Welkom, Besoeker
Welkom, Besoeker

Titel: Desember 2020 – OOP-projek – Kommentaar en uitslae

Deur Anze
Datum gepubliseer: 13 Januarie 2021 Aantal woorde: 2197 497 Kere gelees 28

Baie geluk aan hierdie 10 lede!

GEDIGTE:
GOUD:
1ste – (13) Caren Kearley met Heil die leser
2de – (8) Anzé Bezuidenhout met Verrindeweerde grense
3de – (9) Anzé Bezuidenhout met Stof illusies

SILWER:
1 ste – (20) Andries Fourie met Eindeloos
2de – (21) Andries Fourie met Ware liefde
3de – (4) Barbara Smit met Doring

BRONS:
1ste – (28) Annamarie vd Merwe met Wat koolslaai maak verraai
2de – (25) Taai Bonthuys met Hunkering
3de – (16) Paula Paxton met Bronsink

GORREL:
1ste – (1) Ano met Die reine waarheid

RUBRIEKE:
1ste – (1) Amanda De Meillon met Tatoos, Tawwe Tienies en Teddiebere

ARTIKELS: GEEN INSKRYWINGS

VERHALE:
1ste – (1) Driekie Grobler met Die ware boodskap agter Kersfees
2de – (2) Taai Bonthuys met Met die hand in die pampoen gevang

KOMMENTAAR
GEDIGTE:
BRONS:
1. Birth-flower kersfees
Dit is werklik ‘n besonderse gedig met die mees interessante beelde. Indien jou vers met ‘n hoofletter begin is die voorskrif om die gedig met een of ander punktuasie te sluit.
Ek is in besonder opgewonde oor die vars metafore wat jy gebruik het om ‘n alombekende geleentheid nuut te beskryf. Jy het baie potensiaal en ek hoop jy sal nog baie jare skryf en jou reeds besonderse talent selfs sterker sal ontwikkel. Besonders.

2. die agterdeur
Ek hou baie van die nuanse hierin. Die gedig ontwikkel ook tot ‘n mooi crescendo. Ek wil tog voorstel dat jy punktuasie sal oorweeg om die spoed en ritme effe te verander. Ek plaas jou vers (aangepas) soos ek dit sien hieronder:

“die skerfies, ek en jy, [komma ingesluit]
waarmee ek ‘n nuwe
liefdesmosaïk wou bou
verwond ons; dwing my [komma weggelaat; (;) ingesluit]
weg van jou

laat my dan uit jou arms vlug, [komma ingesluit]
maar hou tog vir my net êrens [“maar” en “tog” ingevoeg]
‘n agterdeur oop
sodat ‘n skrefie van jou lig
my pad vooruit kan loop”
Die veranderinge (wat net voorstelle is, is in hakies [ ] aangedui. Jy is welkom om dit so te gebruik of geheel te ignorer. Ek dink jy het jou beonder goed gekwyt van jou taak om die vers te ontwikkel en dan deur ‘n duidelike volta te gebruik die vers sterk te laat sluit.

3. Afrikaans, my moedertaal
Jy maak gebruik van ‘n uitsonderlike vars invalshoek om die onderwerp van Afrikaans, en jou liefde daarvoor, in ‘n gedig te verewig. Ek lees (uit die aard van my werk) baie, en vars nuwe idees val my op omdat so baie digters reeds so baie dinge beskryf het. Ek wil jou gelukwens met hierdie poging. Ek wil jou egter aanspoor om hierdie vers weer onder oog te neem en te bepaal of die gebruik van funksionele punktuasie nie tog jou vers sterker sal maak nie. Ek dink beslis so. Die onderwerp is te belangrik dat die leser daardeur haas omdat die skrywer nie rus en ritme bewwerk het nie. Ek gesels graag met jou op inkmoderator@gmail.com verder hieroor indien jy sou wou. Baie goeie vers.

7. Sout van die aarde
Let daarop dat jy liefs herhaling van woorde moet probeer vermy. Daar is genoegsame sinonieme in Afrikaans dat mens maklik genoeg ‘n alternatief kan kry.

10. Robotman
Ek hou van die storietrant van die gedig. Let op die aksent op die [‘n]. Ek wonder of die “oorgebruik” van punte nie werklik die vers striem nie? Ek dink nie ‘n enjambiese aanbieding andersins, sou ook slaag nie, maar ek dink tog dat daar funksioneel van die punte weggelaat kon word. Nietemin, jou vers is vars, anders en ‘n aangename aanbieding.

12. Knapsekêrel
Jy het ‘n waarlik besonderse gedig geskryf. Ek persoonlik sou effe aan die punktuasie aandag skenk, maar buiten dit het ek baie min tot geen kritiek op jou uithaler vers. Pragtige woorde soos “gloor” en uitmundende sinsbou soos “wat plaend anker
aan elke roof kom hang”, bewys jy jou talent en verseker jy ‘n plek vir jou unieke stem in hierdie kunsvorm. Welgedaan.

14. My veilige vesting
Die intertekstualiteit met die Psalmdigter (Psalm 23) is vir my as leser baie duidelik. Dit is ‘n pragtige “weergawe” maar jy moet asseblief ALTYD, indien jy brontekste gebruik om ‘n nuwe vers te skryf, dit ten minste in ‘n voetnota noem. Dit is baie belangrik. Dankie vir jou deelname en ‘n baie aangename vers.

15. Genadefees (die geboorte van my Koning)
Ek gaan so diplomaties as moontlik met my kommentaar omgaan. Dit is altyd vir my ‘n moeilike en uitdagende taak om kritiek te lewer op “geestelike” verse, en nie omdat ek bang is om eerlik daaroor te rapporteer nie, maar ‘n digter wat in hierdie genre skryf ervaar kritiek op die vers as ‘n aanval op hul geloof. Ek wil dit net duidelik stel, voor ek iets sê, dat enige kommentaar op jou vers oor die inhoud en nie oor jou geloof is nie.
Gebruik asseblief punktuasie om ‘n vers te sluit wat met ‘n hoofletter begin. Ek hou van die inhoud van jou vers wat die geboorte van Christus, en Sy bydrae, op ‘n vars manier aanbied. Jy maak gebruik van verskeie hoofletters in jou vers wat vir my dui op die “gesag” wat jy verleen daaraan nl. Stem, Genade en Asem. Dit kan beskrywend wees hoe jy die Messias ervaar. Dit is mooi en keurig gedoen. Die gebruik van “skink” en “uitgegiet” pla my effe maar jy gebruik dit om jou rympatroon te laat slaag. Dit kan dus oor die hoof gesien word. Welgedaan. Mooi vers.

16. Bronsink
In hierdie kort vers gryp jy die emosies so styf en stewig vas dat dit ‘n besonderse kragtoertjie is. Jy het baie goed daarin geslaag om ‘n grootse “verhaal” te vertel in ‘n baie klein spasie. Ek staan altyd in verwondering van digters wat met min woorde die grootste verse kan skryf. Hierdie vers is ‘n voorbeeld van daardie kuns van uitnemendheid. Welgedaan.

17. Dagdroom
Die sterk teenstelling wat jou titel met die “verwronge werklikheid” van grendeltyd het, staan vir my uit. Die gebruik van die woord “tjops” het my laat glimlag. Ek persoonlik dink dit is so ‘n aaklige beskrywing van iets wat so lekker is, maar dit is tongtaal en daarom maak dit jou vers meer aards en eerlik. Jou vers is mooi ontwikkel en die inhoud lees lig en heerlik.

19. Nuut
Die herhaling van “nuut” en “nuwe” kan heroorweeg word. Daar bestaan genoegsame sinonieme om dit funksioneel te vervang. Dit sal jou vers ook sterker laat oorkom. Die metafoor van die see en sy woelinge wat die bydrae in jou lewe illustreer is vir my mooi. Welgedaan.

22. Soek my digsiel
Ek hou van die idee agter jou gedig. Die worsteling wat die skrywer het om die regte en gepaste woorde te pen, is ‘n uitdaging wat deur die eeue vir alle skrywerss dieselfde gebly het. Dit sal ook vir altyd so wees. Die belangrikheid van skryf is egter nie altyd net tot die voordeel en vermaak van die leser nie, maar is ook terapie vir die skrywer self. Juis in die oomblikke waar skryfwerk die moeilikste voel, moet die skrywer hom- of haarself dwing. Iewers in die malkolk gaan daar ‘n fetus in die digsiel ontwikkel. Ek vind jou vers effe kripties wat die vloei daarvan hinder. Ek neem aan jy het dit met opset so gedoen om die stryd te belig. Skryf, skryf en skryf. Dankie vir jou deelname.

24. Annus Horrilbilis
Jou vers verwoord wat baie op hierdie stadium voel. Die latynse titel is ‘n lieflike keuse.
Jy maak gebruik van woordorde verskuiwing: dit is ‘n toelaatbare gereedskapstuk in digwerk. Let tog daarop dat dit eerder minder as meer gebruik behoort te word.
Ek hou van jou vers.

25. Hunkering
Jou Cantena Rondo [sic], in Afrikaans, Rondeel, is suksesvol. Die “Cantena” het natuurlik sy eie stel reëls, waar die digter kan besluit op die hoeveelheid stansas, terwyl die rympatroon vasgestel is. Die sinne wat herhaal moet word, volgens voorskrifte, het jy ook bemeester. Ek hou regtig van jou gedig, die inhoud en die feit dat jy jouself uitgedaag het om dit aan te pak en daarin te slaag. Dit dui op jou talent, jou verbintenis tot die kuns en dat jy nie noodwendig vir die maklike sal skik nie. Welgedaan.

26. Landing
Ek was baie gretig om die vers te ontsyfer omdat dit so interessant is. Die inhoud is ritmies en lees heerlik. Ek het gevind dat ek op sekere plekke moes rus om meer sin te maak en dit is ‘n teken dat punktuasie skort. Wat die ontsyfering betref het ek maar bes gegee. Ek wil jou as digter nie aan bande lê deur te probeer interpreteer nie. Ek stel voor jy maak gebruik van ‘n komma of twee, maar indien jy die enjambiese aanslag wil behou is dit ook goed so.

27. Liefdeslas
Dit is ‘n baie interessante interpretasie van die liefdesopdrag, of die gebrek daaraan, soos jou vers dit mooi ondersoek. Met ‘n titel soos liefdeslas was dit dan nodig om die skynheilgheid van die “daad” te ondersoek. Jy het dit vir my baie goed gedoen. Dit is ‘n vers wat die leser laat dink. Mooi gedoen.

28. Wat koolslaai maak verraai
Van al die liefdesverse wat ek in die onlangse verlede gelees het is hiierdie my gunsteling. Jou vers idee is so vars dat dit my laat glimlag. Die konstruksie, woordkeuse, metafore en aanbieding is doodeenvoudig net lieflik. Dit sou die boodskap van jou vers versterk het as jy ‘n akuut op “jou” geplaas het in die laaste sin. Jou vers is onoortroffe. Welgedaan.

SILWER:
4. Doring
Dit is ‘n kort en kragtige vers. Ek het nie enige kritiek hiervoor nie. Welgedaan.

5. Kersfeesliggies
Eerste, die woord is “lanfer” wat “winterstof”, “lap” of laslap” beteken, en nie “lamfer” nie. Ek is gek na die woord “rentenier” (rykaard, rykman) wat so min gebruik word. Ek wonder of die vermyding van punktuasie in jou vers werklik die beste keuse was. Ek persoonlik dink dat funksionele leesstekens jou vers sterker sal maak en nie werklik die ritme wat jy probeer bewerk, sal frustreer nie. Ek hou van die verband wat jy trek tussen die “geluk” wat kersliggies suggereer en die toestand van die menslike hart. Jou vers het baie potensiaal.

6. Troebadoer swerwerskind
Ek is bietjie teleurgesteld dat ‘n lid wat reeds tot die Silwer kategorie gevorder het, hom/haarself skuldig maak aan spelfoute. “Paaidjie” word “paadjie” gespel. Ek hou egter steeds baie van jou vers wat ‘n heerlike reis deur die mooie land pen. Die tipografie, waar dit die “paadjies” aandui is slim. Baie dankie vir jou deelname.

11. By berge
Jou vers wil amper soos ‘n Haikoe lees, maar dit is nie. Die vers is kragtig en sterk met ‘n besonderse tema. Dit is egter jammer dat “horison” verkeerd gespel is. Dit gebeur natuurlik outomaties in die “word” program dat sekere woorde van Afrikaans na die Engels oorgeskakel word, maar dit bly die skrywer se verantwoordelikheid om dit reg te stel. Dit is belangrik om altyd jou werk weer te lees.

18. Wegsak psalm vir ‘n vismens
Kom ons kyk na hierdie sin van jou:
“máár goeie nag mnr die son kom wee”
Die afkorting van “meneer” is slordig en onnodig. Die leser lees steeds die volle woord en daarom verander dit geensins aan die ritme nie. Ek kan dus nie verstaan hoekom jy hierdie opsie gebruik het nie. Dan, indien jy die “r” in “weer” met opset uitgelaat het, moet jy dit aandui [wee’], indien die ‘n vingerfout is kan dit reggemaak word. Die vers is sensories sterk met goeie beelde. Ek dink dit is ‘n baie interessante vers. “Rabbithole” sal natuurlik kursief geskryf word maar ek weet die program laat dit nie toe nie. Mooi gedoen.

20. Eindeloos
Dit is ‘n aangrypende vers wat keurig en lieflik is. Dit is een van die mooiste groet-vir-dood verse wat ek in ‘n lang tyd gelees het. “Hemelblou” wys ‘n vingerfout. Spelling is baie belangrik hoor. Welgedaan.

21. Ware liefde
Dit is voorwaar ‘n lieflike liefdesvers wat in die volta ‘n teenstelling bewerk. Puik woordkeuses, goeie rympatroon en ‘n knap vers. Welgedaan.

GOUD:
8. Verrinneweerde grense
Wat ‘n heerlike vers. Alhoewel daar ondertone van skepsisme is, is die hoop en lig teen die klimaks onoortroffe. Welgedaan.

9. Stof illusies
‘n Treffervers met funksionele tipografie. Welgedaan.

13. Heil die leser
Dit is werklik ‘n mooi ode aan die skrywer self? Of mis ek die crux? Dit is pragtig geskryf met mooi beelde en daar is ‘n bekendheid wat net digters werklik sal verstaan. Ek hou van die interessante titel. Mooi gedoen.

23. Slotsom
Spelling “onweerstaanbare”, “verraaiers”. Vir ‘n lid in die Goue kategorie is spelling ‘n taboe. Ek penaliseer jou ten spyte daarvan dat ek dink dit is ‘n uithaler vers.

GORREL:
1. Die reine waarheid
Jou skryfsel is ‘n heerlike ervaring. Jy toon ongelooflike talent.
Jy skryf werklik met die leser in gedagte. Die sinkonstruksie is puik terwyl daar baie sorg gegee word aan nodige en funksionele punktuasie.
Ek het baie lekker gelees aan jou skryfsel. Welgedaan.

RUBRIEKE:
1. Tatoos, Tawwe tienies en teddiebere
‘n Heerlike, lekker lees rubriek. Jy het gefokus op ‘n eie ervaring wat natuurlik ‘n rubriek van ‘n artikel onderskei. Welgedaan.

VERHALE:
1. Die ware boodskap agter Kersfees
Dit is ‘n goed versorgde verhaal waarin die karakter mooi en sorgsaam ontwikkel is. Ek het baie lekker hieraan gelees. Welgedaan.

2. Met die hand in die pampoen gevang
Genade! Ek is dankbaar dat ek nie daardie toebroodjie moes proe nie. Komies en kostelik! So leer die dief sy les.
TEMAS

Laat u kommentaar

GESKRYF DEUR

Jy moet ingeteken wees om boodskappe aan hierdie skrywer te kan stuur.

Publikasies: 326
Kommentaar telling: 3897

Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 2 kleinseuns en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Horison Media

AfriForum – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

FAK – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

Die Afrikaanse Taalmuseum & -monument – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

 

SOLIDARITEIT – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

 

Pharos - Trotse borg van INK dig/skryfkompetisie

Gebruikers Aanlyn

0 Lid, 198 gaste aanlyn

Bydraes – Argief