Jongste aktiwiteit:

April 2024 – Uit die oog van ‘n kind projek – KOMMENTAAR EN UITSLAE

Beste INKers

Ek wil julle aanmoedig om hierdie kommentare (kritiek) nie net blindelings te aanvaar nie.

Daar is ‘n aktiewe forum waarop (waardeur) julle direk met my kan skakel en alle navrae en/of menings kan rig.

Maak asseblief gebruik daarvan. Stuur jou navrae aan inkmoderator@gmail.com
Ek kontroleer die epos daagliks en gesels graag met jou oor jou werk.

Die projekte word aangebied en gekrit juis sodat ons almal kan leer en groei.
Ek sien daarna uit om met jou te gesels.

INK Moderator

WENNERS

Baie geluk aan hierdie 6 lede!

GEDIGTE
BRONS.
Geen wenners

SILWER.             
1ste: No 16.   Annamarie van der Merwe met Speelmaats
2de:  No 17.   Annamarie van der Merwe met Glaad 1 deelles
3de:  No 18    Colin Steyn met Kindertroos

GOUD.               
Geen wenners

MENINGSTUK.   
1ste: No 5.    Marlene Erasmus met Die wonder van die lewe
Geen

RUBRIEKE.         
1ste: No 4.   Elmarie Nienaber van Kampen met Oomblikke van kindwees
2de:  No 6.   Ano met om Weer klein te wees
3de:  No 3    Marlene Ersmus met ’n Ondersoek na wysheid en onskuld

ARTIKELS.         
1ste:  No 1.  Ano met Kinders van tegnologie
Geen

VERHALE.         
1ste: No 5.   Marthie Joubert met Dood deur ’n paar donker   bruin oë
2de  :No 1.   Marlene Erasmus met Goue herinneringe van Upington
Geen

KOMMENTAAR

GEDIGTE: BRONS AFDELING
 

 1.  Nog een keer

Die herhaling van “nog een keer Pappa” by die aanvang van elke strofe is nie net steurend nie, dit maak ook nie elke keer sin in die konteks nie. Selfs al is die inhoud van verse rasend honger vir emosie, moet die digter eerder skryf soos ons daagliks praat. Omslagtige digterlikheid is geveins, en veral as ‘n eenvoudige konsep met goeie spreektaal oorgedra kan word. Jou vers is nie die beste weergawe nie, en jy kan, omdat jy oor die talent beskik, hiervan ‘n treffervers maak.

 1.  Hoekom Mamma

Alhoewel ek die nuanses in jou vers verstaan, en meerso wat jy deur die “storie” wil vertel, bly die aanbieding vir my effe wanordelik. Die ritme is onewe en die woordkeuses en woordorde is nie in elke geval die beste nie. Lid- en koppelwoorde kan jou vers ondersteun. Ek dink die vers beskik oor baie potensiaal maar dit kort afronding.

 1.  Eenvoud bring vreugde

Ek interpreteer die vers as ‘n kykie in die lewe van hawelose kinders. Ek hou daarvan. Ek voel egter dat die rympatroon op sekere plekke geforseerd is. Daar is woordkeuses wat gebruik is net om te rym en nie noodwendig bydrae tot die vers nie. Dit is nietemin ‘n geslaagde gedig.

 1.  Utopie

Soms probeer ons akrobaties wees met groot en uitsonderlike woorde, skep idees en konsepte op papier, en net so per abuis verloor ons die leser se aandag en stort die idee oor ‘n afgrond van misverstand. Ek het net so gemaak van jou tweede strofe, maar vir die res is dit ‘n gehekel waarvan ek geen sin kon maak nie. Gedigte werk as ons skryf soos ons praat. Nuwe woorde en die aanwending daarvan is belangrik maar ons moet dit doen terwyl ons nie die leser verloor nie. Dit was vir my ‘n baie moeilike gedig waarin ek baie min verstaan het.

 1.  Waar is jy? 

Ek weet nie of die titel werklik by die inhoud van jou vers pas nie. Ek het bietjie aan die eerste strofe gekrap, as illustrasie hoe digters soms net nodig het om ons gedagtes te orden. Dit is net ‘n voorstel en jy hoef geensins jou gedig aan te pas nie.

Soos volg:
“In die grein van my weerlose stofspore
lê integriteit geanker in die lente wat bloei;
selfs deur gedagtes se beskeie ideaal
straal reënboogkleure in oorvloed”
Jou vers het baie potensiaal, maar ek dink jy moet weer jou oog daaroor gooi om die beste weergawe hiervan te skep.

SILWER
 

 1.  Dertig sikkels silwer

Dui die titel op verraad? Dan maak dit sin. Ek kan net nie die kloutjie by die oor kry oor waarop die ma se sprokiesland sou dui nie. Hierdie “trip” soos jy dit noem het duidelik die onskuld by die “ghettoprinses” gesteel (die blink uit jou oog). Dit is vir my as leser moeilik om te verstaan waarna dit verwys, maar dit neem nie werklik weg van die vers nie want wat dit ookal mag wees, die “kind” het met haar onskuld daarvoor betaal. Ek as nuuskierige leser sou wou weet, maar ander mag voel dat die inligting tog genoegsaam is om die vers te verstaan. Ek hou van jou vers. Mooi.

 1.  Verlore onskuld

As ek hierop kritiek moet leer, sal daar drie dingetjies wees:

 1.  Ek weet nie of die tipografie, en miskien is dit die herhalende vraagtekens wat pla, die beste weergawe is nie;
 2.  Ek wil nie in dogma en geloofsdispute betrokke raak nie, want dit is nie ‘n moderator geoorloof nie. Ek wil tog noem: jou vers sluit met die woord “binnekring” wat by my die indruk skep dat dit wat op “Golgotha” “volbring” is, geoormerk is slegs vir ‘n uitgesoekte groepie mense. Dit laat my met die volgende: of jy het slegs op “binnekring” besluit om te rym, of jy het ‘n ander definisie vir die woord.
 3.  Het jy werklik die tema in jou vers behandel? Daar is ‘n legio gedagtes hierin maar ek sien nie dat dit uit die oog van ‘n kind bespreek is nie. Ek mag verkeerd wees en jy mag dit aan my uitwys. Gesels gerus met my op inkmoderator@gmail.com

Jou vers is steeds keurig.

 1.  Briefie aan Pappa

Ek dink dit is mooi en teer. Ek het egter bietjie klei getrap met die ritme hierin. Dit word veroorsaak deur die wisselvalligheid in die lengte van jou sinne. Die vers is egter keurig. Mooi gedoen.

 1.  Blinkoogwoorde

Dit is n teer, heerlike en aardse vers. Die inversie waar die klein ding praat is goed want kinders doen dit. Die inversie in jou laaste sin is egter slordig en maak afbreek aan jou vers.

 1.  Lekkerland

Keurig genoeg. Ek het mooi voorstelle oor hoe jy hierdie vers kan laat skitter. Stuur vir my ‘n epos.

 1.  Speelmaats

Wat ‘n heerlike ritmiese vers! Jou rympatroon is natuurlik en mooi. Werklik ‘n heerlike leeservaring.

 1.  Glaad 1 deelles

Keurig en slim. Lieflike “raak” vers wat ook n mooi les leer. Jy het jou vers baie slim aangebied.

 1.  Kindertroos

Jy het ‘n interessante invalshoek gebruik om jou vers aan te bied. Uit die oog van ‘n kind van ons Opperheer. Mooi vertroostend ook. Mooi gedoen.

 1.  Drake en duiwels

Alhoewel ek dink die vers is geslaagd en keurig genoeg, vind ek dit hoegenaamd nie oorspronklik nie. Die storie van monsters onder kinders se beddens is al menigmaal as tema gebruik.

 1.  Anderkant die spoor

Ek verstaan die vers maar die aanbieding is nie georden nie. Jy kan ‘n treffervers hieruit haal maar dit is nie die beste weergawe hiervan nie. Soms is minder, meer. Waak ook teen geforseerde rympatrone. Stuur vir my ‘n epos dan gesels ons oor jou vers.

GOUD:
 

 1.  Onbevange

Kinderoë sal een woord wees. Ek hou van die vers maar is effe teleurgesteld in die standaard, veral vir ‘n goue lid.

 1.  Toekomsblik

Goud standaard?

 1.  Kinderdrome

Goud standaard?

 1.  Op vlerke van verbeelding

Goud standaard?

 1.  Onskuld

Goud standaard?

 1.  Daar speel ‘n kind saam die wind

Punktuasie ontbreek. Pêreloë is een woord. Hierdie vers stel teleur in die goue afdeling.
MENINGSTUKKE

 

 1.  Spoorloos

Maak seker dat jou rekenaar nie “outocorrect” toepas op jou skryfsels nie. Ek merk waar jy “mensehandel” geskryf het, het jou rekenaar dit verander na “mensehandle”. Dit skep dan die indruk dat jy nie jou werk deurlees voor jy plaas nie. Orden jou sinne beter, maak dit korter of maak van punktuasie gebruik. Jy bespreek ‘n baie belangrike aktuele saak, en daarom is dit juis nodig dat jou skryfwerk op goeie standaard is, en so jou leser daarmee te boei.

 1.  Alles lyk anders

Die woordorde in die meningstuk is op plekke deurmekaar.

 1.  Towersprokie vir Miné

Keurig. Dankie vir jou deelname.

 1.  Kyk tot in die hemel

Ons praat nie van “uit my mening” nie, maar eerder “in my mening”. Waak teen lang sinne sonder punktuasie. Dit lees moeilik. Keurige aanbieding.

 1.  Die wonder van die lewe

Keurig en netjies.

 1.  Lonende slawe

Hierdie meningstuk het my geheel verwar. Dit is nie netjies gekonstrueer en aangebied nie. Stuur vir my ‘n epos dan gesels ons hieroor.
RUBRIEKE
 

 1.  Liefde in onskuld

Gebruik korter sinne, of maak gebruik van punktuasie. Lees jou werk oor voor jy plaas. Jou rubriek is nie mooi georden nie.

 1.  Klein spoortjies

Jy het nie jou rubriek deurgelees voor jy geplaas het nie. Gaan lees dit weer en identifiseer waarom ek hierdie afleiding maak.

 1.  ‘n Ondersoek na wysheid en onskuld

Let daarop dat jy funksioneel tussen gedagtes beweeg. Moenie rondspring van die een na die ander nie. Dit orden skryfwerk beter. Keurige aanbieding, nietemin.

 1.  Oomblikke van kindwees

Dit was baie mooi en keurig geskryf. Mooi gedoen.

 1.  ‘n Grepie uit die memoirs… 

Ek sou wou sien hoekom die “juffrou” hierdie afleiding oor die kleuter gemaak het. Daar is nie ‘n aanduiding in die rubriek wat die leser van so ‘n afleiding kan oortuig nie. Die rubriek is keurig, nietemin.

 1.  Om weer klein te wees

Keurig en netjies geskryf.
ARTIKELS

 1. Kinders van tegnologie

Jy het ‘n goed uitgebreide artikel geskryf met die rugsteen van gepaste en funksionele navorsing. Welgedaan.
VERHALE

 

 1.  Goue herinneringe van Upington

Heerlike teer en aardse verhaal. Maak net seker dat jy jou spelling nagaan voor jy plaas.

 1.  Verdraaide kaleidoskoop

Ek was lanklaas so verward gelaat deur ‘n kortverhaal. Hierdie verhaal het struktuur, orde en goeie redigering nodig. Stuur vir my ‘n epos.

 1.  Tussen bravade en bang-geit

Onsamehangende gebabbel. Ek kan geen storielyn hierin sien nie. Ek weet nie wat die skrywer vir my probeer vertel nie. Stuur vir my ‘n epos.

 1.  Neon ligte

Dit is mos nie ‘n kortverhaal hierdie nie. Dit is eerder ‘n filosofiese kleitrappery wat die leser so verward laat dat dit niksseggend word. Stuur vir my ‘n epos.

 1.  Dood deur ‘n paar donker bruin oë 

Die verhaal is baie lank. Daar was nie voorskrifte oor die woordtelling nie en daarom kan ek jou nie daarvoor diskwalifiseer nie. Ek het egter baie lekker hieraan gelees. Daar kan vir seker orde geskep word en die verhaal bietjie redigeer, maar dit het genoegsame potensiaal om na redigering ‘n leesbare en Keurige verhaal te wees. Lekker hieraan gelees. Dankie.

Indien julle die wenplasings wil gaan lees klik op hierdie skakel asb: https://ink.org.za/biblioteek/projek-wenners/ 
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed