Jongste aktiwiteit:

Maart 2022 – OOP projek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan hierdie 15 lede!

WENNERS
GEDIGTE
GOUD
1ste: No 9 Anzè Bezuidenhout met Donsveer woorde
2de: No 13 Andries Fourie (Seirdna) met Oopgespêrde hoop
3de: No 3 Anzè Bezuidenhout met Daardie dag

SILWER
1ste:No 32 Elmarie Nienaber van Kampen met Ooptes van my siel
2de: No 33 Driekie Grobler met Breek oop die skanse
3de: No 4 Morne du Preez met Hoe moet jy luister in stiltes

BRONS
1ste: No 23 Elize Kruger met Selah
2de: No 29 Martie Bezuidenhout (Elizabeth met Haar Lentedroom
3de: No 1 Francois Meyer met Landbou

GORREL
1ste: No 1 Fanus Strydom met Kastaiings in die vuur
2de: No 3 Marlene Erasmus met Die mossie
3de: No 5 Amanda De Meillon met Die oop arms van ‘n moeder

RUBRIEKE
1ste: No 2 Marlene Erasmus met Boek-loer toetse
2de: No 1 Driekie Grobler met Lewernslesse uit Ouma se spens
3de: No 3 Ano met Toe nie met oop oë gebore nie!

ARTIKELS
1ste: No 2 Marlene Erasmus met Vryleer: oop toegang tot inligting
2de: GEEN
3de: GEEN

VERHALE
1ste: No 3 Riaan Palmer met Die wilde vlamlelie
2de: No 1 Madelé Burger met Oop
3de: No 2 Marianne Fourie met Agter toe deure

Indien julle die wenplasings wil gaan lees klik op hierdie skakel asb: https://ink.org.za/biblioteek/projek-wenners/ 

KOMMENTAAR:
GEDIGTE:
BRONS
1..Landbou
Ek is gaande oor die manier waarop jy die “oop” tema ingespan het sonder om dit eens by die naam te noem. Jou vers weerspieël oop grense wat baie slim geopen is. Jou vers, kort kragtig en bondig, het ‘n groot indruk by my gelaat. Baie goeie vers. Briljant.

6..Ontkoppeling
Ek het aanvanklik klei getrap met die tipografie van jou vers, maar met ‘n herlees besef dat die kort sinne ‘n vinnige trant skep om die emosies (wat gejaagd is) mooi te verbeeld. Ek dink jou vers is effe aan die lang kant en dit noop herhaling van sekere gedagtes, maar dit maak nie werklik afbreek aan die gedig nie. Onthou, hoofletters aan die begin van sinne moet gemotiveer word deur voorafgegane punktuasie. Ek dink jou poging is aards en keurig. Ek het graag indien jy hieraan wil redigeer. Kontak my gerus op inkmoderator@gmail.com

10..Verlange
Ek hou van die sterk metafore hierin. Ek hou ook van die suggestie, maar daar is ‘n paar dingetjies wat vir seker aandag skort.
(Str1 lyn 4) Ek sou “ongeduldig” ná dors in die 3de lyn voeg
(Str 2) Ek sien hom so:
“salpeter trappe skilfer heftig
na die huppel van jou stap —
sal jy kom soos jy vertrek het
voor die duining voor jou boeg seisoene spreek?”
Die laaste sin in die strofe móét op ‘n manier deel word van die geheel en dit is die beste voorstel wat ek het.
(Str 3)
Dit voel asof die gedagtes nie met mekaar verband hou nie. Wat het koeverte byvoorbeeld met óf wanhoop óf met die res van die stansa te doen?
Ek dink jy het ‘n ongelooflike konsep hier beet en bietjie redigering sal dit ‘n treffer vers maak. Indien jy wil, help ek graag by inkmoderator@gmail.com

12..Jou lewe lê oop vir jou
Die lewensles in jou vers is nie te betwyfel nie, maar wat jy skryf is menigmale voorheen reeds gesê. Om dus ‘n impak te maak in ‘n skrywersgilde wat al in, oor en vir alles bepen en beskryf het, moet ons die aardshede vars en nuut probeer takel. Ek gaan jou 2de strofe vertwêr om vir jou ‘n voorbeeld te bied:
“Oop soos die wye natuur
in opdrag: wees nét bereid
om elke kans te gryp
in snelle besluit.”
Die aanwending van punktuasie gee aan die skrywer die gereedskap om (as jy wil) ‘n verbruikersgids aan jou leser te gee. Dit lei die leser om aksente en pouses te lees soos die skrywer dit bedoel. Dit dra natuurlik ook by tot interessante tipografie wat jou werk nuut en vars kan laat lyk. Probeer ook om neologismes te skep en sinonieme aan te wend om alledaagse bewoording so effe nuut te tooi. Dankie vir jou deelname, en aanvaar asseblief my kommentaar as hulp en nié kritiek nie.

16..Nota aan my seun
Ek het ‘n slanke voorbehoud war die tipografie van jou vers betref. Die kort sinne versnel die tempo hierin onnodig, en veral in ‘n vers waar ‘n ouer raadgewend is teenoor hul kind, behoort daar genoegsame tyd vir refleksie in die vers te wees. Ek is nie noodwendig ‘n aktivis vir uitgerekte lang sinne nie, en ek is ook nie wat jou vers betref nie. Ek dink tog egter dat die vers meer kompak én treffend sal wees indien sekere van die sinne saamgevoeg word. Jou vers sal ook baat met funksionele punktuasie.

18..Van voor af
Ek kan, wil en sal nooit beweer dat ek enigsins weet waardeur só ‘n persoon gaan en met watter “demone” daar daagliks gestoei word nie. My aanmerkings is van akademiese aard wat die vers betref en moet níé gesien word as persoonlike kritiek op die ervaring van die skrywer nie. Ek moet dit net duidelik maak vóór ek die vers aanspreek.
Die kriptiese wyse waarop die vers aangebied word dra by tot die warboel emosies van so ‘n persoon, tóg kan ons bietjie orde skep om die ervaring vir die leser gemakliker te maak. Ek gaan jou eerste strofe effe aanpas en dan kyk jy of wat ek probeer oordra verstaanbaar is:
“Eet en verorber my –
dat almal sal weet
en nooit vergeet:
my siel word verniel,
my derms geryg en asem uitgesuig,
nét om my dan uit te spuug
en naak te laat bly lê.”
Jy kan my gerus kontak op inkmoderator@gmail.com vir verdere leiding en hulp, indien jy sou wou. Onthou, alle hulp is ‘n gratis diens wat aan lede beskikbaar is.

19..Grensmens
Alhoewel ek hierdie vers met simpatie lees, voel ek tog dat die aanbieding die leser oorweldig met lang sinne en omslagtige beskrywing van dade en aksies. Dit is egter ‘n moeilike onderwerp en daarom sal ek nie té kras wees met die beoordeling nie. ‘n Skrywer sou so ‘n onderwerp aanpak om die leser ‘n kykie te bied wat dit behels, maar ek dink minder sou meer gewees het in hierdie geval. Die sinne is uitgerek en lank en daarom verloor die leser die draad op verskeie geleenthede. Die kritiek is nie oor die meriete van die vers nie maar eerder oor die tipografiese aanbieding en dalk ‘n grensgeval van woordoorbodigheid. Die vers sal baat by funksionele redigering.

20..Gebroke, verslae hart
Ek weet die digter is nie noodwendig self die karakter in ‘n vers nie, en dat skrywers soms buite die woorde en emosies staan. Ek beoordeel dus nie emosioneel nie, maar eerder akademies. Die vers is ‘n sprekende voorbeeld van geyktheid. Ek besef dis moeilik om elementêre emosies te verwoord in ‘n nuwe en vars manier, maar omdat ons eeue ná die meesters en duisende ander digters hierdie kunsvorm bedryf, is dit die kruis waarmee ons moet saamleef. Ons moet dinge wat duisende kere reeds gesê is op ‘n vars manier aanbied. Ek wil nie beweer dit is maklik nie, maar dit is nodig sodat nuwe stemme hul eie stempel kan laat. Ek stel voor jy redigeer jou vers en daag jouself uit om dieselfde gedig te skryf met ‘n nuwe aanslag en opwindende ander metafore.

21..Altyd saam (Pa)
Ek hou in besonder van jou metafore hierin. Dit is beskrywend en emosioneel. Ek weet nie of die tipografie die beste weergawe van jou vers verbeeld nie, maar dit is persoonlike voorkeur. Ek voel die vers sluit stomp en stel voor jy oorweeg die volgende:
“vêr winde waai
oor die kaarte in jou oë –
soekend na ‘n volgende duin
met knus-hitte van ‘n warm kampvuur”
*Jy sal nie kartografie in hierdie sin gebruik nie want dit beteken die studie en maak van kaarte.
*As ons metrum oorweeg in ‘n vers is dit altyd beter om die sin op die harde toon te sluit. Byvoorbeeld:
Tá-dum, Tá-dum, Tá-dum, Tá
(Ek hoop dit maak sin)
Dankie vir jou deelname. Jou vers is keurig.

22.Vir Sy splinternuwe Kind
Alhoewel ek die inhoud van jou vers kan ontsyfer vind ek die aanbieding onaangenaam kripties. Dit is belangrik dat digters nie té ver rek aan die vryheid wat poësie ons bied nie. Jou vers beskryf ‘n gebeurtenis in die Christelike kalender wat seker as die gróótste daad van liefde beskryf kan word, maar as jou lesers voel hul moet eers ‘n raaisel ontsyfer, dan verloor die vers sy impak.

23..Selah
Dit is ‘n ongelooflike teer en lieflike gedig. Elke woord pas ritmies in ‘n samevoeging van loflikheid. Jy het liefde besonders verbeeld. Ek het geen kritiek hierop nie. Welgedaan.
24..Luna-Diana
Alhoewel jou vers as “interessant” gesien kan word is dit totaal woordoorbodig en oorbeskrywend. Die vers probeer te veel sê en daarom word die leser deur die rollende informasie gepootjie. Ek dink die vers sal beter ervaar word indien jy terugknip aan al die metafore. Indien jy hulp nodig het kontak my gerus op inkmoderator@gmail.com.

25..Broos
Die tema was liefde en dit wil vir my lees of jy juis ‘n antoniem daarvan behandel het. Liefde kan seker in geloof, en die uitwerking daarvan, ingelees word. Ek dink tog dat sekere van jou woordkeuses slegs gekies is om die rympatroon te behou, en het nie noodwendig veel te doen met die inhoud van die vers nie. Sekere metafore lees dus snaaks. Ek het tog hiervan gehou en met voorbehoud lekker daaraan gelees.

26..Leef voluit
Ek weet nie of jy streng genoeg aan die tema opdrag gehoor gegee het nie. Miskien is die skoonheid van ‘n nuwe skoon seisoen vir jou ‘n interpretasie van liefde, maar ek vind dit moeilik om dit hierin raak te lees. Dankie vir jou deelname.

29..Haar lentedroom
Dit is ‘n ongelooflik, lieflike vers met die mees interessantste tipografie. DIt is werklik ‘n uithaler vers wat ritmies en metries pragtig lees. Welgedaan.

34..Vir jou
Ek weet nie of ek van die woordorde teen die einde van jou vers hou nie, maar dit persoonlike smaak. Dit is ‘n tere vers wat ‘n mooie ode is teenoor die persoon waarvoor jy lief is. Welgedaan.

35..Akkolade vir my siel
Ek wonder sterk of die woordkeuses hierin werklik, vir jou as skrywer, bydrae gelewer het tot die vers en of jy dit slegs aangewend het om jou rympatroon te behou. Daar is plekke in die vers wat my gedagtegang onderbreek word omdat dit voel asof die strofes nie ‘n geheel vorm nie. Indien jy die vers aan my wil verduidelik kan jy my kontak op inkmoderator@gmail.com.

36..Die silwerdoek
Keurige vers. Mooi gedoen. Dankie vir jou deelname.

37..Die tabernakel van ‘n vrou
Ek hou van die idee wat jy in hierdie vers aangepak het. Ek wonder tog of jou rympatroon ‘n eerlike weergawe is van wat jy hiermee bedoel. Dit wil vir my voel of sekere woorde slegs ingespan is om die rympatroon te laat vloei. Het elke woordkeuse ten volle bygedra tot die inhoud van jou vers? Kontak my gerus op inkmoderator@gmail.com

39..Ouma se kind
Dit is ‘n heerlik, eerlike en aardse vers. Dit is mooi aangebied. Baie dankie vir jou deelname.

40..Lukasvlakte
Dit is ‘n pragtige gedig wat ryk is aan metafore en beelde wat die leser intrek. Dit is ‘n besonderse storievers. Welgedaan.

SILWER

2..Toerwoer
Keurig en mooi. Welgedaan.

4..Hoe moet jy luister in stiltes
Jy het ‘n treffende vers aangebied. Ek sou voorstel dat jy die laaste sin in jou vers weglaat. Dit dra nie by tot die vers nie. Jou inhoud is keurig met pragtige en vars woordkeuses. Welgedaan.

5..Oertyd
Die vers is treffend, maar sluit baie stomp. As ek mag voorstel dat jy dalk sluit met bv.:
“behalwe Hy?” Keurig. Welgedaan.

7..fris
Keurige vers. Ek het geen kritiek hierop nie.

8..Genade fluweelkussing
Ten spyte daarvan dat jou vers myns insiens stomp sluit, is dit wel keurig aangebied. Mooi gedoen.

11..Oorlog
Kort en kragtige kragtoertjie. Mooi gedoen.

28..Wraak van Poseidon
Dit is ‘n keurige gedig wat baie mooi aangebied is. Die einde is veral treffend.

30..Sheol
Spelling: “verslind”. Keurige vers. Dankie vir jou deelname.

31..jou laaste omdraai
Jy het sagkens omgegaan met die verlange wat verlore liefde, en soms die seer, bring. Jou vers is smaakvol en die ritme wat stadig daardeur pols is ‘n heerlike leeservaring. Dankie vir jou deelname.

32..Ooptes van my siel
Dit is ‘n ongelooflike treffende vers. In Afrikaans bestaan die dubbel-ontkenningsreël waar ‘n “nie” die eerste “nie” moet opvolg. In poësie het ons egter bietjie vryheid, en jy gebruik daardie vryheid vir my op ‘n mooi en respekvolle manier. Hierdie vers is ‘n juweel. Baie geluk.

33..Breek oop die skanse
Pragtige versugtinge hierin. Jou vers is aards, eerlik en baie mooi aangebied. Ek het geen kritiek hier te lewer nie. Welgedaan.

38..Wagtende wieg
Die sinne in die vers is bietjie lank. Jy kan gemaklik van die sinne sny en sodoende die leeservaring vir die leser verbeter. Daar is ook herhalende idees waar “dokter” en “ginekoloog” in dieselfde sin gebruik word. Dit is onnodig want dit is dieselfde ding. Dit is ‘n hartseer ervaring wat jy met die leser deel, en daarom wil ek noem dat jy nie my kritiek op die inhoud nie, maar eerder op die akademiese meriete moet sien. Keurige vers.

GOUD

3..Daardie dag
Dit is ‘n treffende gedig wat genadeloos met die emosie van die leser worstel. Die inhoud is treffend en sterk. Welgedaan.

9..Donsveer woorde
Daar is besonderse sag, meevoerende en mooi beelde in jou vers. Die sagte versugting na ‘n ander (nuut of bekend) plato van die menslike toestand. Die eenvoud in die vers maak dit in besonder treffend. Welgedaan.

13..Oopgespêrde hoop
Daar bestaan nie ‘n woord in Afrikaans wat maklik kan “WOW” nie. Hierdie is ‘n WOW vers. Besonders, slim en treffend. Ek het geen kritiek nie.

14..Drafbrakke
Ek hou nie van die manier waarop hierdie vers lees nie. Jy maak gebruik van inversie, en dit laat die vers plasties klink. Dit is beter om te skryf soos ons praat want dan is poësie eerliker.

15..Naak gedagtes
Daar is besonderse metofore in jou vers. Dit is ‘n eerlike aanbieding. Baie mooi.

17..Verposing
Pragtige, aardse en eerlike vers. Ek het geen kritiek hierop nie.

27..Besoedeling
Dit is ‘n treffende vers. Baie eerlik en lieflik aangebied. Welgedaan.

GORRELS
1..Kastaiïngs in die vuur
Die skryfstyl van hierdie gorrel het my veral beïndruk. Ek sit in afwagting dat “Oupa” se storie ‘n groter einde sal hê, maar helaas. Ek wonder of ‘n paar vrugtetorre nie hul, pad na die gesmulde pap gevind het nie?
Jou gorrel is ‘n heerlike leeservaring en besonder goed geskryf. Welgedaan.

2..Aambeie
Onthou die gebruik van kappies en deeltekens op woorde waar dit nodig is. Daarsonder word dit streng as ‘n spelfout gereken. Die storie is effe stokkerig op sekere plekke; sonder lid- en koppelwoorde. Of ons skryf ‘n storie of ‘n telegram, of hoe?

3..Die mossie
Kosbare storie. Mooi aangebied. Dankie.

4..Die lewe lê wyd voor ons oop
Jou aanbieding van die (‘n) is verkeerd. Die hakie kom voor die “n”. Redigeer jou skrywe deur te let op koppel- en lidwoorde waar dit nodig sou wees.

5..Die oop arms van ‘n Moeder
Teer en hartroerend. Keurig.

RUBRIEKE
1..Lewenslesse uit Ouma se spens
Keurige aanbieding. Welgedaan.

2..Boek-loer toetse
Baie interessante stukkie leessof. Ek het dit baie geniet. Welgedaan.

3..Toe nie met oop oë gebore nie!
Komies. Ek het lekker gelees.

ARTIKELS
1..Legkaart
‘n Artikel moet ‘n goed nagevorsde leesstuk wees en nie ‘n opiniestuk soos in hierdie geval nie. Daarvoor is die Rubriek afdeling beskikbaar.

2..Vryleer: oop toegang tot inligting
Ek het baie gehou van hierdie goed nagevorsde inligtingstuk. Welgedaan.

VERHALE:
1..Oop
Jou skryfstyl is volwasse. Die aanbieding is keurig en die storie is baie mooi ontwikkel. Welgedaan.

2..Agter toe deure
Jy het ‘n treffende verhaal geskryf. Baie geluk.

3..Die wilde vlamlelie
Jou storie is baie goed ontwikkel. Die karkaters ontwikkeling is ook baie goed. Jou storie vloei mooi en lees baie lekker.
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed