Welkom, Besoeker
Welkom, Besoeker

Titel: Februarie 2021 – Liefdes-projek UITSLAE EN KOMMENTAAR

Deur Anze
Datum gepubliseer: 7 April 2021 Aantal woorde: 2316 344 Kere gelees 7

Baie geluk aan hierdie 11 wenners!

WENNERS

GEDIGTE:
GOUD:
1 ste: 22 – Caren Kearley met Toegang verbode
2de: 21 – Anzé Bezuidenhout met Gekneusde letsels
3de: 5 – Anzé Bezuidenhout met Ek weet jy sal

SILWER:
1 ste: 18 – Andries Fourie met Effe blind
2de: 17 – Andries Fourie met Liefde breeksels
3de: 10 – Driekie Grobler met Liefdespraal
Eervolle vermelding: No. 6 – Driekie Grobler met Skakerings van liefde

BRONS:
1ste: 16 – Elmarie Nienaber van Kampen met Liefdesnota
2de: 26 – Zebulon Kochk met Aan Freesia
3de: 24 – Marlene Erasmus met Kupido
Eervolle vermelding:
No. 2 – Elmarie Nienaber van Kampen met Erosie
& No. 11 – Paula Paxton met Wat is ‘n gevoel

GORREL:
1ste: No 2 – Driekie Grobler met Wraak my liefde
2de: No 1 – Paula Paxton met Dieper as ‘n gevoel
3de: GEEN

RUBRIEKE:
1 ste: No 2 – Marlene Erasmus met My brief aan jou
2de: GEEN
3de: GEEN

ARTIKELS:
1 ste: No 2 – Marlene Erasmus met Laat ons oor liefde praat
2de: GEEN
3de: GEEN

VERHALE:
1 ste: No 3 – Amanda De Meillon met Bottel in die branders
2de: No 2 – Riaan Palmer met ‘n Voorval van liefde
3de: GEEN

KOMMENTARE
BRONS GEDIGTE:
2. Erosie
In die tweede sin in die woord “woordbeiteltjie” is “woord” oorbodig. Die leser let later in die vers dat jy na taal verwys. “Besinksel” is ‘n heerlike woord wat in hierdie geval baie trefkrag het. Die derde en vierde sin in die tweede strofe:
Lees dit so: “en klim in met my hamer
– ‘n geniepsige punt”
Ek hou van die wyse waarop jy die opdrag uitgevoer het. Die onderwerp van jou vers is natuurlik vir elke leser én skrywer, ‘n hartsaak.
Goeie vers wat getrou omgaan met die opdrag en die poësie.

3. Liewe liefde
EK dink die idee vir die vers is skerpsinnig en geslaagd.
Ek vind tog dat sekere gedagtes onsamehangend op die papier spring en nie regtig ‘n bydrae lewer tot die algehele boodskap van die vers nie. In die derde strofe, byvoorbeeld, stel jy skielik ‘n berg aan die leser bekend wat hoegenaamd van nêrens kom. Die gedagte van “stoot” verstaan ek ook nie. Ek dink die vers beskik oor genoegsame potensiaal en met ‘n eerlike heroorweging van woordkeuse kan dit tot ‘n sterk vers ontwikkel word.

7. Asem
Jou vers ontbreek aan ernstige en funksionele punktuasie. Spelling, wat aksente insluit, is ‘n belangrike gereedskapstuk in die arsenaal van die digter. Let daarop dat dit aandag kry, met verwysing: “reënboog”. Ek vind die vers onsamehangend en woordordelik slordig. Jy sal baat vind deur redigering aan hierdie vers.

8. Valentynstrik
Die tekort aan funksionele punktuasie in jou vers forseer die leser om daardeur te draf sonder om genoegsame rusposes te fasiliteer. Daar is onsamehangende gedagtes wat nie as ‘n geheel sin maak nie. Ernstige redigering skort.

9. Psalm
Wat ‘n uitstekende poging. Ek dink tog dat jou vers sonder twyfel kan doen met punktuasie. Die inhoud is pragtig, maar die die gebrek aan leestekens versnel die tempo waarteen die leser jou gedig lees; dit lei tot ‘n onreg teenoor die heerlike inhoud. Oorweeg om dit te redigeer.

11. Wat is ‘n gevoel?
Die inhoud van die gedig is deurdag en die crescendo is treffend. Dalk kan jy oorweeg om te sny aan voegwoorde soos bv.: (laaste strofe)
“Van onvoorwaardelik liefhê
is wat God se Woord my leer”, waar die “want” baie funksioneel weggelaat kan word. Ek hou van die koppelstrofes wat in enkel gelid die groter geheel aan mekaar verbind. Dit vorm ‘n ommeswaai in gedagte, of selfs beter, skep dit ‘n slot en inleiding vir beide die strofes. Mooi gedoen hier. Jou rympatroon is funksioneel en die ritme in jou vers is heerlik.

12. Pers en swart
Dit is ‘n swaar en donker vers, wat, as ek weer en weer lees, meer sin maak as met die eerste oogopslag. Die “skerp horings” verwar die leser omdat die skrywer die vlinder beskryf en voor die bosbok ‘n verskyning maak. Eers dan maak die horings sin. Die vers sluit “van lanfer en dood” wat ook by aanvang onsamehangend is. Die gedagte is egter skerpsinnig omdat die skrywer sekerlik verwys na waar die papie uitgebroei het, en dat daar dood is voor skoonheid en lewe? Dit is ‘n vers wat effe verwar, maar dwing die leser om weer en weer te lees. Welgedaan.

13. Jy
Die vers verleen homself aan ‘n hunkering; ‘n soeke en verlange na ‘n onontdekte liefde. Ek probeer egter sin maak of die narrator in innerlike stryd het om liefde toe te laat en of dit ‘n versugting is om ‘n onbeantwoorde liefde te besing. Dit is egter nie my werk as leser om die werklike beweegrede te verstaan nie, maar ek moet tog probeer sin maak aan iets wat ek lees. Daar is teenstrydige gedagtes in die verse n daarom het ek effe moeilik hieraan gelees. Kontak my gerus by inkmoderator@gmail.com as jy hieroor wil gesels.

14. My skat
Jou vers is besonders, en veral die eerste strofe is lieflik ontwikkel. Ek vind egter die tweede strofe effe slordig en onsamehangend, wat lei dat jou vers baie stomp eindig. Jy verloor die ritme en drif wat in die eerste strofe so mooi ontwikkel is. Ek hou egter van die vers wat ongelooflike potensiaal het. Ek sal graag wil help om aan die tweede strofe te skaaf. Kontak my gerus by inkmoderator@gmail.com.

15. verwering
Ek probeer sin maak waarom jy besluit het om die vers in die vorm van ‘n telegram aan te bied. Dit is vir seker nie vloeiend nie. Dan oorweeg ek die titel van jou vers teenoor die inhoud en wonder of jy nie die aanbieding met opset so gemaak het om die “verwering” te beklemtoon nie? Die vers is en bly kripties wat die vloei daarvan versteur.

16. Liefdesnota
Dit is een van die meeste opwindende verse wat ek in hierdie projek gelees het. Die aanbieding (tipografie) is vars en lieflik. Verder is die inhoud vars en skerp. Baie geluk met ‘n treffer vers.

24. Kupido
Jy het ‘n diamantgedig aangepak. Welgedaan. Dit bestaan uit 7 lyne.
Jy het jouself goed gekwyt van jou taak. Ek is in twee gedagtes of jy ‘n eienaam of ‘n selfstandige naamwoord gebruik het in jou eerste lyn. Hoe onderskei ek ‘n selfstandige naamwoord van ‘n eienaam? ‘n Eienaam kan gewoonlik nie met die onbepaalde lidwoord (‘n) gebruik kan word nie; en “Kupido” is so ‘n geval. Ek gaan egter nie sematies wees nie, en aanvaar dat jy dit met die beste intensies so gebruik het. Jy het die progressie nl.:
-selfstandige naamwoord
-byvoeglike naamwoorde
-werkwoorde
-selfstandige naamwoorde
-werkwoorde
-byvoeglike naamwoorde
-selfstandige naamwoord; baie suksesvol gebruik. Jy het ‘n baie suksesvolle vers aangebied. Welgedaan.

25. My geliefde
Ek moet jou bedank dat jy nuwe vorme aanpak. Dit is lieflik. Ek bespreek egter die “Senryu” met jou. Dit is van Japanese oorsprong, bestaan uit drie lyne, en het gewoonlik ‘n donker komiese ondertoon. Jou vers bestaan uit twee lyne en het ‘n ernstige tema. Jou vers is egter lieflik mooi, maar jy moet let op die streng reëls wat so ‘n vers verg.

26. Aan Freesia
‘n Heerlike kragtoertjie. Wanneer ‘n vers eerlik is, dan het die skrywer nie baie woorde nodig om die crux oor te dra nie. Jou vers is lieflik en geslaagd.

27. Plesieroord
Ek hou baie van jou vers, die progressie daarin en die pragtige slot. Ek verstaan egter nie die woord “dwarmure” nie. Ek het in my eie bronne nageslaan en nie die woord gevind nie. Ook as neologisme maak dit nie vir my sin nie.

30. My lief
Lieflik en aardse vers. Pragtig.

31. Brandende bekoring
Ek vind die sinne effe lank en dit steur die ritme. Miskien kan jy oorweeg om die sinne te knip. Die inhoud is egter mooi en passievol. Mooi gedoen.

32. Die liefde
Dankie vir jou deelname. Geslaagde vers.

SILWER:
1.Kyk diep
Ek is jammer om te sê maar jou vers maak my geheel nie opgewonde nie. Die aanbieding is nie vars nie met ou afgeremde geykte idees.

4. ‘n Gevoel
Die inhoud van jou vers is versadig aan ou idees om die liefde te beskryf. Dit maak die leser nie opgewonde nie.

6. Skakerings van liefde
Soos in sekere van my vorige kommentare, blyk die onderwerp ‘n moeilike uitdaging te wees om dit vars aan te bied. Jy het nie daarmee gesukkel nie. Jy het gewaak en nuwe maniere ondersoek om dit te beskryf. Mooi gedoen. Onthou “nektar” het slegs een “a”.
Ek hou van hoe jou vers sluit; pragtige klimaks.

10. Liefdespraal
Jou vers flonker. Dit is ‘n innerlike gesprek wat mooi ontwikkel en ontsluit in ‘n pragtige slot. Welgedaan.

17. Liefde breeksels
Dit is ‘n aangrypende vers. Wat vir my egter pla is die tekort aan punktuasie. Die onderwerp wat jy bespreek is té belangrik om afgejaag gelees te word. Punktuasie sal die leser help om te rus, te besin en sodoende ‘n beter opinie daaroor te vorm. Die vers werk nie enjambies nie, en ek weet dit is ‘n persoonlike opinie, maar ek sal wil glo jy sal dit oorweeg om aanpassings te maak. Ek penaliseer jou nie daarvoor nie, en evalueer dit soos jy dit ingestuur het. Jou vers beïndruk my. Welgedaan.

18. Effe blind
Die vers is ongelooflik interessant. Die onderwerp word vars aangepak. Ek sou wou sien dat jy ‘n vergelyking tref tussen die “liefde” en ‘n “lessenaar” by die aanvang van jou vers, dat die liefde soos ‘n lessenaar is, byvoorbeeld. Jy het ingekoop om eerder die liefde te personifiseer, wat opsigself nie verkeerd is nie, maar, sou die “liefde” die skrywer wees en die proefleser? Ek weet nie of my opmerking sin maak nie, maar ek voel asof die “liefde” as “karakter” (persoon) nie suksesvol is nie. Ek het egter jou vars aanslag geniet en my persoonlike waarneming moet jou nie van stryk bring nie. Welgedaan.

19. Kopiereg voorbehou
Jou eerste strofe staan uit in die gedig. Die tweede herinner aan ‘n kinderrympie en maak afbreuk aan die geheel. Ek moet jou komplimenteer op jou eerste strofe. Dit is heerlike leesstof.

20. Glinster in jou oë
Alhoewel daar pragtige beelde in jou vers is, lees dit vir my persoonlik onsamehangend sonder ‘n draad wat alles saambind. Dit is met ander woorde kripties en effe wanordelik. Met die titel “Glinster in jou oë” sou die leser wil hê die skoon- en mooiheid van liefde, of die emosies wat daardeur verwek word, word besing. Helaas, is die vers ‘n versameling van kriptiese gedagtes wat nie ritmies lees nie.

28. My redder en hoop
Ek wil nie blind rondtas en bewerings maak nie, maar is hierdie vers geskoei op Hallelujah liedere? Die inhoud wil bekend klink en ek weet werklik nie waarom nie. Indie nek geheel mistas, moet ek byvoorbaat apologie aanteken. Sal jy my asseblief per epos kontak. inkmoderator@gmail.com

29. Gelapte legkaart
Alhoewel die metafoor in jou vers interessant is, ervaar ek die gedig lomp, swaar en totaal woordoorbodig. Die vers kon baat by ‘n funksionele redigering. Ek raai jou aan: lees weer jou vers en oortuig jouself dat dit die beste produk is wat jy kan lewer. Jou talent is sigbaar, maar jou werk as digter is om die leser te boei met die inhoud. Ek persoonlik het die vers vermoeiend gevind. Indien jy my wil kontak, stuur asseblief ‘n epos aan inkmoderator@gmail.com

GOUD:
5. Ek weet jy sal
Dit is ‘n pragtige vers. Ek het werklik geen kritiek hierop nie.

21. Gekneusde letsels
Die beeld van die naald, as ek dit reg verstaan, waar die liefde oor die besit van aardse goed triomfeer, is vir my besonder. Ek het geen kritiek op hierdie vers nie, nét lof. Welgedaan.

22. Toegang verbode
Absoluut geen kritiek. Onortroffe.

23. Liefde
Wat ‘n heerlike idee vir ‘n vers. Om te sê “ek het jou lief” vra net vir 14 letters, maar die alfabet in sy geheel laat spasie om dit in verskeie manière en tale te kan sê. Pragtige vers.

GORREL:
Dieper as ‘n gevoel (1)
Die laaste sin in jou gorrel verwar my. Vir die res is dit leesbaar en raak die leser vertroud met die skrywer se uitkyk op liefde. Dankie vir jou deelname.
Wraak my liefde (2)
Alhoewel die gorrel kripties lees, is dit prakties en leesbaar. Ek verstaan nie die rede vir jou titel nie. Die inhoud weerspreek jou titel.

RUBRIEKE:
Is die liefde regtig blind? (1)
Die afronding van jou rubriek is slordig. Daar is spelfoute, lang sinne wat moeilik lees en onnodige herhaling van woorde. “Liefde is blind” is gewoonlik metafories wat beteken die houer daarvan word met blindheid getref, en dan insgelyks optree. Die nabetragting van die narrator is dus onnodig. Dankie vir jou deelname.

My brief aan jou (2)
Let asseblief op spelling, al is dit die kleinste bv. “soms” plaas van “SMS”? Ek weet nie of hierdie skrywe regtig onder ‘n rubriek sal resorteer nie, maar ek het jou nie daarvoor gepenaliseer. Dankie vir jou deelname,

ARTIKELS:
Wat is regte, regte liefde? (1)
Hierdie is ongelukkig nie ‘n artikel nie, maar ‘n persoonlike siening op die onderwerp. Dit ontbreek aan navorsing en is nie objektief nie.

Laat ons oor liefde praat (2)
Jy omskryf die liefde en behandel verskeie sieninge daaromtrent. Ek sou wou sien dat jy van jou bronne aanhaal. Dit is baie interessante leesstof, en ek het die moeite wat jy aangegaan het om dit te skryf, baie waardeer. Welgedaan.

My lewe, my liefde, my taal (3)
Jy het nie ‘n artikel geskryf nie. Eerder ‘n rubriek of gorrel. Jou passie vir Afrikaans is prysenswaardig en tasbaar, maar jou vaardigheid daarin skort. Jy skryf byvoorbeeld dat dit vir jou ‘n riem onder die hart is dat Afrikaans in en op sosiale media vermoor word. Waarom sou jy dit sê terwyl jy wil veg vir die voortbestaan daarvan vir die nageslag. Woordordelik is sekere sinne slordig, spelfoute en die weglaat en plasing van punktuasie laat veel te wense oor.

VERHALE:
Liefste Valentyn (1)
Dankie vir jou deelname.

‘n Voorval van liefde (2)
Die verhaal het ‘n slim draai. Heerlik.

Bottel in die branders (3)
Pragtige storie. Welgedaan.
TEMAS

Laat u kommentaar

GESKRYF DEUR

Jy moet ingeteken wees om boodskappe aan hierdie skrywer te kan stuur.

Publikasies: 293
Kommentaar telling: 3335

Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 2 kleinseuns en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Horison Media

AfriForum – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

FAK – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

Die Afrikaanse Taalmuseum & -monument – Trotse borg van INK dig/skryf kompetisie

Gebruikers Aanlyn

1 Lid, 135 gaste aanlyn

Bydraes – Argief