geskryf word. Woordkeuse en woordorde is op plekke ook slordig, nl. “…sulke mense maak jy dat ongelowig raak.”
Maak ook seker dat jou sinne nie té lank is nie. Dankie vir jou deelname.
4. Paashaas se geboorte
Eostre, beskryf deur Holtzmann in die werk “Duitse mitologie”, en andere natuurlik, as die godin van lente of vertiliteit, maak deel uit van jou skrywe. Hoeveel ware mitologie is in en nié in jou skrywe nie, is van minder belang. Ek sou daarvan gehou het as jy ten minste as ‘n voetnota verwys het na die bron van jou inspirasie. Die skrywe is interessant en keurig.
5. Toe paasfees amper sonder eiers was
Alhoewel ek dink die storie is oulik, dink ek jy hét spasie gehad om dit effe meer te ontwikkel. Dit beskik oor baie potensiaal maar die ontsluiting daarvan kom té vinnig. Gebruik die hele toegelate woordtelling om dit te bereik. Dankie vir jou deelname.
6. Covid-oordenking – ‘n Blessing in disguise
Ek dink dit is keurig (en amper humorities) geskryf. Ek sou wou dat jy dalk in jou optimisme ‘n Afrikaanse spreuk gebruik in plaas van “blessing in disguise” want ons taal is tog so lewendig. Voor jy nou dink ek is ‘n oumens wat *** en kerm, gee ek toe dat dit in die volksmond ingeburger is, en tog klink “bedekte seen” vir m soveel mooier. Dankie vir jou deelname.

RUBRIEKE:
1.. Oordenkingsaadjies
Dit “kosmos” vir seker niks. Jou rubriek lees lekker. Waak net daarteen dat jou sinne nie té lank word nie. Lekker leesstof. Dankie.
2. Kosmosvreugde
Ek wil van hierdie rubriek hou, maar dit voel alte veel na `n oorvertelling van die gelykenis van die saaier (verwys Lukas 8). `n Selektiewe (funksionele) verwysing daarna is een ding, maar om die hele rubriek daaraan te wei is bloot lui. Vir iemand wat in die Silwer kategorie deelneem is dit effe teleurstellend.
3. Meditasie as medikasie
‘n Kontensieuse onderwerp. Ek het nie veel kritiek te lewer op jou aanbieding nie, maar wil myself verstout en kommentaar lewer op die kwessie van stil word om oordenking te pleeg. Ek kan en wil nie enige gebruik voorpraat of kritiseer nie, maar wil een gedagte met jou deel: as die mens nooit leer om stil te raak nie, gee ons voorkeur aan die geraas en getrommel van ‘n lewe wat soms ongenaakbaar vinnig en woes om ons storm. Daar is geen mens, nie ‘n enkele een nie, wat kan orde skep in ‘n voortdurende geraas nie. Die kuns van stil introspeksie is ‘n gawe, en die wat jou daaroor kritiseer kan maar – beoefen jou lewe in vrede. Dankie vir jou deelname.
4. Verskuif jou fokus in Paastyd
Dankie vir jou deelname. Jou skrywe is keurig.

ARTIKELS:
1. Om te eier of nie te eier nie
Dit is ‘n goed nagevorsde artikel. Dit is keurig aangebied. Dankie vir jou deelname.

VERHALE:
1. Pesag oorwinning 2121
Dit is een van die beste kortverhale wat ek nóg op INK gelees het. Dit is jammer dat een spelfout, “massiewe” afbreek maak aan `n goedversorgde verhaal. Spelfoute vir `n skrywer is soos `n chirurg sonder arms; dit hoort nie.
Ek moet toegee: jou verhaal is goed ontwikkel en in `n beperkte woordtelling het jy goeie en genoegsame karakterontwikkeling gedoen. Ek wil jou aanmoedig om hierdie genre te ontgin want jy het duidelik `n aanleg daarvoor. Jou spelfout hou jou hierdie keer van die podium af, maar ek het vertroue dat jy `n gerekende skrywer kan word.
2. Die soeke
Goeie verhaal wat voldoen aan al die voorskrifte. Keurig en geslaagd
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed