Jongste aktiwiteit:

Januarie 2024 – OOP projek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan die 10 Lede!

GEDIGTE
Goud:
NO 16 Loretta Szikra met Voor jy ontwaak
NO 32 Loretta Szikra met As ek kon
NO 28 Amanda De Meillon met Jin en Jang
Silwer:
NO 31 Hester Steenkamp met Ek Onthou alles van jou
NO 14 Cornien Naude met Liefde nie in grysheid vergeet
NO 13 Driekie Grobler met Lewensfilosofie
Brons:
NO 8 Colin Steyn met Lobgevegte tussen verse
NO 15 Colin Steyn met Onpeilbare wisselwerking
NO 10 Hennie du Toit met Net een druppel
MENINGSTUKKE
NO 7 Marlene Erasmus met Die impak van Tegnologie op ons samelewing
NO 6 Ano met So gemaak en so gelaat staan
NO 5 Loretta Szikra met Pa-wees: Die onsigbare rol van ’n Vader in ’n kind se lewe
Rubrieke: Geen
Artikels:
NO 1 Ano met Waar pas skooldrag by die 21ste eeu in?
GEEN
VERHALE:
NO 5 Johan Jansen Van Rensburg met Die Franse revolusie en ’n jas
NO 6 Marlene Erasmus met ’n Politikus se reis
NO 4 Johan Jansen van Rensburg met Die raaisel

KOMMENTAAR:

Gedigte:
BRONS
1. Die taal van wysheid
Die essensie van die gedig raak aan ‘n universele en belangrike kwessie. Wat die tipografie betref vind ek van die sinne baie lank. Daar is ook spronge tussen gedagtes wat maklik met klein bietjie redigering georden kan word. Die titel van die vers skep ‘n verwagting dat die wysheidstaal bespreek gaan word maar die digter trek ander gedagtes hierin wat nie soseer met die onderwerp te doen het nie. Die gedig het potensiaal en meriete maar kan baat by redigering.
2. Hondse praatjies
Dit is vir seker ‘n ander manier om influenza te omskryf.

4. Vat maar hande
Ek hou van jou rympatroon. Die inhoud hiervan is die wenslike vir beter more. Ek dink jou vers is keurig.

5. Oordink
Die vers is sterk ontwikkel en spreek van die menslike toestand. Ek wonder net of die herhalende gebruik van die aksent hierin werklik ‘n bydrae lewer? Keurig nietemin.
6. Pouveer
Ek vind die oor-gebruik van die aksent in die vers meer steurend as wat dit werklik help. Die inhoud is egter keurig en die sluitingskwatryn is in besonders sterk en mooi.
7. Bosveldspore
Dit is ‘n kort vers wat óf die herinnering óf die versugting na die bosveld besing. Die verwysing na soek dui eerder op ‘n verlange. Dit is mooi.
8. Lobgevegte tussen verse
Dit is ‘n slim en beeldryke vers wat ongelooflike ritme het en met ‘n rympatroon wat my tone laat krul. Werklik ‘n treffende, en soms humoristiese vers. Ek raai jou net aan om nie sinne in jou stansas met hoofletters te begin wat nie deur punktuasie voorafgegaan is nie. Verder het ek Geen kritiek hierop nie. Slim en briljant.
9. Onseker
Ek verstaan die strekking hierin en die innerlike stryd van onsekerheid maar dit is asof die gedig nie behoorlik georden is nie. Dit ontbreek ook aan ‘n gelykmatige ritme.
10. Net een druppel
Ek sou voorstel dat jou titel “Net een” moet wees want dan sluit dit al die scenarios in. Jou vers sluit vir my op ‘n kragtige noot. Ek weet nie hoe ander lesers daaroor sou voel nie, maar die “net een” herhaling pla my nie. Dit plaas juis die fokus op wat die skrywer wil sê. Dit is ‘n mooi vers.
15. Onpeilbare wisselwerking
Jou vers is ‘n filosofiese toertjie wat selfs die agnostiese sal laat dink. Daar is plekke waar die sinne net té lank is, en dit steur die ritme vir my effe. Dit is egter nie uitermate nie, en kan die leser steeds daarin betrokke raak. Alhoewel subjektief, vind ek jou vers filosofies ryp en innoverend. Mooi gedoen.
17. Geaborteerde vlaktekind
Kokkekorrelkooivlooi! maar dit is vir jou ‘n besige vers hierdie! Jy ryg die beelde in soos gemarineerde vleis op ‘n sosatiestok. Dit is ‘n interessante vers, maak nie ‘n fout nie, maar dit is só beeldoordrewe dat die leser moeilik die goue draad daardeur kan trek. Die vers het baie potensiaal en ek dink as jy die “kamer aan die kant maak” sal die leser die mooi “ornamente” raak sien.
18. Takealot-bestelling
Ek hou van die unieke idee wat jy hier beet het. Daar is akademiese uitdagings in die vers soos onnodige herhaling, ritme en die koeplet waarmee jou vers sluit. Die gebruik van hoofletters aan die begin van sinne het in onbruik geraak en moet slegs so wees as dit deur een of ander leesteken voorafgegaan word. Ek hou van die idee van jou vers. Skryf vir my ‘n epos na inkmoderator@gmail.com dan help ek jou graag om die beste potensiaal van hierdie vers te ontsluit.
19. net see
Die gesprek wat die digter met die see voer is interessant. Die nuanse en insinuasies is ook besonders. Die aanbieding is egter effe minder geskaaf. Sinne behoort nie voortdurend met hoofletters te begin nie. Die sinne is ook op sekere plekke net eenvoudig té lank. Dit steur die ritme. Effe redigering hieraan kan die juweel behoorlik slyp.
22. Vir my sussie
Dit is ‘n teer en hartseer vers. Dit is altyd moeilik om ‘n gedig te evalueer wat so na aan ‘n skrywer is, omdat pyn en die bewoording daarvan ‘n persoonlike ervaring is. Akademies gesproke egter, is dit onderhewig aan dieselfde stel reëls as ander poësie. Daar is baie losstaande gedagtes wat maklik sonder al die punktuasie suksesvol saamgevoeg kon word. Ek help graag indien jy die vers wil redigeer. Stuur vir my ‘n epos na inkmoderator@gmail.com
23. My blom
Pragtige idee in die vers. Die aanbieding is egter effe lomp. Die kort sinne kon gemaklik en jambies aangebied gewees het om die vloei en ritme te help.
24. Oorlog
Kyk hierna:
“Ek en jy in ‘n kamer, alleen,
‘n geveg wat uit móét breek
waar woorde hou vir hou slaan
om af te breek;
niks word opgebou nie –
nét rommel en moedeloosheid
wat agterbly.”
25. Miskien
Ek wonder of “dalk” nie ‘n beter keuse sou wees nie. Die res van die vers is keurig.
26. Donker pels
Moet asseblief nie al jou sinne met hoofletters begin nie. Let op jou spelling.
34. Rou
Dit het ongelooflike potensiaal. Ek sal ‘n paar aanpassings maak. Epos my by inkmoderator@gmail.com.
35. Dit was goed
Dit is ‘n keurige vers wat ‘n mooi idee agter die baie woorde inhou. Ek dink tog dit kan meer georden word.
36. Skandeloos wys
Daar is idees en beelde hierin wat my totaal buite die gedig laat. Ek wil probeer verstaan en dan eers in die laaste stansa begryp ek waarheen die digter neig. Ek sou die vers redigeer as dit myne was. Interpretasie is subjektief, maar die leser moet ten minste verstaan (of altans poog) wat die digter probeer sê.
37. Bonzai
Keurige vers maar dit is vir seker nie die beste weergawe daarvan nie.

SILWER
3. Vertree
Ek dink dit is kort en kragtig. Dit dra die boodskap oor. Ek dink egter vertreë sal met ‘n deelteken geskryf word. Keurige vers.
11. Uit die duisternis…
Dit is ‘n besonderse vers wat keurig aangebied is. Ek wonder net of die woordkeuse van “ontsluit” die regte besluit was. Hang af waar die digter bedoel die woord moet aansluit, mag dit klink asof die stem van God wanorde ens. ontsluit, wat natuurlik verkeerdelik gelees kan word.
12. Kgalagadi-haka
Dit is ‘n vars aanslag, maar dit gedig lees vir my effe ongeorden. Daar is verskeie los gedagtes wat maklik netjies getrek kon word deur dit nie so kripties te skryf nie.
13. Lewensfilosofie
Ek dink dit is ‘n uithaler vers wat mooi omgaan met die menslike toestand. Ek weet die tik…tok dui eerder op tyd eerder as op mosie, maar ek wonder tog of ‘n ander klanknabootsing nie meer raak en effektief sou wees nie. Dit is egter semanties en nie belangrik nie.
14. Liefde nie in grysheid vergeet
Dit is ‘n pragtige vers met ‘n lieflike rympatroon. Dit is vir my altyd ‘n heerlike ervaring as ‘n digter rym sonder om geforseerd te klink. Jy het jouself baie goed gekwyt van jou taak. Welgedaan.
20. Witvlagverlang
Dit is ‘n pragtige vers met die mooiste inhoud. Herinner my aan Lennon se “imagine”. Ek dink egter dat die monosteek aan die einde van jou vers funksioneel weggelaat kan word. Dit dra geensins by tot jou gedig nie.
21. Dandelion
Wat ‘n pragtige vers. Dit is so subtiel en teer. Die vers sluit mooi en die ontwikkeling van die gedagtes daarin is besonders.
29. Vrede
Keurig en kragtige vers. Mooi.
31. Ek onthou alles van jou
Die ritmiese ontwikkeling hierin is besonders. Die rympatroon is gekunsteld en ongeforseerd. Ek hou regtig baie, baie hiervan. Jy kan jouself gerus op die skouer klop. Dit is digkuns!
38. Dasseklas
Dit is ‘n slim manier om na seer en teleurstelling te kyk. Die verband wat getrek word tussen die daskleure en die gebeurlikhede is vars en slim. Mooi gedoen.
39. Oor beurtkrag, begrotings en berusting
Dit is ‘n pragtige vers wat die leser aanvanklik ‘n lang uitgebreide gedig laat verwag, en dan verras word deur kort en bondige aanbieding. Ek sien elke aspek van die titel hierin. Baie mooi.
40. Lammervanger
Daar is besonderse inligting hierin wat deur die verpersoonliking van die voël gedryf word. Die gesprek wat gevoer word help ook. Ek wonder tog of ‘n ander invalshoek nie die vers sou baat nie. Die lang sinne help ook nie die ritme nie.
41. Die saak staan so
Ek weet nie hoe om hierdie vers te interpreteer nie. Ek verstaan nie die strekking nie, en maak min sin van die identiteit van die karakters hierin.

GOUD
16. voor jy ontwaak
Ai, dit is lieflik om sulke besonderse beelde in ‘n vers te ervaar. Jy het die mooiste beskrywings getrotseer om ‘n uithaler vers te skryf. Liefde, die gevolge, die versugtinge en nabyheid van ‘n geliefde is die teelaarde vir wonderlike poësie. Pragtig.
27. Viva Afrika
Keurige vers met mooi beelde wat ongeluk in die politieke-Afrika sy skoonheid verloor. Mooi verwoord.
28. Jin en Jang
Dit is ‘n keurige vers. Ek het nie veel kritiek hierop nie.
30. Misvatvingers
Ek het probeer sin maak van dit wat die digter probeer oordra. Ek kon nie. Is dit ‘n vers wat kritiek lewer op die kritikus of is dit ‘n seer wat deur die woorde van ‘n geliefde veroorsaak is. Gesels gerus met my op inkmoderator@gmail.com
32. as ek kon
Keurige vers met geen kritiek van my nie.
33. Modderoë
Die vers is diep versugtend. Ek wonder tog of al die ryk beelde be gedra het tot die vers en of dit nie effe “oorvermoor” nie? Ons kan daaroor gesels by inkmoderator@gmail.com

MENINGSTUKKE
1. Die roofdiere in ons samelewing
Ek verstaan wat jy in jou meningstuk probeer sê. Die aanbieding is egter lomp en ontwikkel nie genoegsaam om die verband tussen die werklike en menslike roofdiere te onderskei nie. Klomp losstaande sinne met inligting maak nie ‘n lekker lees ervaring nie.

2. Anti-erns Neanderdaller teorie
Dit is natuurlik ‘n gewigte onderwerp om aan te pak. Ek het egter baie moeilik hieraan gelees want ten spyte daarvan dat die skrywer humor wil inspan om die snaaksheid daarvan te illustreer, verloor die leser die strekking van die argument. Redigeer.

3. Korporaal Miellie
Humoristies. Sela.

4. Net ‘n klein bietjie stapelgek
Ek dink jy het jouself keurig gekwyt van jou taak. Netjies geskryf.

5. Pa-wees
Mooi aanbieding. Goed versorg en netjies, feitlike skrywe. Mooi.

6. So gemaak en so gelaat staan
Die funksie en belangrikheid van die brein, sy gebruike en sy onderhoud word baie mooi behandel in jou skrywe. Welgedaan.

7. Die impak van tegnologie op ons samelewing
Mooi deurdagte en goed geformuleerde mening. Baie netjies geskryf.

RUBRIEKE
1. Bekoring van Januarie
Die aanbieding is baie slordig. Daar is hoofletters waar dit nie hoort nie, spasies ontbreek na leestekens en punktuasie ontbreek op plekke. Die leeservaring was uitdagend.

2. Spitsverkeer
Dit is ‘n aangrypende stukkie skryfwerk maar akademies is dit slordig. Spelfoute en die aanbieding maak dit moeilik leesbaar.

3. Geamputeerd
Ek verstaan dat die emigrasie en wag gaan van vriende en kollegas traumaties kan wees, maar die aanbieding is so kripties en sonder vloei dat die leser moeilik hieraan lees. Redigeer.

ARTIKELS
1. Waar pas skooldrag by die 21ste eeu in?
Ek dink jy ondersoek ‘n baie belangrike onderwerp. Jy het dit netjies gedoen. Mooi geskryf.

VERHALE
1. ‘n Laat Kersfees
Spelling in jou verhaal is baie swak. Gee asseblief aandag daaraan.

2. Strandloper
Goeie verhaal. Let daarop dat jy nie jou sinne té lank maak sonder nodige punktuasie nie. Dit maak die leeservaring moeilik.

3. Die hamertjie en die karretjie
Keurig.

4. Die raaisel
Aangrypende verhaal.

5. Die Franse revolusie en ‘n jas
Heerlike verhaal.

6. ‘n Politikus se reis
Mooi ontwikkeling en ‘n keurige storie.
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed