Jongste aktiwiteit:

Februarie 2024 – Dolos projek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan hierdie 10 lede!

WENNERS

GEDIGTE:

GOUD:

NO 21 Loretta Szikra met As die laaste dolos draai
NO 5   Amanda de Meillon met Keerwal teen die storm
NO 7  Anzé Bezuidenhout met Dolosbeen-dade

SILWER:                           
NO 9  Elize Kruger met Skaakmat
NO 23 Colin Steyn met Retoriek
NO 8   Pieter Mostert met Kreukels

BRONS:                                           
NO 2 Fanus Strydom met Waarseêr
NO 1 Hennie du Toit met Stormwater
GEEN

Meningstukke:             GEEN

Artikels:                                           
NO 1 Ano metDolosse, trots Suid-Afrikaans

Rubrieke:                                        
NO 5 Marlene Erasmus  met Die mens en sy struikelblokke
GEEN

Verhale:           
NO 3 Fanus Strydom met Sangoma Suzi
NO 2 Fanus Strydom met Toordokter
NO 5 Marlene Erasmus met Die skadukant van donker

Lees hier meer oor die wenners https://ink.org.za/biblioteek/projek-wenners/

KOMMENTAAR:
Gedigte
Brons

 1. Stormwater

Jy het die opdrag mooi geïnterpreteer deur na ‘n ander soort dolos te verwys. Die verpersoonliking van die dolos as ‘n kenmerk van vleeslike en geestelike beskerming is ook mooi aangewend. Jy het ‘n mooi abcb rympatroon. Keurig.

 1. Waarsêer

Daar is nie ‘n direkte verwysing na Dolosse in jou vers nie, maar die leser kan genoegsaam aflei op watter terrein jou vers beweeg. Ek is tevrede dat jy die opdrag goed geïnterpreteer het en dat jy ‘n keurige aanbieding gemaak het. Die volta in jou vers is treffend en die slot sluit sterk en positief.

 1. Daar was stilte

Ek dink nie jou titel omskryf die gedig baie goed nie. Alhoewel die vers in stilte blyk te begin, is die res ‘n raserige affêre. Ek weet nie hoe ek die vers moet interpreteer nie. Is dit sosiale Kommentaar op die huidige politieke krisis of sinspeel dit eerder op ‘n slegte verhouding? Ek persoonlik sou dit meer treffend gevind het indien ek meer seker was wat presies onder die loep geneem is. Die vers het potensiaal.

 1. Die noodlot

Ek weet nie of die werkwoord “skarrel” gepas is vir ‘n dooie artikel nie, waar mens / dier eerder sal skarrel. Ek stel voor iets soos “gly of klos”. “Bollemakiesie” word só gespel. Die beeld “my knieë val stomp teen die grond” is baie mooi. Dolos word met net een “l” gespel. Die vers is ‘n innerlike stryd met wat die noodlot in weersin skep, daarom kan ek die onsamehangende gedagtes hierin verstaan. Onthou as digter het jy slegs jou woorde as instrument om jou kuns uit te stal, daarom is spelling integraal.

 1. Sangoma

Die konstruksie van die gedig is effe slordig. Sekere stansas kan funksioneel geheg wees. Kontak my op inkmoderator@gmail.com

 1. Sterrekyk

Alhoewel ek van sekere beelde in jou vers hou het jy defnitief nie die tema-opdrag nagekom nie.

SILWER
 

 1. Onvoorspelbaar

Ek trap klei om te besluit of jy die tema-opdrag nagekom het. Dolos (in die tradisionele gebruik) sou die onvoorspelbaarheid van die noodlot bepaal of orden (volgens die oortuigings van hulle wat daarin glo, natuurlik). Jou gebruik van die 2 woorde, soos ek genoem het, mag in die voordeel van die twyfel, juis daarna verwys, maar slegs as die leser weet wat die opdrag was. Ek gaan jou vers dus nie evalueer vir die podium nie.

 1. Kreukels

Daar is besonder mooi beelde in die vers. Daar ontbreek ‘n “the” in jou aanhaling. Ek konsulteer nog met my “puristiese partydigheid” of ek van die engels hou wat so lukraak hierin ingeslinger is, maar ek gaan jou nie daarvoor penaliseer nie. Mooi vers.

 1. Skaakmat

Ek dink jy het die opdrag op ‘n mooi manier geïnterpreteer en ‘n goeie gedig geskryf. Ek wonder egter of jou vers nie sou baat met funksionele punktuasie nie? Die enjambiese aanbieding laat sommige van die sinne losstaande, wat maklik met ‘n rus of klimaks verander kan word. Goeie vers nietemin.

 1. Die laaste avondmaal

Jy het vir seker nie die tema-opdrag in jou vers nagekom nie.

 1. Mirage

Jou vers sluit ongelooflike sterk en die woordkeuses daarin is puik, maar die res van jou gedig lees ritmeloos en lomp. Baie van die sinne voel soos enkele los gedagtes en dit vloei nie mooi nie. Ek dink daar is ongelooflike potensiaal hierin maar jy sal bietjie moet skaaf.

 1. Tussen vrede en onmin

Ek wonder of die herhaling van “dolosse” en “vrede” funksioneel is hierin? Die gedig is wat my betref effe onsamehangend. Dit is ‘n goeie poging nietemin.

 1. ‘n Limiriek oor vrese

Jy het vir seker nie die tema-opdrag nagekom nie.

 1. Retoriek

Keurige vers met ‘n mooi ritmiese rympatroon. Ek wonder tog of elke woord wat gebruik is om te rym werklik bydra tot die algehele vers en of dit nie bloot net uit die hoed geruk is ter wille van die patroon nie? Ek gee jou die voordeel van die twyfel.

 1. Sy hande is altyd daar

Jy vers is regtig lomp met gedagtes en woordkeuses wat onsamehangend bymekaar gegooi is en nié die uitkoms behaal waarna gepoog is nie. Ek het baie moeilik hieraan gelees en myle se stryd gehad om te bepaal wat die digter vir my probeer sê.

GOUD
 

 1. Keerwal teen die storm

Pragtige beelde en ‘n baie goeie vers.

 1. Dolosbeen-dade

Keurige vers.

 1. Outopsie van gedaantewisseling

Ek sukkel om die tema-opdrag in jou vers te identifiseer.

 1. Die dag toe die dolos draai

Jy het “dolos” in jou titel gebruik en dan maak jy gebruik van die term “keerwal”. Het jy die tema as sulks geïnterpreteer? Want indien nie, is jou vers nie baie getrou aan die opdrag nie. Gesels met my by inkmoderator@gmail.com

 1. Die vele ballades en inrigtings van tyd

Dit is Casper de Vries. Die vers is ongelooflik lomp. Gesels met my by inkmoderator@gmail.com

 1. Koud

Het jy “dolos” as keerwal geïnterpreteer? Indien wel is jou vers baie keurig.

 1. Môre wag vir jou

Jy het ‘n keurige vers geskryf. Die vers sluit vir my mooi.

 1. Hoe om ‘n digter dood te maak

Die aanvang van die vers was vir my interessant, maar by die volta (ommekeer) waar die Dolosse ingesleep is het jy my as leser verloor. Ek het nie verstaan wat die digter vir my wil sê nie. Die gedig is ook effe lomp. Kontak my op inkmoderator@gmail.com

 1. As die laaste dolos draai

Baie mooi beelde hierin. Jy het die tema baie mooi onder die loep geneem. Mooi gedoen.

MENINGSTUKKE:

 1. Die lewe se kougom

Probeer aandag skenk aan die lengte van jou sinne, of gebruik funksionele punktuasie. Poog om jou gedagtes te orden. As jy tussen verskillende gedagtes spring dan verloor jy die strekking en die aandag van jou leser.

 1. Waar staan ons nou?

Jou meningstuk spreek die moderne wêreld en haar vraagstukke aan. Ek dink jy het goed rondgekrap in jou gedagtes en sentimente rakende hierdie onderwerp. Let asseblief op spelling en sinskonstruksie. Aangename leesstof.

 1. Om te glo

Jou meningstuk het geheel niks met die tema-opdrag te doen nie.

RUBRIEKE:

 1. Karma

Kyk na spelling, sinkstruksie en woordorde in jou rubriek. Lang sinne ook, maak dit moeilik vir jou leser om die strekking te verstaan.

 1. Uit die argief van my dagboek

Die skrywe is natuurlik vir jou nostalgies. Dit is egter moeilik vir ‘n leser om jou werk te geniet as daar soveel herhalende woorde is. In jou eerste paragraaf herhaal jy : “Oupa se plaas”, “kaalvoet” nie minder nie as drie keer elk. Jy het reeds die leser bekendgestel aan waar jy is, hoe jy dit onthou en dit hoef nie herhalend te gebeur nie. Spelling, woordkeuses en sinskonstruksie is jou belangrikste gereedskap. Gebruik dit tot jou voordeel.

 1. Die Recce

Dit is ‘n goeie poging, maar ek het voorbehoud oor die poëtiese beskrywings van die gebeure en omgewing. Sal iemand wat met dood en oorlog gekonfronteer word op so manier observeer? Ek dink ook die aanbieding is eerder ‘n verhaal as ‘n rubriek. Let op spelling en sinskonstruksie.

 1. Dis jou beurt

“Dinge loop skielik in jou lewe en dan wonder ons gewoonlik hoekom dit so is.” Jou aanvangsin verklap aan my twee dinge:

 • Jy het nie jou skryfstuk deurgelees vóór jy dit geplaas het nie;
 • Jy is té haastig om jou inskrywing te plaas en slaan nie ag daarop dat jou leser tyd uitkoop om dit te lees nie

As ‘n skrywer substandaard werk lewer en hy/sy bou nie aan ‘n lojale lesersgevolg nie, kan die blaam net op een plek geplaas word. Spelling is ook ‘n teken daarvan. Jou aanbieding is om die minste te sê slordig, vol spelfoute, woordkonstruksie blapse en nie aangenaam om te lees nie.

 1. Die mens en sy struikelblokke

Keurige aanbieding. Netjies ontwikkel en mooi aangebied.

ARTIKELS

 1. Dolosse, trots Suid-Afrikaans

Baie interessant met goeie feitlike navorsing. Baie netjies gedoen.

VERHALE

 1. Anna se dolosse

Dit is spreukwoordelik ‘n kort verhaal die. Ek het dit egter moeilik gevind om die ontwikkeling hierin te sien. Die karakter is nog rustig in haar omgewing en die omskrywing van die omgewing stem haar vir my rustig. Skielik is die ommeswaai so groot dat die leser wonder of effe meer agtergrond nie kon bydrae tot ‘n meer verstaanbare slotsom nie. Ek dink die storie moet effe meer ontwikkel word. Die slot is net té haas en skielik.

 1. Toordokter

“Vanuit die diepsee uit…” Ons skryf nie so nie. Dit is onnodige herhaling. Let op onnodige herhaling en spelling. Jy het lieflike skrywers-vryheid gebruik om die verhaal (of twis) te vertel. Ek het die aanbieding geniet. Lieflike verhaal wat fiksie en waarheid vleg.

 1. Sangoma Suzie

Ek het heerlik hieraan gelees. Dit was voorwaar ‘n lieflike ervaring. Welgedaan.

 1. Kerrie-afval en speelgoed

Defnitief nie deel van die verhaal genre nie.

 1. Die skadukant van donker

Lieflike kortverhaal. Mooi karakter ontwikkeling. Welgedaan.

 1. Betonduiweltjies

Keurig.
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed