Jongste aktiwiteit:

Februarie 2022 – Liefdes projek uitslae en kommentaar

Baie geluk aan hierdie 12 lede!

UITSLAE:
GOUD
1.(No 23) Anzé Bezuidenhout met Spikkelliefde
2.(No 24) Caren Kearley met Sielsvervoering
3.(No 26) Anzé Bezuidenhout met Vasdans tussen die sterre

SILWER
1.(No 18) Amanda De Meillon met Amor Agape
2.(No 1) Zebulon Kochk met Skoonmaker
3.(No 31) Elmarie Nienaber Van Kampen met Stormliefde

BRONS
1.(No 8) Elize Kruger met Daar is ‘n vrou in elke geur
2.(No 14)Elize Kruger met Stilspeletjie
3.GEEN

GORREL
1.(No 2) Madelé Burger met My romantiese afspraak
2.(No 1) Carmen Edwards (Iron Lady) met Taai tameletjie
3.(No 3) Madelé Burger met Liewe Job

ARTIKELS
1.(No 2) Driekie Grobler met In eenvoud skuil opregtheid
2.(No 1) Carmen Edwards (Iron Lady) met Liefde is …
3.GEEN

RUBRIEKE
1.(No 3) Driekie Grobler met Die resep vir ware geluk
2.(No 2) Ano met Marionette aan ‘n toutjie
3.(No 4) Marlene Erasmus met Liefde: ‘n Gevoel wat jy nof nooit gevoel het nie

VERHALE
1.(No 3) Fanus Strydom met Huisbesoek
2.(No 2) Marianne Fourie met ou Liefde
3.(No 1) Carmen Edwards (Iron Lady) met Lynreg

Kommentaar/Terugvoer
GEDIGTE:
Brons
2..Mooiste meisiemens
Die sukses van ‘n liefdesode lê in die balans tussen genoeg en té veel. Herhaling en ‘n swaar konstruksie vreet aan die skoonheid van so ‘n vers. Ek gebruik jou eerste strofe as voorbeeld:
a. Jy herhaal “woord” vier keer. Na die eerste verwysing in die 2de sin weet die leser reeds waarna die narrator soek.
b.Jy gebruik 6 sinne om slegs een “begrip” aan die leser oor te dra.
c.Lang sinne lees moeilik, veral in poësie, want die leser is nie altyd seker waar die rus moet wees nie, en dus die klem verontagsaam.
Jou gedig beskik oor baie potensiaal, maar redigering is nodig.

8..Daar is ‘n vrou in elke geur
Dit gebeur min dat ek geen kritiek of selfs nét ‘n voorstel het nie. Hierdie vers van jou is een só ‘n geleentheid. Die sagtheid waarin jy die liefde oor of vir iemand in die mooiste beeldspraak aanbied, is uitstaande. Dit is een van die mooiste odes waarin die skoonheid van die natuur gebruik is om aangrypende liefde te verwoord. Jy het baie goed gedoen. Welgedaan.

10..Sonder liefde
Ek het ‘n paar uitdagings wat jou vers betref:
a. Die vers lees asof jy lukraak woorde uit die lug gegryp het en op papier gesit het, in die hoop dat dit ‘n samehangende beeld sou vorm. Jy het nie geslaag nie.
b.Jy gebruik hoofletters in jou vers sonder dat dit deur punktuasie voor afgegaan is.
c.Oë (alt+136) behoort só geskryf te word.
d.Die spelling van “gewoond” is met ‘n “d” en nié ‘n “t” nie.
Gebruik voeg-, koppel- en lidwoorde om jou vers meer te laat vloei. Poësie behoort nie ‘n oefening in kriptiese kodetaal te wees nie, maar eerder die oordra van ‘n “storie” op die manier wat jy daagliks praat.

11..Waaksaam
Jou vers is slim truuk om sekere verhale (aanhalings) uit die Bybel te verweef in ‘n kompakte aanbieding. Daar is plekke in die gedig waar die woordkeuses amper gedwonge voel om die rympatroon te ondersteun, maar dit is nie baie hinderlik nie. Ek is nie seker dat jy die opdrag na gekom het nie, want ek sien geen ondertoon van “liefde” daarin nie. Nietemin, vind ek jou vers aangenaam om te lees.

14..Stilspeletjie
Wat ‘n pragtige bydrae. Die enigste voorstel wat ek vir jou vers het is dat “nie-verbaal” eerder in meervoud gebruik word.
Die slot is pragtig en die vers in geheel is ‘n lieflike, eerlik en aardse vers. Mooi gedoen.

21..Net in droomland
Die idee waarmee jy speel in jou vers is interessant, maar, die sinne in jou gedig is té lank. Daar is onnodige herhaling en oorbodige inligting wat die leser self sou kon aflei. Dit maak die lees en begrip van jou vers moeilik vir jou gehoor. Jy kan ‘n ongelooflik suksesvolle vers hieruit redigeer wat steeds die “storie” sal vertel. Die vers is werklik woordswaar. Ek help jou graag indien jy hieraan wil werk en nie weet hoe om dit aan te pak nie. Epos my by inkmoderator@gmail.com

22..Liefde deur U oë
Die sentiment in hierdie vers is ‘n eerlike vraagstuk waarmee die narrator stoei, maar die aanbieding is lomp. Die vers lees soos ‘n kriptiese raaisel wat my nie aan ware dialoog herinner nie. Lees weer deur jou vers en identifiseer waar jy die woordorde en woordkeuses so verander het dat dit die meer soos spreektaal klink nie. Jou vers beskik oor potensiaal maar ek sal aanraai dat jy dit skryf soos jy alledaags praat.

28..Nooit te laat vir liefde nie
Kom ons kyk eers na die opvallende foute in jou vers:
a. (Str 2 lyn 3) Om op iemand te steun, sou die spelling só wees. Steen is vir huisbou.
b.(Str 2 lyn 4) voortleef sal een woord wees
c.(Str 3 lyn 3) ‘n se “hakie” sal voor die “‘n” wees
d.Elke strofe begin met hoofletters sonder dat dit deur punktuasie voor afgegaan word
Kyk asseblief na die woordorde en keuses waar koppel- en lidwoorde nodig is om jou vers se ritme en konstruksie te komplimenteer.

29..hemelreën
Jou sonnet as konstruksie (abba/cddc/efe/ghg) is korrek. Die inhoud laat my egter minder opgewonde. Daar is idees hierin en woordkeuses gebruik wat my laat dink dat dit slegs aangewend is om die rympatroon te ondersteun en geensins werklik bydrae lewer tot die vers in die geheel nie. Dit is ‘n versameling idees wat rondhang en wat níé ‘n oortuigende geheel vorm nie.

30..kleinkindliefde
Ek het ‘n uitdaging wat die inhoud betref. Alhoewel dit eerlik is, is daar inligting wat nie sin maak nie.
Die skrywer beweer die kleinkind ken hom/haar nie. Dit kan slegs beteken dat die kind nog klein is en “nuut in die wêreld” is. Dan maak die 2 de strofe nie sin nie want ‘n kleintjies só jonk kan nie woorde uiter nie. Alhoewel ons digterlike vryheid het, nie noodwendig uitgelewer is aan die interpretasie uitdagings van die leser is nie, en ook nie tegniese verhandeling skryf nie, moet die inhoud tog sin maak. By fantasieë is dit ‘n ander saak maar in hierdie geval wil dit blyk asof dit ‘n vers is oor ‘n tasbare kleinding en sy/haar grootouer. Dit is net semantiek, maar ‘n eerlike vers is ‘n geslaagde vers.

SILWER

1..Skoonmaker
Dit is ‘n eerlik aardse vers sonder tierlantyntjies. Ek hou hiervan. Ek sou die laaste sin aanpas:
“van my swaar hart vee.”
Gebruik ook ‘n komma ná liefling. Jy wil hê die leser moet kennis neem aan wie die gedig geskryf word. Mooi poging.

3..Woordlief
Dit is humoristies, en dalk is sulke verse nodig.

4..Wipplank
Kan ‘n wipplank bots? Is dit ‘n goeie metafoor? Ek is nie seker nie, maar digterlike vryheid is so wyd soos die goeie Heer se genade, so ek gee jou die voordeel van die twyfel. Ek hou van jou bondige sterk vers wat ‘n universele vraagstuk bekyk. Mooi gedoen.

5..Wondergedagtes
Dit is ‘n snaakse vers met selfs snaakser idees. Hoe “verkerf” iemand ‘n konka?
Dit voel of die vers afgejaag is en of die skrywer nie ritme of metrum hierin oorweeg het nie.

6..Bloed
Hierdie vers is vir seker nie SILWER standaard nie. Dit lees soos ‘n versameling woorde sonder ‘n draad van begrip. Ernstige redigering skort.

7..Silwer see
Die eerste twee strofes is deurmekaar. Die 3de en 4de vers het meer meriete en kan baie maklik op hul eie ‘n geslaagde vers vorm. Dit is belangrik as dit by poësie kom dat ons nie te ver afwyk van hoe ons in die algemene omgang praat nie. ‘n Vers het nie nodig om soos ‘n telegram te klink om as digkuns gereken te word nie. Ek stel voor jy redigeer die eerste 2 strofes.

9..Die blou seer
Die vers het my aanvanklik opgewonde gelaat, maar daar is ‘n paar gebruiklikhede en woordkeuses wat my verward laat. Die punktuasie hierin is ook nie geheel funksioneel en geslaagd nie. Sinne soos: “’n duisende keur se gedagtes…”??? Dit moet “duisend keer” lees, of hoe? Iemand wat in die SILWER kategorie deelneem behoort nie sulke jakkalsies in hul wingerd toe te laat nie.

12..Ons liefde in Jasmyn
Ek ervaar die vers as geyk. Dankie vir jou deelname.

13..Liefde vir altyd
“Heup gebreuk het…?” vir iemand wat in die SILWER kategorie deelneem?

15..Die nag toe ek jou minaar was
Dankie vir jou deelname.

16..My wens: ‘n hart wat omgee
Hierdie vers van jou herinner my aan die lied “Forever young”. Ek weet nie of jy dit daarop geskoei het nie? Keurig. Dankie vir jou deelname.

17..Die waarde van liefde
Geslaagd. Dankie vir jou deelname.

18..Amor Agape
Dit is ‘n aangrypende vers. Die konstruksie daarvan is dalk nie die beste weergawe nie, maar ek kan verstaan hoekom jy dit so aangebied het. Welgedaan.

31..Stormliefde
Kort, bondig en keurig. Mooi gedoen.

32..aweregse liefde
Die vers sluit met ‘n slim woordspeling. Ek weet nie of die res van die vers ‘n blywende indruk by my gaan laat nie. Dankie vir jou deelname.

GOUD
19..Poskaart
Jou sonnet is geslaagd. Ek hou van die sterk volta daarin. Keurig. Dankei vir jou deelname.

20..Vuurhaarkind
Ek hou van die vers. Ek is onseker waarom jy die 2de en 3de strofe in aanhalings aangebied het? Sou dit dialoog voorstel? Dankie vir jou deelname.

23..Spikkelliefde
EK dink die vers sluit effe stomp maar die metafore hierin is besonders mooi. Goeie aanbieding. Dankie vir jou deelname.

24..Sielsvervoering
Dit is ‘n pragtige kragtoertjie. Heerlike vers met mooi beeldspraak. Welgedaan.

25..Ons liefde was so ryk
Ek vind die vers lank en omslagtig. Die sinne is lank en lees moeilik. Redigering sal bydrae tot ‘n treffer vers.

26..Vasdans tussen die sterre
Die gebruik van verdwool is pragtig. DIt is ‘n kort en bondige vers. Mooi gedoen.

27..Ek skilder jou
Dankie vir jou deelname. Keurige vers.

GORREL:
1..Taai tammeletjie
Kort, interessant en ‘n heerlike lees. Mooi gedoen.

2..My romantiese afspraak
Ja, soms is die liefde in die klein alledaagse dinge opgesluit – daar waar ons veilig en geliefd voel. Mooi geskryf.

3..Liewe Job
Dit is ‘n interessante gorrel. Dit is lieflik dat jy met iemand in gesprek tree wat in die geskiedenis arnale aangeteken is. Jou aanslag is ook besonders. Lieflik en interessant.

4..Hes hakkel en die hanepoot
Heerlike lees. Baie dankie. Jammer dat dit so “tragies” moet eindig.

5..Gorrel oor liefde
Dankie vir jou deelname. Keurig.

RUBRIEKE
1..Ode aan Guppy
Lekker leesstof. Dankie vir jou deelname.

2..Marionet aan ‘n toutjie
Dit is ‘n heerlike leeservaring. Welgedaan.

3..Die resep vir ware geluk
‘n Lieflike stukkie leesstof met goeie en besonderse lewenslesse. Welgedaan.

4..Liefde: ‘n gevoel wat jy nog nooit gevoel het nie
Heerlike stukkie leesstof.

ARTIKELS
1..Liefde is
Mooi geskryf

2..In eenvoud skuil opregtheid
Welgedaan.

VERHALE
1..Lynreg
Briljante storie. Welgedaan.

2..Ou liefde
Pragtige verhaal. Jy het jouself goed gekwyt van jou taak.

3..Huisbesoek
Wat ‘n fantastiese stukkie Afrikaanse kuns. Briljant en welgedaan!!




Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

Maak 'n opvolg-bydrae

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=”1″ space=”no” max_members=”3″ behavior=”columns” columns_responsive=”predefined”]

Activity Feed