Jongste aktiwiteit:

Mei 2023 – OOP projek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan hierdie 9 lede!

WENNERS

GEDIGTE
GOUD           

No. 10  Loretta Szikra met Sal jy onthou

No. 30  Andries Fourie met Ingehaal

No. 18  Loretta Szikra met Absoluut relatief

SILWER                                             

No. 24  Zebulon Kochk met Hou moed

No. 17  Zebulon Kochk met Kaktuslewe

No. 2     Marlene Erasmus met Werk is werk

BRONS                                             

No. 3  Pieter Mostert met God dig die skepping

No. 6  Fanus Strydom met Heilige geesgenoot

No. 29 Francois Meyer met Veilig

MENINGSTUKKE                           

GEEN

RUBRIEKE                                        

GEEN

ARTIKELS                                         

No. 2  Marlene Erasmus met Tina Turner

GEEN

GEEN

VERHALE                                         

No. 3  Fanus Strydom met Beskermengel

No. 6  Hennie du Toit met Die hoenders op oom Piet se plaas

No. 4  Johan Jansen van Rensburg met Dertien minute te laat

KOMMENTAAR

BRONS

 1. God dig die skepping.
  Hierdie is ‘n geweldige interessante gedig. Die gebruik van al die digterme om aksie en reaksie in die skepping te verbeeld is briljant. Ek persoonlik dink tog dat die gedig meer kompak aangebied moet word. Alhoewel alles mooi pas en die gedig slim aangebied is, is die oorweldigende inligting dalk meer van ‘n hindernis as ‘n bydraende faktor. Ek dink daar bestaan genoeg ruimte om die die vers effe te knip sonder om baie van die oorspronklike idee prys te gee. Welgedaan in elk geval.
 2. Tyd is goud
  Die gedig se konstruksie is baie swak. Daar is loshangende gedagtes wat kripties aangebied word. Die vloei in die gedig is nie mooi en glad nie en lees dus moeilik.
 3. Hoop
  Die gedig is verwarrend. Is daar twee karakters in die vers of verwys die “jy” en “u” na dieselfde? Ek het nie kop of stert uitgemaak wat die digter in die vers wou sê nie.
 4. Heilige geesgenoot
  Ek hou van die tipografie hierin. Die gedig is ritmies en die woordkeuses, (alhoewel enkel in sommige lyne) lees deurdag en lekker. Goeie vers.
 5. Kom en maak my skoon
  Die punktuasie in hierdie vers is slordig. Die inhoud is ook nie vars en opwindend nie.
 6. My utopia
  Die gedig is ongelooflik kripties. Dit lees soos ‘n horde losstaande gedagtes waaruit geen geheel vir die leser vorm nie. Die punktuasie soos kappies op die nodige letters is ook slordig aangewend. Let asseblief daarop om jou werk te lees voordat jy dit aanbied.
 7. Geroes geketting
  Hierdie vers is ‘n oefening in presies wat digkuns nie behoort te wees nie. Dit is ‘n kakofonie en ‘n mengelmoes van gedagtes wat rondhang en heen-en-dwars gegooi word net om iets op papier te kry. Ek as leser was teen die derde reël reeds so verward dat die res intimiderend was. Gedigte behoort nie kriptiese telegramme te wees nie, maar eerder ‘n ritmiese samevoeging van die vervullende gedagtes. Ek is jammer om te sê maar hierdie gedig is nie goeie kwaliteit nie.
 8. Offer wat jy vra
  In jou vers begin jy in eerste persoon praat en spring dan tussen tweede en selfs derde. Die sinne is losstaande vlegsels wat poog om ‘n geheel te word maar die digter slaag nie daarin nie. Ek dink jy kan hierdie vers redigeer en  dit ontwikkel tot sy volle potensiaal.
 9. Wonderboom
  Die gedig is keurig. Kyk weer na reël 2 en bepaal of die woordgebruik daar vir jou optimaal is.
 10. Vagevuur
  Hierdie vers het baie potensiaal, maar die leser word oorval met rollende massas inligting wat op plekke lyk asof dit bloot net nie sin maak nie. Die gedig se potensiaal kan ontsluit word as jy bietjie hieraan redigeer en nie die nodigheid sien om dit so swaar en lomp te maak nie.
 11. Paspoort na my
  Ek het baie moeilik aan jou vers gelees. Die sinne is lank, dit ontbreek aan ‘n besadigende ritme en die gedagtes (woordkeuses) val moeilik op die tong. Jy oorweldig ook die leser met ‘n gros metafore wat nie jou vers werklik steun nie.

19.Voordele en nadele

Die vers is onnodiglik woordoorbodig. Jy kon ‘n baie sterker vers aangebied het as jy nié die nodigheid gesien het om so báie inligting deur jou vers te deel nie.

20.Die waai van wind

Ek dink jou dialoog-vers kon baat by beter beplanning. Alhoewel die gedagte in die vers menslik opreg oorkom, voel die vers woordoorbodig en swaar. Oorweeg om hieraan te redigeer en so die volle potensiaal te ontsluit.

Karoo hoofwegswerwer

Ek het die tipografie in die vers sommer so in die geestesoog aangepas om die lees effe te vergemaklik. Die gedig bevat ‘n legio gedagtes wat effe georden behoort te word. Miskien deur die tipografie aan te pas en staat te maak op funksionele punktuasie kan die vers ‘n sterk impak maak.

21.Warm klanke

Jou vers ontbreek funksionele punktuasie. Die jambiese aanbieding waar nuwe gedagtes in dieselfde sin begin verwar die leesproses. Die vers kan baat by redigering.

25.Triolet: Ekokritiek

Let op spelling. Herhaling hierin is steurend. Loshangende gedagtes lees nie ritmies en vlot nie.

26.Osoonlaag

Ek wil van die vers hou, en veral omdat dit sekerlik ‘n nodige kwessie aanspreek, maar, ek weet nie of die herhaling hierin werklik bydrae of eerder afbreek maak nie. Jy gebruik ook vyf tersette en sluit dan met ‘n kwatryn. Miskien sou eenvormigheid beter wees of dalk kon ‘n koeplet ‘n beter volta tot gevolg gehad het. Die rympatroon is egter suiwer en dit maak die vers ritmies en lekker om te lees.

29.Veilig

Die verpersoonliking van ondermeer “aanvaarding; omgee” wil raak-raak aan geyktheid. Die bootreis metafoor tot betrekking van ‘n persoonlike-of liefdesreis is ook menigmale deur digters gepen. Dit hinder egter nie baie nie. Die suggestie in die derde strofe is smaaklik gedoen.

SILWER

1.My lewenstreë

Die aardsheid (eerlikheid) hiervan is mooi maar jou sinne is werklik té lank. Jy probeer té veel sê en dit laat die leser met ‘n ritmies-versteurde vers. Probeer hieraan redigeer om die sterkste weergawe te ontsluit.

2.Werk is werk

Die spelling van “sjirurg” mag dalk vir die leser verkeerd lyk maar dit is geheel korrek en aanvaarbaar. Die kosbaarheid van elke bydraer tot die arbeidsmark is ‘n mooi idee om oor te dig. Ek dink die vers is keurig genoeg.

13.Gluur

Ek weet ‘n digter skryf nie noodwendig vir die leser om die interpretasie daarvan akkuraat te ontsyfer nie, maar daar moet tog genoegsame leidrade wees sodat die leser die strekking (gedeeltelik of ten volle) van die aanbieding kan volg. Ek, wat baie gedigte lees bygesê, was totaal en al verward deur die gedig van jou. Ek kan niks daaruit put nie en daarom is jou vers vir my vrugteloos. Jy kan my gerus kontak by inkmoderator@gmail.com as jy oor my kommentaar en jou vers wil gesels.

17.Kaktuslewe

Die metafore van die kaktus en iris is vir my treffend. Dit is spreukwoordelik ‘n verwysing na die menslike toestand wat jy dan ook persoonlik hier verwoord. Keurig.

22.Kulemet

Ek weet “kulemet” verwys na een of ander automatiese wapen maar dié aanbieding is nie op silwerstandaard nie. Die karakter spreek die wapen aan eerder as die vabond wat dit beheer. Die hele vers is vir my nie goed beplan en aangebied nie.

23.Waar distels blom

Keurig.

24.Hou moed

Oulike, amper humoristiese vers. Keurig genoeg. Mooi beeldspraak.

GOUD:

10.Sal jy onthou?

Dit is besonders teer met pragtige beeldspraak. ‘n Heerlike vers om te lees. Welgedaan.

16.Ontnugtering

Gaan kyk…spelfoute in die goue kategorie (in elke afdeling eintlik) word nie geduld nie!

18.Absoluut relatief

Obsoleet (alhoewel totaal aanvaarbaar in Afrikaans) is vir my een van daardie gewraakte anglisismes. Tóg, in hierdie geval verstaan en spoor ek jou eintlik aan om die keuse uit te oefen. Dit speel op die tong veral met “absoluut” wat volg. Baie slim en treffende vers. Welgedaan.

 1. Skrywersblok

Toe ek jou titel lees dink ek: “dierbare berge begrawe my sommer so lewendig met ‘n oormaat suurstof in my longe, want my hulp sal tog nie kom nie…” maar is ek toe effe verras met jou vers. Ek sou die slot so wou lees (wat nét ‘n voorstel is)

“om selfs ‘n enkele woord te skryf:

1-2-3 blok jy my

om aan die korste end te trek.”

Ek hou van jou vers, maar soos dit nou daaruit sien voel ek die slot ontneem die vers aan ritme.

28.Ware liefde

Ek sukkel om die inhoud van jou vers met die standaard van ‘n gouelid te vereenselwig. Die woordkeuses laat veel te wense oor.

30.Ingehaal

In die 4de reël wil jy die klem op óm plaas eerder as op dié. Indien ons in skryftaal na “rondom” verwys is die klem daar belangrik sodat die leser kan weet wat jy regtig bedoel. Die inhoud van die vers is beeldryk en mooi. “Uurglas in die hussekas” is ‘n heerlike beeld. Mooi gedoen.

31.Hoogliedliefde

As ek ‘n randjie in die bank gehad het vir elke keer wat ‘n digter die “hooglied” woord gebruik het, sou ek dalk ‘n goeie hopie bymekaar gehad het. Die inhoud van die gedig is myns insiens geyk en sonder ‘n nodige vars- en nuutheid. Die standaard in hierdie kategorie behoort veel hoër as die deursneë te wees. Ek is effe teleurgesteld in die kwaliteit hiervan.

32.Ek is soos jy

Die gedig sluit vir my baie stomp en ritmeloos. Ek wonder of punktuasie nie in die gedig sou kon bydrae tot ‘n sterker geheel nie.

MENINGSTUKKE

    1.My besonderse Mei

Jy skryfsel is keurig. Daar is ‘n effe rondspring tussen gedagtes wat die lyn daardeur nie vlot trek nie, maar die skrywer se waardering vir dié maand word gemotiveer en aangebied.

2.Toe die swart kameel kniel

Ek weet nie of ek van die skryfstyl hou nie. Die skrywer maak kort sinne wat hakkelrig en nie vlot lees nie. Die mening handel oor die dood en word dan ‘n preeksel. Die titel het my opgewonde gehad tot ek begin lees het. Nie die beste weergawe van wat dit eintlik kan wees nie.

  3.Wat is jou opskrif?

Ek verstaan wat die skrywer probeer pen het, maar dit is “soos ‘n vaal muurblom op ‘n orgie” [sic] Die skryfsel is onsamehangend en slordig. Ek stel voor jy redigeer die aanbieding om die beste potensiaal te ontsluit.

    4.Versoening

Spelling: versoeningsdag

Die skrywer skryf sinne so lank soos die N1 wat van ver in die Noorde tot net so knipseltjie duskant die Paarl draai. Die mening word ‘n preek, en as ek een ding weet van die moderne leser: hulle wil nie bepreek word nie. Die aanbieding is slordig en borduur aan en aan sonder dat ek as leser enige baat daarby gevind het.

    5.Dit is Manziville

Ek sou meer inligting oor die plek wou sien in jou skrywe, maar dan, dit is n meningstuk en nie ‘n artikel nie. Die aanbieding is keurig genoeg.

ARTIKELS

    1.Mefiboset

In die genre van artikel skryf, rus daar ‘n sterk onus op die skrywer om met nagevorsde feite ‘n aanbieding te doen. Alhoewel die “karakters” in hierdie artikel uit ou geskrifte geverifieër kan word, is die aanbieding meer eerder ‘n meningstuk as ‘n artikel.

2.Tina Turner

Die artikel is interessant, goed nagevors en keurig en netjies aangebied. Welgedaan.

RUBRIEKE

    1.Onthou jy nog?

Die rubriek is nie netjies versorg nie. Die gedagtes spring rond en eindig weereens in ‘n preeksel.

  2.Winter op die almanak

Die skrywer probeer té hard om metafories te wees en dit laat die leser verward. Loshangende gedagtes waardeur ek geen lyn kan trek nie.

    3.Koop nou jou kaartjies

Die titel en die gevolgtrekking van die rubriek staan in sterk kontras met mekaar. Ek weet steeds nie wat die skrywer eintlik met die rubriek wil sê nie. Koop of koop nie…reis of reis nie? Groot gedeeltes hiervan handel oor die gedragspatrone van diere en het met die ander inligting geen verband nie.

VERHALE

    1.Skokkende feite oor die moord op Suzue Horn

Die ontwikkeling in die storie is eenvoudig net té snel. Sonder voorskrifte oor die lengte van inskrywings kon die skrywer daardie vryheid gebruik het om beter ontwikkeling te doen. Die verhaal voldoen ook nie aan die verwagting wat die titel skep nie. Dit is van die begin duidelik dat die man verantwoordelik is en dus geen skokkende feite onthul nie.

  2.Die gastehuis

Die storie is keurig genoeg. Effe onsamehangend en gejaagd op plekke maar steeds leesbaar.

3.Beskermengel

Interessante storie. Ek het regtig lekker hieraan gelees.

 4.Dertien minute te laat

Die verhaal is keurig.

 5.Winde van verandering

Ek dink die ontwikkeling in die verhaal is gejaagd wat nie genoegsame tyd skep vir karakterontwikkeling nie.

 6.Die hoenders op oom Piet se plaas

‘n Leersame verhaal vir kinders. Dit herinner natuurlik aan Orwell se “animal farm” maar die inhoud is darem in geheel anders.

 7.Pietie, ‘n verhaal vir kinders

Oulik en keurig.
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed