Jongste aktiwiteit:

September 2023 – OOP projek – Kommentaar en uitslae

Baie geluk aan hierdie 12 lede!

WENNERS

GEDIGTE:

GOUD

 1. NO. 20 Loretta Szikra met Drie skepe het jou meegevoer
 2. NO. 18 Loretta Szikra met Onder jou vel
 3. NO. 25 Elmarie Nienaber Van Kampen met Kort en kragtig

SILWER               

 1. NO. 12 Elize Kruger met blomtyd
 2. NO. 2   Pieter Mostert met Liewe Moeder Natuur
 3. NO. 19 Jessica Venter met Genade plooie

BRONS                

 1. NO. 14 Elna Kruger met Die stem van die oseaan
 2. NO. 9 Colin Steyn met aanlyn-profeet
 3. NO. 8 Hennie du Toit met Maria

MENINGSTUKKE   

 1. NO. 6. Marlene Erasmus met ’n Stukkie hemel in Namakwaland
 2. NO. 8 Elmarie Nienaber Van Kampen met Afrikaans praat met my
 3. NO. 5 Julanda van der Merwe met Weskus lente

ARTIKELS             

GEEN INSKRYWINGS

RUBRIEKE            

 1. NO. 2 Loret Zwarts met Meer as ’n seisoen
 2. NO. 1 Loret Zwarts met Erfenis in ons onthou

VERHALE              

 1. NO. 3 Fanus Strydom met Blouklip se boodskap
 2. NO. 2 Hennie du Toit met Eendag lank gelede
 3. NO. 1 Elna Kruger met Koekemakranka

Lees gerus hier die wen inskrywings: https://ink.org.za/biblioteek/projek-wenners/

KOMMENTAAR

 

 1. Skimme van gister

Hier is ‘n paar opmerkings en kritiek op jou gedig “Skimme van gister”:

Die gedig fokus op die tema van verganklikheid en die verlange na ‘n vorige tydperk. Dit skep ‘n sterk gevoel van weemoed en verlies, wat goed deur die gedig gekommunikeer word. Die gebruik van beeldspraak, soos “die son skroei oor vergete treinspore” en “skimme van gister tussen leë spasies,” voeg ‘n visuele element by die gedig wat dit ryker maak.

Die gedig het ‘n aangename ritme en vloei goed van een vers na die ander. Die versmaat is redelik konsekwent en help om die leser in die gedig in te trek.

Die gebruik van taal in die gedig is toepaslik en beeldend. Dit skep ‘n duidelike prentjie van die emosies en tonele wat beskryf word.

Daar is ‘n goeie gebruik van herhaling in die gedig, soos die herhaalde verwysing na “gister” en “skimme van gister,” wat die tema van die gedig beklemtoon.

In geheel is dit ‘n goedgeskrewe gedig met ‘n sterk tema en emosionele impak. Dit vang die gevoelens van heimwee en verlange na ‘n verlore tydperk goed op.

 1. Vaarwel

Die gedig fokus op ‘n sterk emosionele tema van pyn, misbruik, en bevryding. Dit skep ‘n intens emosionele sfeer wat die leser kan roer.

Die gedig gebruik beeldspraak en metafore om die emosies van die spreker uit te druk. Byvoorbeeld, die beskrywing van die spreker as ‘n “gyselaar” en die ander persoon as ‘n “mishandelaar” gee ‘n duidelike beeld van die verhouding en die pyn wat ervaar word.

Die gedig het ‘n konsekwente ritme en versmaat wat die leser help om die emosionele reis van die spreker te volg. Dit het ‘n vloeiende en toeganklike struktuur.

Die taalgebruik in die gedig is kragtig en beeldend. Dit gebruik beelde van geweld (“psigiese moorde,” “ontbloot,” “terroris,” ens.) om die emosies te versterk.

Die gedig toon ‘n duidelike oorgang van ‘n toestand van pyn en onderdrukking na ‘n toestand van bevryding en hoop. Dit is belangrike temas in die gedig.

Die laaste strofe kan ‘n bietjie verwarrend wees. Dit praat van ‘n “blink vooruitsig,” maar dan draai die spreker hul rug op “al jou kwetsende woorde.” Dit is nie heeltemal duidelik hoe hierdie twee konsepte verband hou nie.

In die geheel is “Vaarwel” ‘n kragtige gedig wat ‘n donker en emosionele reis beskryf. Dit gebruik sterk beeldspraak en taal om die emosies oor te dra, alhoewel die laaste strofe ‘n bietjie meer verduideliking kan benodig om die boodskap volkome duidelik te maak.

 1. Beliggaam

Die gedig fokus op ‘n diep spirituele tema van die beliggaaming van Christus en die uitdaging van geestelike voeding teenoor fisiese behoeftes. Dit is ‘n interessante en relevante konsep wat deur die gedig verken. Die gedig maak gebruik van beeldspraak en metafore om die boodskap oor te dra. Byvoorbeeld, die melding van Jesus se voeding van die hongeriges met “vissies en ‘n brood” is ‘n kragtige metafoor. Dit skep ‘n visuele prentjie van die geestelike voeding wat hy bring. Die gedig het ‘n vrye struktuur en rym nie in ‘n tradisionele patroon nie. Dit kan lei tot ‘n organiese en onvoorspelbare leeservaring, wat sommige lesers kan waardeer.

Die gedig het ‘n diep emosionele impak, veral deur die gebruik van die jong seuntjie wat sy vader mis. Dit bring ‘n element van hartseer en verlies.

Die laaste strofe van die gedig kan ‘n bietjie verwarrend wees. Dit praat van “ons vlerkies” sonder ‘n duidelike verduideliking van hierdie konsep. Dit kan die leser ‘n bietjie in die duister laat oor die uiteindelike boodskap.

In die geheel is “Beliggaam” ‘n gedig wat ‘n spirituele en filosofiese konsep verken. Dit maak gebruik van ‘n ryk taal en beeldspraak om hierdie konsep oor te dra, alhoewel sommige dele van die gedig meer duidelikheid mag benodig om die boodskap volkome te begryp.

 1. Maria

Die gedig fokus op die emosionele aspekte van die Maria-verhaal in die Christelike tradisie. Dit handel oor die emosies en ervarings van Maria as ‘n moeder, insluitend die uitdagings en hartseer wat sy moes ervaar. Die tema van moederliefde en opoffering is kragtig.

Die gedig maak gebruik van ‘n verskeidenheid beeldspraak en metafore om die emosies van Maria en die Christus-gebeurtenisse uit te druk. Byvoorbeeld, die beskrywing van Jesus se kruisiging as ‘n “kruisweg” en die uitdrukking van Maria se liefde as “GROTER LIEFDE HET NIEMAND AS ‘N MOEDER VIR HAAR KIND NIE” is sterk en treffend.

Die gedig het ‘n konsekwente struktuur met reëlmatige rymskema en versmaat. Dit maak dit maklik om te lees en volg die vloei van die verhaal.

Die gedig probeer om die emosionele diepte van Maria se ervarings te ondersoek, veral in die konteks van die Christelike geloof. Dit voeg ‘n laag van beduidenis en spirituele refleksie by die gedig.

Die gedig kan sterk persoonlike interpretasies en gevoelens oproep, veral vir lesers wat ‘n Christelike agtergrond het of ‘n sterk verbintenis met die Maria-verhaal.

In die geheel is “Maria” ‘n ontroerende gedig wat die emosies en ervarings van Maria as ‘n moeder op ‘n kragtige manier verken. Dit maak gebruik van beeldspraak en taal om ‘n diepgaande refleksie oor moederliefde, opoffering en geloof aan te moedig.

 1. Aanlyn-profeet

Die gedig bespreek die konsep van ‘n aanlyn-gesagfiguur of kenner wat sy of haar kennis en insig deel op sosiale media. Dit beklemtoon die dinamika van hierdie aanlyn-persoonlikhede en hoe hulle relevansie kan verander.

Die gedig gebruik beeldspraak en metafore om die idee van ‘n aanlyn-profeet te illustreer. Byvoorbeeld, die vergelyking van die profeet se kennis met water uit ‘n kraan is treffend en beeldryk.

Die gedig het ‘n vrye struktuur en rym nie in ‘n tradisionele patroon nie. Dit kan ‘n organiese leeservaring wees. Die gedig skets ‘n interessante kritiek op aanlyn-persoonlikhede wat hul kennis oordra sonder om gevra te word. Dit wys op die potensiële risiko’s van die verlies van relevansie as hierdie figure nie meer verstaan of gevolg word nie.

Die laaste paar lyne van die gedig beklemtoon die idee dat selfs ‘n aanlyn-profeet se relevansie kan vervaag as hulle nie meer die relevante antwoorde bied nie. Dit gee die gedig ‘n sterk en reflektiewe afsluiting.

In die geheel is “aanlyn-profeet” ‘n deurdagte gedig wat die moderne aanlynkultuur en die dinamika van kennisdeling op sosiale media verken. Dit gebruik beeldspraak en metafore effektief om sy punt oor te dra.

13.Madeliefie-vriende

Die gedig vier ‘n intieme vriendskap tussen die spreker en sy vriende, wat hy beskryf as kosbare “madeliefie-vriende.” Die tema is liefde, vriendskap en dankbaarheid.

Die gedig maak gebruik van beeldspraak en metafore om die emosies en diepte van die vriendskap uit te druk. Byvoorbeeld, die vergelyking van die vriende met “madeliefies” en “tuine met ‘n blommegeur” skep ‘n beeld van skoonheid en vreugde.

Die gedig het ‘n vrye struktuur met ‘n onreëlmatige rymskema. Dit gee ‘n organiese gevoel aan die gedig en laat dit natuurlik vloei.

Die gedig is deurdrenk met ‘n gevoel van sentimentaliteit en dankbaarheid teenoor die vriende. Dit is ‘n liefdevolle viering van ‘n vriendskap wat duidelik baie beteken vir die spreker.

Die gedig sluit met ‘n wens dat die liefde en vreugde nooit moet dors word nie, wat ‘n positiewe en bemoedigende afsluiting bied.

In geheel is “Madeliefie-vriende” ‘n opregte en liefdevolle gedig wat die skoonheid van ‘n innige vriendskap beklemtoon. Dit gebruik poëtiese taal om ‘n gevoel van dankbaarheid en warmte oor te dra.

 1. Die stem van die oseaan

Die gedig het ‘n tema van die krag en onvoorspelbaarheid van die oseaan. Dit beklemtoon hoe die oseaan soms sy magtige stem kan laat hoor en die mens se aanmatiging kan trotseer.

Die gedig maak gebruik van beeldspraak en metafore om die krag van die oseaan te beskryf. Dit beeld die oseaan uit as ‘n magtige entiteit met ‘n “stem” wat die kuslyn tref en geboue kan oorheers. Dit gee ‘n menslike eienskap aan die oseaan om sy krag en impak te illustreer.

Die gedig het ‘n reëlmatige rymskema en ‘n vloeiende ritme, wat die leser help om in die gedig in te skakel en die beeldryke taal te geniet.

Die gedig skep ‘n toneel van die oseaan se kragtige optrede en die mens se kleinheid in vergelyking daarmee. Dit skep ‘n atmosfeer van respek en eerbied vir die natuurkragte.

Die gedig sluit af met die idee dat selfs al voel die oseaan soms onbeheerbaar, dit uiteindelik tot bedaring kan kom. Dit skep ‘n sin van balans en berusting.

In die geheel is “Die stem van die oseaan” ‘n gedig wat die majesteit van die oseaan en sy onvoorspelbare krag beklemtoon. Dit is ‘n herinnering aan die belangrikheid van respek vir die natuur en die erkenning van ons eie kleinheid in sy teenwoordigheid.

 1. Vriendin

– Die gedig het ‘n onreëlmatige rymskema. Daar is ‘n paar rympare, maar dit is nie konsekwent deur die hele gedig nie. Byvoorbeeld, “by my” en “na jou toe” en “lank en rof” en “soos kragte daal”.

– Die sinstruktuur is redelik eenvoudig en kort, wat ‘n vinnige leeservaring moontlik maak. Die gedig bestaan hoofsaaklik uit enkele sinne wat die emosies en gedagtes van die spreker uitdruk.

– Die gedig gebruik ‘n verskeidenheid woordtipes, insluitend selfstandige naamwoorde (“lewenspad,” “moegheid”), werkwoorde (“kom haal,” “verouder”), byvoeglike naamwoorde (“lank en rof,” “goeie rooiwyn”), en voornaamwoorde (“jy,” “ek”).

Die gedig gebruik oorbodige woorde in sommige dele, wat dit minder beknop maak. Byvoorbeeld, in die reël “moedigheid moed verloor,” kan “moedigheid” of “moed” alleen gebruik word om dieselfde betekenis oor te dra.

Die gedig gebruik korrekte punte, kommas, en apostroof. Punte en kommas is gebruik om sinne te skei en apostroof is gebruik vir die beklemtoning van bepaalde woorde.

In geheel is “Vriendin” ‘n gedig wat ‘n persoonlike boodskap van vriendskap en lojaliteit oordra. Dit gebruik eenvoudige taal en sinstruktuur om ‘n intieme en persoonlike gevoel te skep.

 1. Lente in my laaste jare

Die gedig beeld die idee van ‘n persoon wat ouderdom met hernude energie en lewenslus konfronteer. Dit bespreek die herlewing van die lente in die laaste fases van ‘n persoon se lewe, met ‘n fokus op optimisme en hoop.

Die gedig het ‘n rympatroon wat deurgaans die volgende rigting volg: ABAB, CDCD, EFEF, GHGH, IJIJ. Hierdie rympatroon is redelik konsekwent en gee ‘n struktuur aan die gedig.

Daar is geen duidelike spelfoute in die gedig nie. Die taalgebruik is korrek.

Die gedig gebruik ‘n verskeidenheid sinskonstruksies, insluitend enkel- en meervoudige sinne. Dit voeg afwisseling en ritme tot die gedig.

Die gedig gebruik korrekte punte, kommas, en ander leestekens. Dit dra by tot die leesbaarheid van die gedig.

Die gedig gebruik ‘n verskeidenheid woordsoorte, insluitend selfstandige naamwoorde, werkwoorde, byvoeglike naamwoorde, en voornaamwoorde, om die beeld van herlewing en optimisme oor te dra.

Hierdie gedig kan eken word as ‘n beskouende gedig wat die tema van herlewing, ouderdom, en die voortsetting van die lewe in die gesig van ouderdom en die naderende dood verken.

In die geheel is “Lente in my laaste jare” ‘n gedig wat ‘n positiewe en inspirerende boodskap oordra. Dit beklemtoon die idee van lewenslus en die moontlikheid van herlewing, selfs in die latere stadium van die lewe. Die gebruik van poëtiese taal en beeldspraak skep ‘n sterk emosionele impak.

 1. Vlerke

Die gedig “Vlerke” bestaan uit twee strofes en verken die tema van ‘n persoon se interne stryd en uiteindelike insig. Die digvorm is ‘n vrye vers, wat beteken dat daar geen vaste metrum of rymskema is nie. Dit pas by die tema van innerlike konflik, omdat die vrye vers ‘n gevoel van verwarring en onsekerheid kan oordra.

Die woordkeuse en herhalings in die gedig skep ‘n ritmiese herhaling van die frase “Op en af en heen en weer,” wat die leser die gevoel gee van ‘n konstante herhaling en beklemtoning van die tema van verwarring en onsekerheid.

Die sinkonstruksie is duidelik en maak sin. Dit dra by tot die vloei van die gedig en versterk die emosionele impak daarvan.

Die gebruik van punktuasie, soos vraagtekens en uitroeptekens, dra by tot die betekenis van die gedig. Dit help om die innerlike konflik en emosies van die spreker te kommunikeer.

Daar is geen spel- of grammatika-foute in die gedig nie, wat die algehele leesbaarheid verbeter.

Die gebruik van die metafoor van “vlerke” in die laaste lyn van die gedig is ‘n kragtige beeldspraak. Dit dui op ‘n oomblik van kreatiewe insig of inspirasie wat die spreker ervaar het.

Die gedig bestaan uit twee strofes, wat ‘n duidelike struktuur aan die werk gee.

SILWER

 1. Agnosties

Die gedig “agnosties” verken ‘n persoon se belewenis van ‘n gemeenskap wat geplaas is waar die see altyd hoorbaar is. Dit bied ‘n beeld van ‘n gemeenskap wat ‘n mengsel van nuwe en ou inwoners is, en waar die geloof van mense aan die heersende snoekseisoen gekoppel is. Die digvorm is ‘n vrye vers, wat die gevoel van vryheid in die uitdrukking van die tema versterk.

Woordkeuse en herhalings in die gedig beklemtoon die tema van die gemeenskap en die spanning tussen die verskillende groepe mense. Die herhalende gebruik van die frase “ou inwoners” is opvallend en dra by tot die algemene effek van die gedig.

Die gedig het ‘n vloeiende sinkonstruksie wat ‘n heldere betekenis dra en goed aan die leser oorgedra word. Dit vloei natuurlik van een idee na die volgende.

Daar is geen rymskema in die gedig nie, wat die vrye vers aanspreek en die digter die vryheid gee om sonder beperkings uit te druk

 1. Liewe Moeder Natuur

Die gedig “Liewe Moeder Natuur” verken die skoonheid en inspirasie wat in die natuur gevind kan word. Dit gebruik ‘n ryk taalgebruik en poëtiese beeldspraak om die band tussen die digter en die natuur te beklemtoon. Die gedig het ‘n vrye versvorm wat die vloei van gedagtes en emosies weerspieël, en dit het ‘n heldere sinstruktuur wat dit maklik maak om die betekenis te verstaan.

Die digter beskou die natuur as ‘n bron van kreatiwiteit en inspirasie. Hy of sy gebruik die metafoor van die natuur as ‘n muse wat die digter se denke en uitdrukking orden. Die gebruik van idiome, stylfigure, en beeldspraak skep ‘n ryk en beeldryke beskrywing van die natuur se verskeidenheid en skoonheid.

Die gedig beklemtoon die belangrikheid van geloof, hoop, en liefde in die samehang met die natuur. Dit skep ‘n sin van harmonie tussen die mens en die omgewing en herinner ons aan die inherente waarde van die natuur in ons lewens.

In die geheel is “Liewe Moeder Natuur” ‘n poëtiese uiting van die bewondering vir die natuur en die kreatiewe proses van die digter wat daardeur geïnspireer word. Dit nooi die leser om die skoonheid en betekenis van die natuur te erken en te waardeer.

 1. Hier, wil ek…

Die gedig “Hier wil ek…” beskryf ‘n begeerte om iets moois en betekenisvol te skep vir ‘n geliefde persoon.

Hierdie gedig roep ‘n gevoel van passie en toewyding op aan ‘n geliefde. Die digter wil ‘n metafoor van ‘n pragtige roos gebruik om ‘n liefdevolle gebaar te maak. Die gebruik van herhalings in die gedig, soos die herhaling van “hiér,” beklemtoon die plek waar die begeerte om liefde te uiter, diep geanker is.

Die taalgebruik in die gedig is poëties en beeldryk. Dit gebruik beskrywende woorde om ‘n beeld van die omgewing te skep, soos die “krake oopvou van berou” en die “horison se pels in pêrel-pienk onskuld.” Hierdie beeldspraak dra by tot die romantiese en emosionele impak van die gedig.

Die gedig beklemtoon ‘n verlange om ‘n blywende merk te maak, om ‘n geliefde se naam “vir ewig skryf op die lewenslyn van die aarde se hand.” Dit is ‘n uitdrukking van liefde en die begeerte om ‘n spesiale en blywende herinnering te skep.

In die geheel is “Hier wil ek…” ‘n poëtiese uiting van liefde en ‘n begeerte om ‘n blywende liefdesverklaring te maak aan ‘n spesiale persoon. Dit gebruik ‘n ryk taalgebruik en beeldspraak om ‘n beeld van die omgewing te skep en beklemtoon die diepte van die emosies van die digter.

 1. Graan

Die gedig “graan” beskryf die betekenis van graan in verskeie kontekste en gebruik ‘n metafoor van graan om emosionele en spirituele temas uit te druk.

Die gedig begin met ‘n beskrywing van graan as ‘n simbool van voedsel vir die siel. Dit beklemtoon die beeld van die Swartland se graanlande wat groen en geel in die landskap bloei. Hierdie beeld dien as ‘n vergelyking met die mens se emosies en innerlike stryd teen jaloesie en vrees.

Die tweede strofe beklemtoon die betekenis van graan as ‘n bron van voedsel vir die liggaam en vergelyk dit met geloof en hoop wat voedsel vir die siel bied. Dit dui op die idee dat geloof en hoop die persoon se krag en moed gee.

Die derde strofe fokus op ‘n ander persoon se lewenskeuses en die erkenning van God se genade. Dit impliseer die belangrikheid van die keuses wat ‘n persoon maak in die lewe en die spirituele dimensie daarvan.

In die geheel skep “graan” ‘n beeld van graan as ‘n simbool van voedsel en betekenis in verskeie lewensaspekte. Dit gebruik ‘n ryk beeldspraak om die temas van emosies, geloof, hoop, en die mens se verhouding met die spirituele wêreld te beklemtoon.

 1. Seisoene van die hart

Die gedig begin deur ‘n beskrywing van die Boesmanland wat lewendig en helder word in die najaarsbries. Dit verf ‘n prentjie van die verandering van die omgewing na die lente en die aankoms van blomme en lewe.

Die beskrywing van die sandveld wat uitgedos is in “goudgeel botterblom” en die mofskaap wat luier, skep ‘n beeld van ‘n vreedsame en pragtige landskap. Die gedig bevat ‘n ryk gebruik van beeldspraak en beskrywende taal.

Die vermelding van ‘n fyngeur wat deur die vensters draal en die rooilewerik se gesang dra by tot die beskrywing van ‘n idilliese omgewing wat lewensvreugde in die lente ervaar.

Die gedig eindig met ‘n liefdevolle oomblik waarin die spreker ‘n geliefde persoon bedank vir die positiewe veranderinge in sy of haar lewe, soos die somerreën wat saam met die lente kom. Hierdie einde bring ‘n persoonlike en intieme dimensie by tot die gedig.

In die geheel is “Die Seisoene van die Hart” ‘n beskrywende gedig wat die nadering van die lente en die positiewe impak daarvan op ‘n omgewing en ‘n persoon se emosies vier. Dit gebruik treffende beeldspraak en beskrywende elemente om ‘n aantreklike prentjie te skep.

 1. Blomtyd

Hierdie gedig, getiteld “Die Blomtyd,” vier die prag van die lente en die impak daarvan op die lewensvreugde van die spreker.

Die gedig beskryf die lente as ‘n tyd van vernuwing en vreugde. Dit gebruik ‘n ryk verskeidenheid van beelde om die leser ‘n prentjie te gee van die kleur en lewe wat die lente bring.

Die gedig fokus op die vroulike karakter se aantrekkingskrag en kreatiwiteit in hierdie seisoen. Dit verf ‘n beeld van ‘n vrou wat selfs in die lente pragtige en verrassende nuwe kleredrag en styl het, wat ‘n metafoor is vir die vernuwing en vars begin van die lente.

Die gebruik van kleur, geure, en beelde soos “blombont haar skouerlose rok” en “pienk pruilmond perskebloeiselsoen” versterk die idee van ‘n lewendige, kleurryke lente.

Die gedig beklemtoon die romantiese en vreugdevolle aard van die lente deur ‘n beeld van ‘n liefdesvers wat op ‘n “kaleidoskoop blokkieskombers” geskryf word. Dit is ‘n treffende manier om die gevoel van vernuwing en liefde te kommunikeer wat die lente bring.

In die geheel is “Die Blomtyd” ‘n positiewe en vreugdevolle beskrywing van die lente. Dit gebruik beeldryke taal en kleurvolle beskrywings om die leser te neem op ‘n reis deur die lewendige en hartverwarmende ervaring van hierdie seisoen.

 1. Genade plooie

Hierdie gedig, getiteld “Genade Plooie,” verken die idee van ware rykdom en liefde wat diep in die siel gewortel is.

Die gedig begin deur ‘n beskrywing van ‘n hart wat “b-l-i-n-d” is en slegs die uiterlike mooi van ‘n lyf onthou. Dit stel ‘n kontras tussen die fisieke en die emosionele aspekte van liefde en wys dat ‘n blinde fokus op die uiterlike ‘n leë siel kan laat.

Die gedig beklemtoon die idee dat ware rykdom nie in materiële skatte lê nie, maar eerder in hoe ons liefhet. Dit is ‘n belangrike boodskap wat die leser herinner aan die waarde van emosionele verbintenisse en diep liefde.

Die gebruik van beelde, soos “genade plooie” en “liefdesjaarringe,” skep ‘n prentjie van ‘n langdurige, deurleefde liefde wat oor tyd en ouderdom bly floreer. Hierdie beelde voeg ‘n laag van diepte en poësie toe aan die gedig.

Die herhaling van die versreëls “dis die mooi van jou siel / wat my hart onthou” en “waar ons ware rykdom lê” beklemtoon die kernboodskap van die gedig: die innerlike mooi van ‘n persoon se siel is waarlik kosbaar en die bron van ware rykdom.

In die geheel is “Genade Plooie” ‘n besinning oor die ware aard van rykdom en die krag van die siel. Dit moedig die leser aan om verder te kyk as die uiterlike en die ware waarde van liefde en emosionele verbintenisse te erken. Dit is ‘n poëtiese en emosioneel aangrypende gedig wat ‘n diep boodskap oordra.

 1. Oorlog in my hart

Hierdie gedig, getiteld “Oorlog in My Hart,” beskryf ‘n innerlike stryd of konflik in die spreker se hart en emosies.

Die gedig begin met die beeld van ‘n veldslag in die spreker se hart, wat ‘n sterk en dramatiese beeld skep. Dit suggereer ‘n intensiteit van emosies en ‘n gevoel van konflik binne die spreker.

Die gebruik van beelde van skote, opslagkoeëls en eggo’s skep ‘n atmosfeer van geweld en konflik, wat kan verwys na ‘n innerlike stryd tussen emosies of selfs ‘n verhouding wat onder spanning is.

Die verwysing na ‘n “swakheid” wat die spreker bespied, en die idee dat die oorlog reeds verloor is, dui op ‘n gevoel van hulpeloosheid of ondergang. Dit kan ‘n tema van verlies of pyn in die gedig wees.

Die laaste strofe van die gedig verander die toon deur te sê dat die spreker gekwes is en beseer, en nou terug in sy “loopgraaf” is waar hy sy lesse leer. Dit kan dui op ‘n proses van selfontdekking en groei na ‘n uitdagende tydperk.

In die geheel is “Oorlog in My Hart” ‘n gedig wat ‘n intensiteit van emosies en konflik beskryf. Dit gebruik oorlogsterminologie om ‘n innerlike stryd te verbeeld en dui op die temas van konflik, verlies, en selfontdekking. Dit is ‘n poëtiese uitdrukking van die menslike ervaring van emosionele stryd.

 1. ‘n Limiriek

Hierdie gedig is ‘n limeriek, ‘n kort en humoristiese vorm van poësie.

Die gedig beskryf ‘n speler wat in die Kaap woon en ‘n passie vir rugby het. Die taalgebruik en die rymskema van die limeriek maak dit ‘n ligte en vrolike vers.

Die limeriek het ‘n speelse toon en fokus op die speler se liefde vir rugby. Die beeld van hom wat rugby speel selfs in sy slaap en lag soos ‘n wolskaap, is humoristies en skep ‘n beeld van ‘n opgewekte en energieke persoon.

Die gedig volg die tradisionele rymskema van ‘n limeriek, met die rymskema AABBA, wat die ligtelik komiese aard van die gedig beklemtoon.

Dit is ‘n kort en prettige gedig wat bedoel is om die leser te laat glimlag en ‘n bietjie lag. Dit is nie ‘n diepgaande gedig met ernstige temas nie, maar dit dien sy doel as ‘n vermaaklike limeriek.

 1. Diamantgedig

Hierdie gedig, getiteld “Diamantgedig,” fokus op die kontrasterende emosies wat in menslike ervarings voorkom.

Die gedig gebruik ‘n unieke visuele styl om die teenstellende aard van emosies te illustreer. Dit gebruik ‘n diamantvorm om twee teenoorgestelde reekse van emosiewoorde voor te stel.

Die eerste reeks emosies begin met positiewe uitdrukkings soos “besorgd,” “gelukkig,” en “bemin,” en beweeg na diep intensiteit met woorde soos “koester,” “ervaar,” en “bewonder.” Hierdie reeks verteenwoordig liefde en positiewe emosies wat meestal as wenslik beskou word.

Die tweede reeks emosies begin met negatiewe uitdrukkings soos “onrustig,” “prikkelbaar,” en “verwerp,” en beweeg na ‘n meer negatiewe en intense reeks van woorde soos “verlang,” “huil,” en “treur.” Hierdie reeks verteenwoordig die pyn en hartseer wat dikwels deel vorm van die menslike ervaring.

Die gebruik van die diamantvorm beklemtoon die kontraste en teenstellings tussen hierdie emosies. Dit skep ‘n beeld van emosionele veelvoudigheid en diepte in die menslike psige.

Die gedig het ‘n minimalistiese styl, maar dit dra ‘n kragtige boodskap oor die kompleksiteit van menslike emosies. Dit beklemtoon dat emosies nie net enkelvoudig is nie, maar ‘n ryk verskeidenheid van gevoelens kan insluit.

GOUD

 1. In afwagting op die wederkoms

Die gedig open met die beeld van die ramshoring wat die nuwe jaar inlui, ‘n beeld wat tradisioneel ‘n nuwe begin aandui. Dit skep ‘n atmosfeer van verwagting en opwinding.

Die beskrywing van die rooi granaat as “druppels bloed” voeg ‘n sterk visuele element by en kan ‘n simboliese betekenis hê van hernuwing en groei.

Die verwysing na ‘n “hosanna aan die horison” versterk die idee van ‘n nuwe begin en die hoopvolle verwelkoming van ‘n nuwe jaar.

Die tweede strofe beskryf die oomblik wanneer die maan verskyn, wat ook ‘n simboliese beeld van hernuwing en nuwe beginne kan hê. Dit beklemtoon die idee dat die nuwe jaar met hoop en verwagting verwelkom word.

Die laaste reëls van die gedig fokus op ‘n vrou wat ‘n olielampie in haar hand het, wat ‘n beeld van lig en leiding kan wees. Dit suggereer dat die nuwe jaar met ‘n gevoel van leiding en hoop aangebied word.

In die geheel is hierdie gedig ‘n viering van ‘n nuwe begin, ‘n nuwe jaar, en die hoop en verwagting wat dit met hom bring. Dit gebruik ‘n ryk taalgebruik en beelde om ‘n positiewe atmosfeer van verwagting en hoop te skep.

 1. Power to the poor

Hierdie gedig, getiteld “Power to the poor,” skets ‘n prentjie van ‘n stad wat in verval is en ‘n samelewing wat worstel met sosiale uitdagings. Dit beeld die kontras tussen die beloftes van vryheid en mag (“Amandla – power to the people”) en die harde realiteite van armoede, misdaad en ontwrigting.

Die gedig gebruik ‘n rou en eerlike taal om die leser ‘n gevoel van desperaatheid en ontnugtering te gee. Dit beklemtoon die gaping tussen diegene wat die mag het en diegene wat stryd om te oorleef. Die “fake foefies” en “bloupote” dui op korrupsie en misbruik van mag.

Die laaste reëls van die gedig roep ‘n gevoel van sarkasme op, omdat dit suggereer dat die situasie steeds sal voortduur, ongeag enige opstand of protes. Hierdie gedig gebruik ‘n sterk beeldspraak om ‘n politieke en sosiale boodskap oor te dra en roep ‘n sin van ontnugtering op oor die samelewing se stand van sake. Die gedig is ‘n vrye versgedig. Dit volg nie ‘n streng versmaat of ritmiese patroon nie en het ‘n informele en vloeiende styl.

Die gedig het nie ‘n konsekwente rympatroon nie. Sommige verse ryk, terwyl ander nie ryk nie. Dit pas by die vrye versdigvorm.

Die gedig maak gebruik van beeldspraak en figuratiewe taal, soos “die koue staal armbande net ‘n klug,” wat ‘n beeld van onderdrukking en onvryheid skep. Dit dra by tot die gedig se uitdruklike boodskap. Die woordkeuse in die gedig is doeltreffend om ‘n sosiale en politieke kommentaar oor armoede en onreg te maak. Die sinstruktuur is eenvoudig en toeganklik, wat die gedig se boodskap versterk.

Dit is ‘n kragtige gedig wat ‘n sosiale kommentaar lewer oor die uitdagings wat arm mense in ‘n samelewing kan ervaar. Dit gebruik treffende beeldspraak om die tema van ongelykheid en onreg aan te spreek.

 1. Onder jou vel

Die gedig het ‘n vrye versdigvorm. Dit volg nie ‘n streng versmaat of ritmiese patroon nie en het ‘n informele en vloeiende styl.Daar is ‘n gedeeltelike rympatroon in die gedig, veral in die begin waar die woord “tatoeëer” ryk met “gly” en “stimuleer” ryk met “infiltreer.” Dit dra by tot ‘n klankryke en vloeibare leeservaring.

Die gedig maak gebruik van beeldspraak en figuratiewe taal om die aard van liefde en intimiteit voor te stel. Dit gebruik van die “pen” as ‘n simbool van liefde en die tatoeëring van gevoelens op ‘n geliefde se vel skep ‘n unieke en beeldende uitdrukking.

Die gedig gebruik treffende woordkeuse om ‘n sensuele en intieme sfeer te skep. Die sinstruktuur is vloeiend en dra by tot die gedig se poëtiese krag.

Dit is ‘n passievolle gedig wat die intensiteit van liefde en intimiteit op ‘n visuele en sensuele wyse beskryf. Die beeldspraak skep ‘n beeld van dieper verbondenheid en die bereidwilligheid om emosies op ‘n unieke manier uit te druk.

 1. Drie Skepe het jou meegevoer

Die gedig het ‘n strukturele digvorm. Dit bestaan uit vyf kwatryne (strokies van vier lyne elk), en elke strofe volg ‘n vaste patroon. Die gedig het ‘n deursigtige rympatroon waarin die laaste woord van elke lyn in ‘n strofe ryk met die laaste woord van die ander lyne in daardie strofe. Hierdie rympatroon is tipies van ‘n villanelle-digvorm. Die gedig gebruik beeldspraak om die tema van drankmisbruik en selfvernietiging aan te spreek. Dit beklemtoon die negatiewe impak van alkoholmisbruik op ‘n persoon se lewe.

Die woordkeuse in die gedig is beeldryk en roep ‘n beeld op van die tema. Sinstrukture is eenvoudig maar doeltreffend. Die gedig gebruik herhaling (“omdat jy onder seile gaan”) om ‘n punt te beklemtoon.

Die gedig “Drie skepe het jou meegevoer” fokus op die tema van alkoholmisbruik en die negatiewe impak daarvan op ‘n persoon se lewe. Dit beskryf ‘n individu wat probeer om sy sorge en probleme deur die gebruik van drank weg te spoel.

Die titel “Drie skepe het jou meegevoer” kan gesien word as ‘n metaforiese verwysing na die drie fases of stadium van alkoholmisbruik. Die gedig beskryf hoe hierdie persoon onder die invloed van alkohol gaan, sy sorge probeer ontvlug, en uiteindelik in ‘n negatiewe situasie beland waar liefde en respek verlore gaan.

Die herhaling van die lyn “omdat jy onder seile gaan” beklemtoon die tema van selfvernietiging en die onvermydelike gevolge van alkoholmisbruik. Die gedig waarsku teen die negatiewe impak van drank op die persoon se lewe en verhoudings.

Die gedig handel oor die stryd van ‘n persoon met alkoholmisbruik en die verlies van liefde en respek in die proses. Dit gebruik ‘n strukturele digvorm en beeldspraak om hierdie tema oor te dra.

 1. Kort en kragtig

Die gedig het ‘n eenvoudige, minimalistiese digvorm wat ooreenstem met die inhoud daarvan.

Die gedig het nie ‘n tradisionele rympatroon nie, aangesien dit minimalisties is en nie rympare het nie.

Die gedig beklemtoon die minimalistiese aard van kort poësie. Dit gebruik beeldspraak om die kragtige impak van kort, ongekunstelde verse te verwoord.

Daar is geen duidelike neologismes in die gedig nie. Die taal is eenvoudig en toeganklik.

Die woordkeuse in die gedig is minimaal en doeltreffend. Sinstrukture is kort en beknopt, wat ooreenstem met die minimalistiese aard van die gedig.

Die gedig “Kort en kragtig” beklemtoon die krag van minimalistiese poësie. Dit beskryf die eenvoud en krag van kort verse wat sonder oorbodige versiering of ekstra woorde kan oorgedra word. Die gedig self is kort en beknopt, en dit gebruik ‘n eenvoudige taal om die idee van kort poësie te versterk. Dit herinner die leser aan die poëtiese dorst wat kort, kragtige verse kan les. In ‘n sin, die gedig is ‘n viering van die eenvoud en impak van minimalistiese poësie.

 1. Nog ‘n pakkie tyd

Die gedig het ‘n eenvoudige, narratiewe digvorm wat gebruik word om ‘n verhaal te vertel.

Die gedig het nie ‘n tradisionele rympatroon nie. Dit is nie ryk aan rympare nie, maar dit gebruik ritme en klank om ‘n atmosfeer te skep. Die gedig gebruik beeldspraak om die konsep van tyd as ‘n pakkie voor te stel wat deur die verteller ontvang word.

Die woordkeuse in die gedig is gepas en ondersteun die beeldspraak van tyd as ‘n pakkie. Sinstrukture is helder en verstaanbaar.

Die gedig “Nog ’n pakkie tyd” vertel ‘n verhaal oor ‘n onverwagse besoek van tyd aan die verteller. Die tyd is voorgestel as ‘n persoon met ‘n storie om te vertel. Die gedig fokus op die idee van tyd wat verbygaan en hoe mense soms onverwags met die konsekwensies van die tyd se verloop gekonfronteer word. Die beeldspraak van ‘n “pakkie tyd” wat deur die verteller ontvang word, skep ‘n atmosfeer van verwondering en nadenke. Dit beklemtoon die vlugtige aard van tyd en die impak daarvan op ons lewens. In ‘n sin, die gedig is ‘n refleksie oor die verbygaan van tyd en die onvermydelike veranderinge wat dit bring.

 1. Vrede is met tyd bemoei

Die gedig volg nie ‘n tradisionele rympatroon nie, maar dit gebruik ritme om ‘n atmosfeer te skep. Dit is ‘n vrye versvorm.

Soos genoem, die gedig volg nie ‘n rympatroon nie. Dit maak gebruik van klankherhaling om ritme en emosie te skep.

Die gedig gebruik beeldspraak om ‘n kontraste tussen vrede en geweldige konflik te skep. Dit maak gebruik van metafore, soos “duiwe lustig koer” en “swarthaan al sy duisendste verloëningskraai kom kraai,” om die teenstelling tussen vrede en oorlog te illustreer.

Die woordkeuse is passend vir die tema van die gedig en help om ‘n sterk beeld daarvan te skep. Sinstrukture is helder en verstaanbaar.

Die gedig “Vrede is met tyd bemoei” verken die teenstelling tussen vrede en geweld in die wêreld. Dit beskryf ‘n idilliese mooidag-môre waarin die natuur en die omgewing in vrede is. Die gedig roep ‘n beeld op van harmonie en kalmte. Maar dan skakel dit na ‘n donkerder prentjie waar daar geweld en konflik heers, veral onder kinders wat die tragiese realiteit van oorlog en geweld ervaar. Die gedig gebruik beeldspraak om hierdie teenstelling te beklemtoon en om ‘n emosionele impak te hê. Dit eindig met ‘n samevatting van hoe die tyd en vrede in die wêreld verstrengel is, en soms is vrede ‘n genade vir diegene wat met die tragedies van die lewe konfronteer word.

MENINGSTUKKE

 1. Blom waar jy is

Die meningstuk het ‘n duidelike eie opinie oor die tema van om ‘n mooi hart te hê en om vir jou innerlike self te sorg. Dit is duidelik dat die skrywer glo dat jou innerlike self so belangrik is as jou uiterlike voorkoms.

Die meeste van die sinkonstruksie en punktuasie in die meningstuk is korrek. Daar is egter ‘n paar plekke waar die kommas dalk beter geplaas kon word om die sinvloei te verbeter, soos: “Laat jy toe dat die blomme in jou siel se tuin knoppies maak ?.” Dit kan as volg herskryf word: “Laat jy toe dat die blomme in jou siel se tuin, knoppies maak?”

Die meningstuk behandel die titel “Blom waar jy is” behoorlik deur te fokus op die idee dat jou innerlike self belangrik is en hoe dit jou uiterlike voorkoms beïnvloed. Dit pas by die tema van die titel.

Die skrywer het suksesvol sy mening oor die belangrikheid van ‘n mooi hart en die sorg vir jou innerlike self gestel. Die boodskap van die meningstuk kom duidelik na vore en is goed onderbou met voorbeelde en analogieë.

Oor die algemeen is hierdie meningstuk goed geskryf en het dit ‘n duidelike boodskap oor die belangrikheid van ‘n mooi hart en innerlike selfsorg. Die klein aanpassings aan punktuasie kan help om die leesvlotheid te verbeter.

 1. Reuse en dwergies

Die meningstuk begin met ‘n treffende vergelyking tussen ‘n kleuter en ‘n volwassene as reuse en dwergies. Dit vestig ‘n sterk uitgangspunt vir die res van die stuk.

Die skrywer gebruik beskrywende taal en voorbeelde om die idee van ‘n kleuter se innerlike wêreld en die invloed van omgewingsfaktore te illustreer. Die bewoording help om die leser ‘n helder prentjie te gee.

Die struktuur van die meningstuk is duidelik, met ‘n inleiding wat die onderwerp vestig, ‘n liggaam wat die argumentasie ontvou, en ‘n afsluiting wat ‘n waardevolle les bevat. Dit maak die stuk maklik om te volg.

Die taalgebruik is toepaslik en beeldend, wat die leser toelaat om ‘n emosionele band met die onderwerp te vorm. Die styl is eenvoudig en verstaanbaar, wat geskik is vir ‘n breë gehoor.

Die skrywer gebruik kritiese denke om die invloed van omgewingsfaktore op ‘n kleuter se ontwikkeling te ondersoek. Hierdie denke help om ‘n belangrike boodskap oor te dra.

Die meningstuk gebruik nie direkte bronverwysings nie, maar dit beroep op algemene kennis en ervaring om die argumentasie te ondersteun.

Die meningstuk bring ‘n oorspronklike perspektief oor die ontwikkeling van ‘n kleuter na vore deur die gebruik van die “reuse en dwergies” metafoor.

Die taalgebruik en grammatika is korrek en maak die stuk leesbaar en professioneel.

Algehele, die meningstuk is goed geskryf en bevat ‘n belangrike boodskap oor die invloed van omgewingsfaktore op ‘n kleuter se ontwikkeling. Die gebruik van die “reuse en dwergies” vergelyking is ‘n kreatiewe manier om hierdie konsep oor te dra. Die aanbevelings oor die belang van positiewe omgang met ‘n kleuter is insiggewend.

 1. Vriende

Die meningstuk begin met ‘n persoonlike ervaring en fokus op die tema van ware vriendskap. Die argumentasie volg ‘n logiese volgorde, en die gebruik van anekdotes versterk die boodskap.

Die skrywer gebruik persoonlike ervarings en anekdotes om die konsep van ware vriendskap te illustreer. Hierdie bewyse help om die argumentasie geloofwaardig te maak.

Die struktuur van die meningstuk is goed georganiseer, met ‘n duidelike inleiding, liggaam, en ‘n afsluiting wat die boodskap van die stuk beklemtoon. Dit maak dit maklik om te volg.

Die taalgebruik is eenvoudig en treffend. Dit laat die leser toe om ‘n emosionele verbinding met die skrywer te vorm. Die styl van die skryfwerk is persoonlik en doeltreffend.

Die skrywer gebruik kritiese denke om die belangrikheid van ware vriendskap te ondersoek en te verduidelik. Hierdie denke dra by tot die oorredingskrag van die stuk.

Die meningstuk maak nie gebruik van direkte bronverwysings nie, maar dit is ‘n persoonlike refleksie wat op die skrywer se eie ervarings gebaseer is.

Die skrywer gebruik ‘n persoonlike verhaal om ‘n algemene en herkenbare boodskap oor vriendskap oor te dra. Die gebruik van ‘n eenvoudige, alledaagse gebaar (soos ‘n geplukte blom) om ‘n groot impak te hê, is kreatief en oorspronklik.

Die taalgebruik en grammatika is korrek, wat die stuk professioneel en maklik om te lees maak.

Hierdie meningstuk is ‘n ontroerende refleksie oor ware vriendskap en die waarde daarvan. Dit gebruik ‘n persoonlike verhaal om ‘n universele boodskap oor omgee en dankbaarheid oor te dra. Die skrywer het ‘n effektiewe manier gevind om die leser in die emosionele reis van die verhaal te betrek. Ek hoop hierdie evaluasie help jou met jou skryfwerk.

 1. My emmerlys

Die meningstuk begin met ‘n beskrywing van ‘n smaakvolle herinnering aan vrugte van jou jeug. Hierdie beskrywing vestig die verlangse na hierdie spesifieke vrugte.

Die skrywer gebruik ‘n reeks beskrywende taal om die verskeidenheid van smake en sensasies wat met hierdie vrugte verband hou, te illustreer. Dit skep ‘n emosionele verbinding met die leser.

Die struktuur van die meningstuk is maklik om te volg, met ‘n inleiding wat ‘n herinnering aanbied, ‘n ontstaan van ‘n verlangse, en ‘n besluit om ‘n emmerlys te maak om die vrugte weer te proe. Die afsluiting bring die boodskap van die stuk saam.

Die taalgebruik is ryk en beeldend, wat die leser toelaat om die smake en sensasies van die vrugte te ervaar. Die persoonlike styl van die skryfwerk skep ‘n intieme verbinding met die skrywer.

Die skrywer gebruik kritiese denke om ‘n persoonlike besluit oor ‘n emmerlys te maak en dit te begrond. Hierdie denke help om die emosionele diepte van die stuk te versterk.

Die meningstuk maak nie gebruik van direkte bronverwysings nie, maar dit is ‘n persoonlike refleksie en herinnering wat op die skrywer se eie ervarings gebaseer is.

Die skrywer gebruik kreatiwiteit om ‘n eenvoudige herinnering aan vrugte om te skakel na ‘n idee van ‘n emmerlys. Dit toon ‘n oorspronklike en persoonlike benadering tot die onderwerp.

Die taalgebruik en grammatika is korrek, wat die stuk professioneel en leesbaar maak.

Hierdie meningstuk is ‘n nostalgiese en persoonlike refleksie oor die waarde van eenvoudige genietinge en die belangrikheid van tradisies. Dit gebruik ‘n konkrete ervaring om ‘n dieper boodskap oor te dra oor die waarde van emosionele verbintenisse en die waardering vir klein alledaagse dinge.

 1. Weskus lente

Die meningstuk bied ‘n beskrywing van die Kaapse weewer se aktiwiteite en die impak daarvan op die omgewing. Die argumentasie is duidelik en word logies opgebou.

Die skrywer gebruik beskrywende taal om die leser ‘n duidelike prentjie te gee van die Kaapse weewer en sy aktiwiteite. Hierdie beskrywing versterk die argumentasie.

Die struktuur van die meningstuk is maklik om te volg, met ‘n inleiding wat die leser na die situasie inlei, ‘n beskrywende liggaam, en ‘n afsluiting wat die betekenis van die ervaring beklemtoon.

Die taalgebruik is beeldend en treffend, wat die leser toelaat om die skouspel van die Kaapse weewer se optrede te visualiseer. Die styl van die skryfwerk is persoonlik en betrek die leser in die ervaring.

Die skrywer gebruik kritiese denke om die betekenis van die ervaring van die Kaapse weewer en die liefde vir die Weskus te ondersoek. Hierdie denke dra by tot die diepte van die stuk.

Die meningstuk maak nie gebruik van direkte bronverwysings nie, maar dit is ‘n persoonlike refleksie wat op die skrywer se eie ervaring gebaseer is.

Die skrywer gebruik kreatiwiteit om ‘n eenvoudige waarneming van die Kaapse weewer te koppel aan ‘n dieper betekenis oor die waarde van die lente en liefde vir die Weskus.

Die taalgebruik en grammatika is korrek, wat die stuk professioneel en leesbaar maak.

Hierdie meningstuk is ‘n liefdevolle beskrywing van ‘n persoonlike ervaring met die Kaapse weewer en sy aktiwiteite. Dit beklemtoon die betekenis van lente en die skoonheid van die Weskus. Die gebruik van beskrywende taal en ‘n persoonlike benadering maak dit ‘n aangrypende stuk.

 1. n Stukkie hemel in Namakwaland

Die meningstuk bied ‘n pragtige beskrywing van die skoonheid van Namakwaland tydens die blomseisoen. Die argumentasie is nie eksplisiet nie, maar dit is duidelik dat die skrywer ‘n liefde vir die streek en sy blomme het.

Die skrywer gebruik beskrywende taal om die leser ‘n duidelike prentjie te gee van die blomme en die landskap van Namakwaland. Hierdie beskrywings versterk die argument oor die skoonheid van die streek.

Die struktuur van die meningstuk is maklik om te volg, met ‘n inleiding wat ‘n herinnering aan die kinderjare bevat, ‘n beskrywende liggaam wat die reis deur Namakwaland beskryf, en ‘n afsluiting wat die betekenis van die ervaring beklemtoon.

Die taalgebruik is beeldend en treffend, wat die leser toelaat om die skoonheid van die blomme en die omgewing te visualiseer. Die styl van die skryfwerk is persoonlik en betrek die leser in die ervaring.

Alhoewel die meningstuk nie ‘n uitgesproke argumentasie het nie, gebruik die skrywer kritiese denke om die betekenis van die blomme in Namakwaland te verken. Hierdie denke dra by tot die diepte van die stuk.

Die meningstuk maak nie gebruik van direkte bronverwysings nie, maar dit is ‘n persoonlike refleksie en beskrywing van ‘n reis wat op die skrywer se eie ervarings gebaseer is.

Die skrywer gebruik kreatiwiteit om die skoonheid en betekenis van Namakwaland se blomme oor te dra. Die beskrywende taal en persoonlike verbintenis maak dit ‘n oorspronklike en aangrypende stuk.

Die taalgebruik en grammatika is korrek, wat die stuk professioneel en leesbaar maak.

Hierdie meningstuk is ‘n pragtige beskrywing van die natuurprag van Namakwaland tydens die blomseisoen. Dit verbind persoonlike herinneringe met ‘n bewondering vir die natuur en sy wonderwerke. Die gebruik van beskrywende taal en ‘n persoonlike benadering maak dit ‘n aangrypende stuk wat die leser in die skoonheid van Namakwaland dompel. Ek hoop hierdie evaluasie help jou met jou skryfwerk.

 1. Die groen koors

Die meningstuk bring die opwinding en passie van die Rugby Wêreldbeker goed oor. Dit is ‘n viering van die sport en die samehorigheid wat dit bring. Alhoewel dit nie ‘n uitgesproke argumentasie het nie, fokus dit op die positiewe emosies en opwinding wat met die toernooi gepaardgaan.

Die skrywer gebruik beskrywende taal om die leser ‘n gevoel van die atmosfeer en emosies rondom die Rugby Wêreldbeker te gee. Dit skep ‘n beeld van die passievolle ondersteuners en die unieke ervaring van die toernooi.

Die struktuur van die meningstuk is goed georganiseerd, met ‘n inleiding wat die leser na die onderwerp inlei, ‘n beskrywende liggaam wat die emosies en opwinding beskryf, en ‘n afsluiting wat die betekenis van die toernooi beklemtoon.

Die taalgebruik is passievol en treffend, wat die leser toelaat om die opwinding en emosies van die toernooi te beleef. Die gebruik van ‘n bekende liriekie dra by tot die emosionele impak van die stuk.

Alhoewel die meningstuk nie ‘n diepgaande kritiese argumentasie het nie, fokus dit op die emosionele aspekte van die toernooi en die betekenis daarvan vir ondersteuners en spelers.

Die meningstuk maak nie gebruik van direkte bronverwysings nie, maar dit is ‘n persoonlike refleksie en viering van die Rugby Wêreldbeker.

Die skrywer gebruik kreatiwiteit om die emosies en passie van die Rugby Wêreldbeker oor te dra. Die insluiting van ‘n bekende liriekie voeg ‘n persoonlike element by en maak dit oorspronklik.

Die taalgebruik en grammatika is korrek, wat die stuk professioneel en leesbaar maak.

Hierdie meningstuk is ‘n gepassioneerde viering van die Rugby Wêreldbeker en die emosies wat dit ontketen. Dit fokus op die positiewe aspekte van die toernooi en die samehorigheid wat dit bring. Die gebruik van beskrywende taal en ‘n persoonlike benadering maak dit ‘n aangrypende stuk vir rugby-liefhebbers.

 1. Afrikaans praat met my

Hierdie skryfstuk fokus nie noodwendig op ‘n argument nie, maar dit bring ‘n duidelike boodskap oor jou passie vir en verbintenis tot die Afrikaanse taal. Die logika in die konteks van die skryfstuk is duidelik en maklik om te volg.

Die skrywer gebruik persoonlike ervaringe en emosies as bewyse van haar liefde vir die taal. Sy beskryf hoe die taal in verskeie aspekte van haar lewe ‘n rol speel, en hierdie persoonlike verhale dien as die ondersteuning vir haar betoog.

Hierdie skryfstuk is ‘n ontroerende viering van die Afrikaanse taal en die persoonlike verbintenis van die skrywer daarmee. Dit is ‘n gepaswe weergawe van jou passie vir jou moedertaal, en dit is duidelik dat dit ‘n spesiale plek in jou hart het.

RUBRIEKE

 1. Erfenis in ons onthou

Die rubriek het ‘n duidelike doelstelling, naamlik om ‘n persoonlike perspektief oor erfenis en herinneringe te kommunikeer. Die skrywer wil sy eie ervaringe en gevoelens oor sy erfenis deel. Die rubriek fokus op die persoonlike erfenis van die skrywer en dek sy eie lewenservaringe en gevoelens oor erfenis. Dit is ‘n persoonlike en emosionele benadering tot die onderwerp. Die taalgebruik in die rubriek is verstaanbaar en duidelik. Die skrywer het ‘n persoonlike toon wat sy gevoelens goed oordra. Die rubriek is konsekwent in die gebruik van ‘n persoonlike perspektief en ervarings om die erfenis te beskryf. Hierdie rubriek gebruik nie ‘n prestasieskaal of kategorieë nie, omdat dit ‘n persoonlike beskrywing van erfenis is en nie ‘n beoordeling van ‘n prestasie nie. Die rubriek is subjektief omdat dit die persoonlike gevoelens en ervarings van die skrywer weerspieël. Dit is nie bedoel om objektief te wees nie. Die rubriek is toepaslik vir die onderwerp van erfenis en persoonlike herinneringe. Dit fokus op die persoonlike verhaal van die skrywer. Die rubriek kan bruikbaar wees vir mense wat in erfenis en persoonlike herinneringe belangstel. Dit kan ‘n persoonlike perspektief bied en mense aanmoedig om oor hul eie erfenis na te dink. Die rubriek is doeltreffend in die oordra van die skrywer se persoonlike gevoelens en ervarings met betrekking tot erfenis. Dit bereik sy doel om ‘n persoonlike perspektief oor die onderwerp te deel.

 1. Maar as ’n seisoen

Die rubriek het ‘n duidelike doelstelling, naamlik om ‘n bewustheid te skep oor die uitdagings en rampspoed wat Suid-Afrika in die afgelope tyd getref het, en om ‘n oproep tot gebed en samewerking aan te spoor. Dit probeer om die leser aan te moedig om na te dink oor die impak van hierdie gebeure op die samelewing.

Die rubriek dek ‘n aktuele en belangrike gebeurtenis, naamlik die natuurramp en brande wat Suid-Afrika getref het. Dit fokus op die impak daarvan op mense en diere, en probeer ‘n bewustheid skep oor die behoefte aan hulp en gebed. Die taalgebruik in die rubriek is verstaanbaar en duidelik. Dit slaag daarin om ‘n emosionele toon oor te dra wat die erns van die situasie beklemtoon.

Die rubriek is konsekwent in die gebruik van ‘n emosionele toon en die fokus op die rampspoed wat beskryf word.

Hierdie rubriek gebruik nie ‘n prestasieskaal of kategorieë nie, omdat dit ‘n oproep tot gebed en samewerking is en nie ‘n prestasie-evaluasie van ‘n individu of organisasie nie.

Die rubriek is subjektief omdat dit ‘n persoonlike oproep en beskouing van die gebeure weerspieël. Dit probeer nie objektief te wees nie, maar eerder ‘n emosionele reaksie aanmoedig.

Die rubriek is toepaslik vir die aktuele gebeurtenisse wat beskryf word. Dit probeer om die leser aan te moedig om betrokke te raak en te help waar dit moontlik is.

Die rubriek kan bruikbaar wees vir mense wat belangstel in die huidige situasie in Suid-Afrika en wat oorgedraag wil word oor die behoefte aan hulp en samewerking.

Die rubriek is doeltreffend in die oordra van die skrywer se emosionele reaksie en besorgdheid oor die rampspoed in Suid-Afrika. Dit bereik sy doel om ‘n bewustheid te skep en ‘n oproep tot gebed en samewerking aan te spoor.

VERHALE

1.Koekemakranka

Wat is “hardverskeurend”? Dit is hartverskeurend. Woordkeuses op plekke is verwarrend: “waaroor dit vir my gaan” en nie “waarom” nie.

Ek weet nie hoeveel fantasie en hoeveel gebaseer is op die waarheid nie, maar die storie eindig te stomp. Die leser sou uitsluitsel wou hê oor die manuskripte. Goeie poging nietemin.

2.Eendag lank gelede

Woordkeuse en spelling kort aandag. Nl. :

Nie somaar, eerder sommer

Dinosourusse in Afrikaans

Gouelokkies een woord

“sy ouma”? Haar ouma

Sak Sarel, Pa wil ‘n bok skiet! Dit is vir jou’ n spekskietery van ‘n ander kleur hierdie. Ek het dit baie snaaks gevind.

 3.Blouklip se boodskap

Dit is nou vir jou goeie fantasie hierdie. Die verhaal is goed geskryf en mooi aangebied. Ek moet erken ek is effe verward oor die ervaring wat die hoofkarakter gehad het, en miskien kon dit ondersoek gewees het. Die leser is ietwat in die duister wat dit betref maar dit neem niks weg van die verhaal nie. Mooi gedoen.

  4.Oupa Koos en Ouma Lettie se rugby-avontuur

Onthou, vir ‘n storie om sin te maak, en die leser geprikkel te hou, moet daar na die klein ‘n details gekyk word.

Jy meld dat die “hele roomys weggesmelt” het en dan tóg eet die ouma hom?

Die hele ervaring van die rugby wedstryd het die karakters opgewonde, bly en in ekstase, maar dan skryf jy “nadat hulle oor die waterdraer gelag het” dat dit hulle hele dag opgehelder het. Hoe kan dit wees as hul reeds in ‘n goeie luim is? Dit mag dalk na klein jakkalsies klink maar die sukses van ‘n verhaal lê juis opgesluit in hierdie klein details.
Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed