Jongste aktiwiteit:

Augustus 2021 – As die blare val projek UITSLAE EN KOMMENTAAR

Baie geluk aan hierdie 10 Lede!!!

WENNERS:
GEDIGTE:
GOUD:
1ste: No 17 Andries Fourie met Herfsgeid
2de: No 8 Caren Kearley met Soos’n blaar wat val
3de: No 7 Anzè Bezuidenhout met Berke-polka

SILWER:
1ste: No 20 Driekie Grobler met Met laaste groet …
2de: No 9 Morne du Preez met ‘n Dag vir droom
3de: No 24 Driekie Grobler met Kaalgestroop

BRONS:
1ste: No 5 Thérèse Fensham met ‘n Gedig vol Ivyblare
2de: No 29 Cornien Naude met Die laaste blaar het geval
3de: No 27 Elizabeth Bezuidenhout met Blaarverlorenes

GORREL:
1ste: No 2 Amanda De Meillon met Kringloop
Geen
Geen

RUBRIEK:
1ste: No 3 Marlene Erasmus met Winter van 2021
2de: No 1 Driekie Grobler met Draai van die seisoen
3de: No 2 Driekie Grobler met Afskeid

ARTIKEL: Geen
VERHALE: Geen
KOMMENTAAR:
BRONS:
1. Augustus wind
“Opgeskep” sal een woord wees. Die nuutskepping “blare-bers” is mooi. Jou vers is aards, eerlik en lieflik. Die beeldspraak is ook pragtig. Welgedaan.

2. Oupa
Dit is ‘n pragtige kinderlike vers. Ek persoonlik hou nie van die gebruik van “toolboks” en “OK” nie, maar ek sal dit oorsien omdat dit in daaglikse spreektaal tog voorkom. Ek weet net nie of jy die tema as opdrag nagekom het nie. Dankie vir jou deelname.

3. Herfs
Ek gaan eers die opvallende uitdagings aanspreek en dan gesels ons verder oor die inhoud. Die volgende woorde kan funksioneel as ‘n koppelwoord aangebied word: “buiteblad; oggenduur; binne-aars; vroegaand; moreson; chlorofilfabriek; jaarend-dans” Die spelling van “vergaderings; lepel” moet hersien word.
Ek verstaan die strekking van jou vers, die ontwikkeling van die gebeure in en tydens herfs maar ek vind die vers baie kripties en is dit daarom moeilik om regtig weet wat die skrywer met elke stelling bedoel. Dankie vir jou deelname.

4. Het ek geweet
Wat sou die term “kaalopvrugtebome” beteken? Drie vraagtekens in een sin is nie funksioneel nie. Die pyn van afskeid (verlies) laat die gedagtes soms in ‘n warboel en dit kan duidelik in die konstruksie van die vers gesien word. Ordelike gedagtes hierin sou afbreek gemaak het aan die inhoud. Ek stel tog voor dat jy effe hieraan redigeer en veral wat die punktuasie betref. Dankie vir jou deelname.

5. ‘n Gedig vol Ivyblare
Verwys die “Rubens-kontoere” dalk na die kunstenaar Peter Paul Rubens? As dit is, is dit ‘n baie slim verwysing en gebruik. Die titel wat later verwysing vind in die woorde “rankende inspirasie” is ook ‘n skerpsinnigheid. Hierdie vers is ‘n sintuiglike meesterstuk. Die beelde daarin is lewendig in so ‘n mate dat die leser amper daaraan kan raak. Dit is ‘n voortreflike vers. Welgedaan!

11. taan-goud
Alhoewel ek baie van die vers hou, en dit getrou aan die tema opdrag is, vind ek die ontbreking van lid- en koppelwoorde steurend. Indien jy die vers sou aanbied in gewone spreektaal sou dit sterker oorgekom het. Jou vers is nietemin mooi en is dit beeldryk. Dankie vir jou deelname.
12. Die blaar en my liggaam
Die vers vergelyk die menslike toestand met dit wat in die herfs natuur bespeur kan word. Dit is ‘n slim poging. Ek dink die vers sou baat by korter sinne. Ek hou van die beelde hierin. Maak seker dat die keuse vir die gebruik van punktuasie ALTYD funksioneel is. Dankie vir jou deelname.
13. Winter se seën
Ek behandel eerste die mees opvallende punte in jou vers.
1. Die gebruik van smorens en soggens in die eerste twee lyne van strofe een kan eerder vermy word. Daar bestaan ‘n legio ander terme wat jou maklik hiermee kan help.
2. Die gebruik van hoofletters na ‘n komma is nie gebruiklik nie.
3. Die herhaling van “winter” in al sy vorme en “lyf” kan ook maklik vermy word deur die gebruik van mooi sinonieme.
Die oorhoofse inhoud van jou vers is beeldryk en dit lees lieflik. Ten spite van die paar punte hierbo is jou vers ‘n heerlike oefening en het ek lekker daaraan gelees. Mooi so.
14. Vry
Die gebruik van “deurskeidende” is vir my onduidelik. Moet dit nie eerder “deurskynende” wees nie? Jou vers is ‘n interessante oefening in ‘n ritme. Die vers lees heerlik en die inhoud is keurig. Dankie vir jou deelname.
15. Afrika
Ek hou van die idee waarmee jy hier spekuleer, maar, die oormatige gebruik van die vraagteken hierin is bloot net nie funksioneel nie. Dit help die vers op geen manier nie. Verder, die konstante gebruik van hoofletters is nie gebruiklik nie. Ek stel voor jy oorweeg om jou vers te redigeer om die vole potensiaal daarvan te ontgin.
19. Breinrokke
Die gedig is ‘n interessante konsep wat my nuuskierig laat hoe die skrywer op so ‘n titel besluit het. Die inhoud van die vers is egter vir my effe kripties en op sekere plekke amper niksseggend. Ek vind altyd dat gedigte beter ervaar word indien ons skryf soos ons elke dag praat. Indien jy hierdie vers in ‘n gesprek gebruik sonder om konteks daaraan te verleen sal die die aanhoorder totaal verwar. Ek gesels graag met jou op inkmoderator@gmail.com hieroor indien jy sou sou.
22. Immergroen fatsoen
Dit is ‘n beeldryk en lieflike vers. Dit mag blyk asof die sinne té lank is as jy die vers op papier sien, maar dit is ritmies perfek en pla dit glad nie die progressie nie. Ek het baie lekker hieraan gelees. Die inhoud is keurig en het ek nie veel kritiek daaroor nie. Welgedaan.
26. Uitspring kêrels
Jou gedig beskik or ‘n besonderse ritme en ‘n lieflike rympatroon. Die woordkeuses en
-orde is pragtig. Ek wik oor die ontbreking aan punktuasie maar selfs daarsonder is lees die gedig vloeisaam en sonder hinderlikheid. Jy het mooi aan die opdrag aandag gegee. Welgedaan.
27. Blaarverlorenes
Ek dink die inhoud van jou gedig is treffend. Die amper bekendheid wat geskep word deur die verwysing na Boerneef (as aanhaling) was vir my ‘n smaaklike toevoeging tot jou gedig. Ek twyfel egter of die tipografie op elke plek in die gedig werk. Waar “val” en “geval” so aangedui word, werk dit vir my, maar in die ander gevalle waar jy die woorde gebreek en onder mekaar laat vloei het, lyk bloot net slordig en dit dra geensins by tot jou vers nie. Ek het egter jou gedig baie geniet en jou besluit ten opsigte van die aanbieding het geensins in my beoordeling vir jou punte ingeboet nie. Welgedaan.
29. Die laaste blaar het geval
Daar is net twee klein “jakkalsies” in jou vers wat my hinder.
1. Die gebruik van “daai” alhoewel nie verkeerd nie, maak die gedig (of ten minste daardie gedeeltes) ligsinnig klink. Die gebruik van “daardie” sou vir my beter gepas gewees het.
2. Die woordorde in sin 3 “so ons voetspore het verdwaal” sou beter klink as “so het ons voetspore verdwaal”. Indien jy “so” gebruik as ‘n gevolg van die voorafgaande sinne, sou jy dan ‘n komma moes gebruik na “so”. Indien dit nie die idee was nie, dink ek die woordorde soos ek aandui klink en lees beter. Ook, die gebruik van “treursang” en “treurig” in een sin mag dalk oorbodig wees, maar dit hinder nie uitermatig nie. Jou vers is baie treffend en die emosies wat daarin vasgevang word is tasbaar en eerlik. Baie dankie vir jou deelname. Dit was ‘n aangename leeservaring.
32. As die blare val
‘n Paar dingetjies in jou gedig hinder. Spelling van “droë”; “herfsseisoen”; “winterseisoen”.
Die komma’s na elke stansa is onnodig en is nie funksioneel nie. Daar moet ‘n koppelteken tussen “girts-girts” wees en nie ‘n lang aandagstreep nie. Die beelde in jou vers is egter lieflik en die gedig lees baie mooi. Die spelglipse hou jou egter van die podium af.
SILWER:
9. ‘n Dag vir droom
Die bronteks wat jy gebruik het (Cummings se aanhaling) het jy pragtig in jou vers verweef. Ek is waarlik beïndruk met jou vers en het geheel geen kritiek hierop nie. Welgedaan.
10. Persona non grata
Spelling: “verlore”
Die gedig se slot is ‘n verrassing. Ek het verwag dat dit anders sou eindig. Alhoewel die gedig “swaar en donker” is, het ek tog lekker daaraan gelees. Jammer dat die enkele spelfout jou van die podium af hou.
20. Met laaste groet
Dit is ‘n roerende vers waaroor ek geen kritiek kan uitspreek nie. Die beelde is ryk en die inhoud sorgsaam en keurig aangebied. Welgedaan.
21. As ek van jou droom
Dit is ‘n sag-menslike vers wat heerlik lees. Die inhoud is treffend. Ek sou die komma’s na van die stansas heroorweeg, maar dit is slegs persoonlike voorkeur. Jy het ‘n baie mooi vers aangebied. Welgedaan.
23. Herfsbeloftes
Dit is net die herhaling van “tuimel” wat my effe pla. Die res van jou vers is keurig en aards. Welgedaan.
24. Kaalgestroop
Dit verg baie vernuf om ‘n groot gedig is ‘n klein aanbieding te skryf. Jou vers is ‘n mooi voorbeeld hoe “groot” ‘n storie kan wees in slegs ‘n paar lyne. Welgedaan.
25. lewe
Ek hou baie van jou vers. Dit is kripties in die mooiste sin van die woord, maar dit omskryf en behandel jou tema deeglik. Is die ellips nodig voor ‘n “maar”? Dit is vir jou om te besluit. Ek persoonlik sou dit weglaat. Dankie vir jou pragtige sterk vers.
28. lente
Let op die woordorde in sommige plekke in jou vers. Dankie vir jou deelname.
30. Herfs
Ek wonder of jou vers sou baat deur die gebruik van slegs een vraagteken in die eerste strofe? Dalk. Dankie vir jou deelname.
31. Middeljaarskade
Ek hou van die inhoud maar is minder gaande oor die tipografie. Ek verstaan dat jy die “val” wou tipografeer maar persoonlik doen dit vir my skade aan jou vers. Dankie vir jou deename.
33. nuwe lewe
Dankie vir jou deelname.
34. Ou bokke
Dit is ‘n oulike suggestiewe vers wat myns insiens grens aan ‘n komiese kykie op die menslike toestand. Mooi.
GOUD:

6. Hoor jy
Dit is ‘n teer vers en die kwesbaarheid daarin maak dit eerlik en aards. Jy het die komma’s baie funksioneel aangewend in die laaste strofe en ek wil jou aanmoedig om dit ook by die “my lief” strofes te gebruik. Die ellips waarmee jou vers sluit laat die gedig onnodiglik oop wat nie nodig is nie. Die aksent op “voel” so meer funksioneel op “ook” gewees het. Dankie vir jou deelname.
7.Berke-polka
Ek hou van die vers en die slot is veral treffend en mooi. Welgedaan.
8. Soos ‘n blaar wat val
Dit is ‘n treffende gedig wat die menslike toestand mooi omskryf. Die slot is treffend. Welgedaan.
16. Groenvye nostalgie
Dit is ‘n eerlik aardse vers. Mooi gedoen.
17. Herfsgeit
Dit is die mees treffendste gedig. Die metafore dans oor die papier en die lewe wat uit die dood ontstaan word ‘n viering. DIt is werklik ‘n besonderse mooi gedig. Onoortroffe.
18. Vrese vol vandag
Dit is ‘n treffende gedig. Welgedaan. Die slot is vir my besonders mooi.
GORREL
1. As die geestesgesondheid-blaartjies begin val
Alhoewel ek van die vertelling hou dink ek die lukrake gebruik van Engels waar behoorlike Afrikaanse alternatiewe bestaan is slordig en lui.
2. Kringloop
Dit is ‘n sag en teer filosofiese beskrywing van die seisoene wat jy in verband trek met die mens se lewe. Dit is ‘n besonderse mooi manier om hieroor te dink. Welgedaan.

RUBRIEKE
1. Draai van die seisoen
Keurig.

2. Afskeid
Ek het afgelei dat die “afsterwe” van ‘n Moeder hier beskryf word. Dit sou dalk makliker gewees het as die skrywer die leser ingelaat het op hierdie inligting. Keurig.

3. Winter van 2021
Jou skryfsel is keurig, mooi beplan en geskryf. Dit lees heerlik. Dankie vir jou deelname. Welgedaan.

ARTIKELS
1. Buig jou knie en vra
‘n Artikel moet ‘n nagevorsde inligtingstuk wees met bronne ensovoorts. Ek dink nie jou skryfsel is ‘n artikel nie.
VERHALE
1. Uit volle bors
Nie net het jy nie aan die tema gehoor gegee nie, maar jy het ook nie werklik ‘n verhaal vertel nie. Ek dink jy het onder die verkeerde kategorie ingeskryf.
2. Vriende
Dit is tere verhaal. Ek weet egter nie of jy aan die tema opdrag gehoor gegee het nie.
3. Gedwonge verhuising
Ek was vir die meeste van die storie totaal verward. Die inhoud is deurmekaar en die spelling het ook uitdagings. Dankie vir jou deelname.
4. Die groen oorlog
Ek dink jy het ‘n goeie konsep beet met hierdie storie maar dit is slordig en deurmekaar. Die leser is om die minste te sê ten volle verward.

INKMODERATOR
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed